Posts Tagged SLO

Brezplačni programi za nevladne organizacije

Nevladnim organizacijam je odslej omogočen lažji in brezplačen dostop do računalniške programske opreme.

Center odprte kode Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil zbirko programov OKNO (Odprta Koda za Nevladne Organizacije). Zbirka vsebuje polno funkcionalne programe za Windows okolje, ki jih mnoge nevladne organizacije po svetu že uporabljajo.

Namen zbirke računalniških programov in spletnega mesta OKNO je omogočiti nevladnim organizacijam na enem mestu urejen dostop ter celovito podporo za legalno odprto kodno programsko opremo, ter tako prispevati k zmanjševanju digitalnega razkoraka v nevladnem sektorju in k razvoju celotnega sektorja, ki neprestano in pogosto na temeljih prostovoljne participacije skrbi za zdravje naše družbe.

Brezplačno je zbirka OKNO na voljo na straneh www.coks.si/index.php5/OKNO v ISO zapisu, lahko pa ga proti plačilu stroškov tiska in poštnine naročite na DVDju. Vsi programi so na voljo tudi posamično preko spletnih povezav.

Zbirka OKNO je nastala na pobudo predstavnikov nevladnih organizacij in v tesnem sodelovanju med Centrom odprte kode Slovenije (COKS), Inštitutom za e-participacijo (INePA), zavoda PIP (www.nevladna.org), ter Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS).
Delo COKSa je finančno podprto s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), ter podjetja Agenda.

Mnoge nevladne organizacije, kljub stalnem pomanjkanju denarja za izvedbo njihovih projektov in
aktivnosti, plačujejo drage licenčne programske pakete na podlagi zavezujočih pogodb ter omejenih
pogojev uporabe s strani licenčnih ponudnikov. Mnogokrat ne vedo, da so jim na voljo povsem
brezplačni programi, ki jih mnoge nevladne organizacije po svetu že uporabljajo.

V zbirki programov lahko uporabniki najdejo pisarniški paket OpenOffice.org, spletni brskalnik
Mozilla Firefox, e-poštni odjemalec Mozilla Thunderbird, program za projektno vodenje Open
Workbench, program za izdelavo grafike Gimp, multimedijski predvajalnik VLC media player in še
mnogo več. Zbirka je nastala na podlagi tesnega sodelovanja odprto kodne skupnosti in
predstavnikov nevladnih organizacij.
OKNO Odprta koda za nevladne orgaizacije. Kakovostni polno funkcionalni programi za nevladni sektor

,

No Comments

Primer iz prakse: Banka Koper


Banka Koper je šesta največja banka v Sloveniji in hkrati prva, ki je preselila na splet celotno poslovanje.
Njene stranke opravijo kar 90% vseh transakcij preko spleta. S tehnološkega vidika zaseda mesto prvega inovatorja na slovenskem trgu, s povečevanjem ponudbe on-line storitev nameravajo ta položaj obdržati.

Kako jim to uspeva? Imajo 830 zaposlenih v Sloveniji, to za banko niti ni tako zelo veliko. Verjetno si mislite, da so morale biti te investicije za njih izredno drage, in če še omenimo splošne pogoje v bančništvu, ki v času krize niso najbolj zavidljivi. Kako jim je uspelo?

Ob podrobnem pregledu v drobovje njihovega informacijskega sistema dobimo vtis, da morda skrivnost ni v denarju, ki se ga nameni v investicije, temveč na vrednosti, ki jih te investicije prinašajo. Na mestu je da pohvalimo pogum managementa in informatikov za sprejete odločitve in s tem povezano prevzemanje odgovornosti ki ob iskanju alternativnih poti ni majhna.
Sistem Banke Koper temelji na rešitvah, ki so za mnoge nestandardne (med drugim se jih zaradi škarij in platna posameznikov ogibajo tudi v naši javni upravi) in so bile dolga leta tarča več milijonov vrednih marketinških napadov s strani komercialnih ponudnikov.
Govorimo seveda o odprti kodi.

V začetku je Banka Koper izbrala komercialno rešitev e-bančništva za osnovo razvoja BANKA IN sistema. Po 12h mesecih so sprejeli izredno težko odločitev, da ta sistem kljub vloženemu denarju opustijo in iščejo alternativo. Ta rešitev je bila draga, nefleksibilna, manjkalo je tudi uporabne dokumentacije, razvoj pa prepočasen.
Nova izbira je morala temeljiti na drugačnih temeljih. Nikakor niso ponovno želeli ostati priklenjeni na enega ponudnika programja, sami so želeli nadzorovati informacijski razvoj. Strategija neodvisnosti je ključnega pomena da lahko prideš in ostaneš v samem tehnološkem vrhu. Banka Koper je izbrala odprto tehnologijo, ki že v samih temeljih omogoča povezljivost z obstoječimi sistemi.

Morda boste presenečeni, da odprta koda sicer ni neznanka v slovenskem gospodarstvu, temveč kar ustaljena praksa, še posebej v večjih podjetjih. Težko je najti podjetje s 100 ali več zaposlenimi, kjer odprta koda ne bi bila tako ali drugače prisotna.

Pa poglejmo kaj se skriva pod pokrovom Banka In sistema Banke Koper:
JBoss Enterprise Aplication Platform 4.3, ki vsebuje JBoss Seam in zanesljivo Red Hat Linux platformo, DB2 baza podatkov. Vse skupaj pa teče na HP Blade strežnikih. BANKA IN tako sestoji iz rešitve za e-bančništvo, CRM sistema in elektronskega podpisovanja vseh distribucijskih kanalov.

Kakšni so bili prvi vtisi ko so sistem postavili?
Hitrost razvoja rešitev na novi platformi je bila izredno hitra in je kljub izgubi 12 mesecev omogočila pravočasno izvedbo projekta. Alfresco odprto kodni dokumentni sistem deluje na Linuxu zanesljivo in s polno hitrostjo. Sedaj že vzpostavljen Banka IN sistem, ki temelji na Linuxu in odprto kodnih rešitvah ne zahteva več nikakršnih dodatnih stroškov, razen minimalnega vzdrževanja. Cena tega je v primerjavi s komercialnimi rešitvami zanemarljiva. Hkrati ponuja vso fleksibilnost za nadaljnji razvoj.
Mojca Plahuta, direktor tehnološkega oddelka pravi:
"Red Hat Linux se je izkazal za pravilno izbiro Banke Koper. Je v skladu z našo poslovno strategijo, biti neodvisen od katerekoli platforme. Omogoča nam razvoj lastnih rešitev ter s tem ostati na tehnološkem vrhu".

Ponovno čestitke slovenskemu gospodarstvu za drznost in uspehe.
COKS

Imate zanimive lastne izkušnje z odprto kodo?
Delite jih z nami!

1 Comment

Uporaba odprte kode v Sloveniji

Če sklepamo po izredno visoki uporabi brskalnika Firefox (Slovenci smo med prvimi tremi državami, kjer je delež uporabe zrasel čez 50% (poleg Slovenije še Indonezija in Makedonija)), odprto kodni programi slovenskim uporabnikom nikakor niso tuji.

Kako pa kaže našemu gospodarstvu in državi pri sprejemanju odprte kode? RedHat je objavil statistiko 75h držav, kjer se je Slovenija znašla na 24. mestu, ta statistika kaže da naši javni upravi ne gre odprta koda tako dobro od rok, medtem ko gospodarstvo bolj pridno izkorišča prednosti odprte kode.

Odprta koda se uporablja v večini večjih podjetij v Sloveniji, kot so na primer Mercator, Merkur, bančni sektor. Uporablja se predvsem na ključnih področjih, kot so varnost, vzdrževanje sistemov, datotečnih strežnikih,… Slovenija zaseda ponosno 6. mesto v uporabljenosti odprte kode v gospodarstvu. Čestitke!

Javna uprava dosega povprečje držav – 34. mesto, kar sicer ni tako slabo, vendar tu je potreba poudariti, da je bilo v Sloveniji izpeljanih nekaj posameznih (vendar zelo pomembni) solo projektov, ki statistiko tako popravijo. Se pa marsikdaj čuti pomanjkanje politične volje, da bi naša uprava resnično optimizirala svoje sisteme z vključevanjem odprte kode.

Kot v ostalih državah EU imamo tudi v Sloveniji kompetenčni center za odprto kodo (COKS), ki je bil v okviru OSOR in Evropske komisije podan kot vzorčni primer cetra, po katerem naj bi se ostale države zgledovale, saj poleg svetovalne dejavnosti ponuja tako strokovno tehnično kot končno uporabniško pomoč za odprto kodne programe.

In vendar se mnogi iz javne uprave mnogokrat pozabijo obrnit po nasvete k nam, priprava razpisov za IT investicije je mnogokrat v nasprotju s smernicami, ki jih je pripravila EU, še vedno se naročajo rešitve, ki delujejo le na strežniški infrastrukturi določenih komercialnih ponudnikov, s tem se povečuje lock-in in dolgoročno povzroča višje stroške prehoda na odprto kodno infrastrukturo. Še zmeraj se oblikujejo javni razpisi, ki povprašujejo po določenem produktu, ne pa po funkciji, ki naj bi jo rešitev opravljala. S tem ko se favorizira določenega proizvajalca programja, prihaja do nasprotje zasebnih interesov in pooblastil (8. člen Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev), to pa lahko povzroča osebno odgovornost pripravljalcev razpisa. Hkrati pa lahko taka napačna praksa, vrtoglavo podaljša čas realizacije in poviša stroške razpisov, če se kdorkoli pritoži. Tudi portal e-uprave, ki je dolgo veljal kot paradni konj informatizacije naše javne uprave, zaradi površnosti pri izvedbi omejuje uporabo kar polovici slovenskih uporabnikov interneta (uporabniki Firefoxa). 5. člen zakona o dostopu do informacij javnega značaja določa, da so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam, vsak od njih mora imeti pravico, da pod enakimi pogoji kot druge osebe pridobi pravico do ponovne uporabe informacij v pridobitne ali nepridobitne namene. Tudi storitve javne uprave morajo biti v principu enako dostopne vsem. Kljub številnim opozorilom in številnim obljubam ta zadeva še ni rešena.

Ocena Centra odprte kode Slovenije glede javne uprave je, da je potrebno še mnogo postoriti pri realizaciji smernic evropske komisije glede vlaganj v IT, hkrati pa lahko pohvali posamezne predstavnike javne uprave, ki so uspeli davkoplačevalcem prihraniti marsikateri evro z inovativnimi implementacijami odprto kodnih rešitev v njihov sistem.

Uporaba OK v Evropi

Uporaba OK v Evropi

, ,

No Comments

Zanesljivost strežnikov

Pri odločitvah glede izbire strežniškega operacijskega sistema je potrebno upoštevati mnogo faktorjev. Upoštevati je potreba namen za kaj se uporablja, ceno, znanje in tudi zanesljivost.

Tokrat smo se lotili zanesljivosti strežnikov.
V najobsežnejši raziskavi (Yankee group), ki je merila dejanski čas delovanja in je vključevala 700 sistemov v kar 27h državah so prišli do zanimivih ugotovitev.

Zbrali so podatke za leto 2006 in 2007 in izračunali koliko povprečno so bili strežniki dosegljivi v tem času glede na strežniško rešitev, ki jo uporabljajo.

Podatki ki jih navajamo so veljali za leto 2007:

Med tem ko najdemo Microsoftov Server 2003 na neslavnem zadnjem mestu lestvice z kar 9 ur povprečnega nedelovanja na leto, so rezultati ostalih strežniških rešitev dosti bolj tesni in se gibljejo okrog 1 ure.
pa jih naštejmo nekaj:
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 1,75 ur na server, kustumizirane instalacije Redhata so se odrezale bolje v povprečju 52 minut nedelovanja.
Ubuntu, ki je sicer bolj znan kot desktop rešitev, se lahko pohvali z 1,1 uro nedelovanja
Novell's Suse Linux malenkost čez 1 uro nedelovanja na leto
Glavni junak pa je IBM's AIX, s samo 36 minutami nedelovanja na leto.

Kot zanimivost pa naj še omenimo da Windos strežniki neslavno vodijo tudi po času ki ga zahteva vzdrževanje, dodajanje patchov, torej človeške vire:

Potrošen čas

Potrošen čas


Več o raziskavi

Naj zaključimo z mislijo da se bolj splača vlagati v izobraževanje informacijskega osebja, kot pa v nakup dragih licenc.

, ,

No Comments

Linux v oblakih

Zaradi množične uporabe interneta, hitrega razvoja in vse hitrejših spletnih povezav, se aplikacije selilo iz namizij v splet. Vse več aplikacij deluje kar preko brskalnika na oddaljenih strežnikih. Konkurenca ponudnikov programja kot storitev je vse večja, brskalniki so vse hitrejši in nam tako omogočajo hitro delo brez potrebe po nalaganju posebnih aplikacij na namizje. S tem se tudi zmanjšuje potreba po nakupovanju dragih programskih paketov, zmanjšuje se tudi potreba po zmogljivosti strojne opreme.
Malce smo pogledali med oblake, preverili ponudbo, hkrati pa nas je naša geekovska radovednost pripeljala do zanimive ugotovitve. Nad oblakih se razprostira zelo odprto nebo.
Večinoma vsi ponudniki programja v oblakih uporabljajo predvsem odprto kodne tehnologije, le Microsoft uporablja komercialno programje na svojih strežnikih. Odprtih oblakov je že kar 21, med njimi Amazon, Google Apps, IBM's Blue Cloud, VMware's vCloud in Dell's Cloud Computing Solutions. Hkrati iz Red hata poročajo da že pomagajo pri nastajanju novih oblakov kar 50. strankam, oblake bo seveda poganjal RedHat Linux.

In kje so vzroki za to? V čem je Linux boljši od konkurence?
Linux je arhitekturno osnovan za velikost, je efektivnejši, varnejši in transparentnejši. Tak sistem ne zahteva takih zmogljivosti in tudi poraba energije je manjša kot pri komercialni konkurenci. Hkrati pa ima tudi prednost za same uporabnike. Zaradi interoperabilnosti, transparentnosti in odprtih standardov lahko uporabniki mnogo lažje preselijo svoje poslovanje na katero od konkurenčnih rešitev, če želijo. Razmere na trgu se namreč hitro spreminjajo, težko je predvideti kakšne bodo čez leto ali dve. Odprto kodni APIji preprečujejo tako imenovan vendor lock-in, ki povzroča glavobole marsikaterega informatika in managementa zaradi višjih stroškov lastništva.

Pod svobodnim nebom

Pod svobodnim nebom

, , ,

No Comments

COKS in odprta koda v NVO

COKS se je udeležil letnega summita Techsoup partnerjev v San Franciscu. Techsoup je neprofitna mednarodna organizacija, ki skrbi za informatizacijo tistih delov družbe, ki si tehnologije ne morejo privoščiti. Obsežno pomoč nudijo državam tretjega sveta, ter neprofitnemu sektorju razvitih gospodarstev. Pomembnejše predstavitve si je bilo mogoče ogledati v živo tudi preko virtualnega sveta Second life, kjer so imeli virutalni obiskovalci možnost tudi postavljati vprašanja, na katera so jim govorniki odgovarjali v živo.
Center odprte kode se je summita udeležil kot lokalni partner in kot predstavnik odprto kodne skupnosti, ter predstavil nekatere možnosti, ki jih odprta koda ponuja neprofitnim organizacijam in državam v razvoju. COKS je hkrati ponudil sodelovanje pri uporabi odprte kode na globalni ravni.

COKS v San Franciscu Techsoup summit

COKS v San Franciscu Techsoup summit

Second Life

Second Life

Techsoup Global summit 2009

Techsoup Global summit 2009

, ,

No Comments

Somrak odprte kode na MJU – nekompetentnost ali interesi?

V začetku leta so trije poslanci Državnega zbora RS dr. Luka Juri, Frangež Matevž in Dejan Levanič objavili ambiciozno in za nekatere kar šokantno pobudo o hitrejšem prehodu državnih in javnih inforamcijskih sistemov na odprto kodo.

Pobudo so naslovili na predsednika vlade, ministre za javno upravo, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter za šolstvo in šport. Dne 26.3.09 je na 19. redni seji Vlada RS prejela odgovor Ministrstva za Javno Upravo.

Po prvem prebiranju odgovora mi je skoraj vzelo sapo. En kup netočnosti, zavajanja, nekompetence in poenostavitev, da začne človek upravičeno dvomiti o sposobnosti državnih organov za opravljanje svojih nalog. Po večkratnem branju pa prepoznam v odgovorih jasne vzorce FUD (Fear, uncertainty and doubt) – marketinških trikov in manipulacij, ki jih tudi programski velikani uporabljajo za blatenje konkurence in poveličevanje svojih izdelkov.

Verjamem, da je marsikateri bralec zmeden in se v odgovorih MJU ne more znajti! Odgovor MJU je očiten prispevek k zamegljevanju dejstev in družbene koristnosti odprte kode v Sloveniji ter nadaljevanje favoriziranja nadnacionalk ter monopolnih ponudnikov IT rešitev in storitev v Sloveniji. Ob tem naj omenim, da se samo za licence in vzdrževanje namizij in pisarniških paketov vsako leto nameni okoli 10 mio EUR, zato o celotnem znesku, ki jih državna in javna uprava RS vsako leto nameni za namizne in strežniške licence  niti razmišljati nočem.

Odnos in politika večjih držav EU (Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Belgija) do odprte kode je praviloma dobro definirana, utemeljena in obravnava širši kontekst odprte kode, zato jo primerno vzpodbuja in umešča ter maksimalno izkorišča prednosti, ki jih odprta koda ponuja.

Želim, si da bi podobno smer ubrali tudi v Sloveniji, zato odgovor MJU zahteva in si zasluži komentar:

Praviloma pa je smotrno, da se podpiše pogodba s razvijalcem posamezne programske opreme za njeno vzdrževanje, kar pa je seveda plačljivo. Zato prehod na odprto kodo ne pomeni prihranek celotnih stroškov, ki jih država namenja za licence. Pri tem je seveda potrebno posebej preveriti dostopnost in kvaliteto podpore uporabljene programske opreme s posebnim poudarkom na zmožnostih podpore v slovenskem prostoru.

Odprto kodni programski paketi praviloma ne nastajajo v okviru enega "razvijalca" (podjetja?) s katerim bi bilo moč podpisati pogodbo o vzdrževanju. Model odprto kodnega razvoja ne pozna "razvijalca" ampak neodvisna podjetja, ki običajno aktivno  sodelujejo pri razvoju rešitve in hkrati ponujajo komercilane storitve pomoči, podpore ali dodatnega razvoja in prilagoditev. Takšna pogodba je vsebinsko in stroškovno enkovredna pogodbi z lokalnim integratorjem, ki poskrbi za namestitev in vzdrževanje komercialnega izdelka.

1. Spletni brskalnik
MJU ne vidi težav pri uporabi drugih odprto kodnih brskalnikov za dostop do svetovnega spleta namesto Microsoftovega Internet Explorerja, ki je vključen v skupno licenco z Windowsi, kar pomeni, da tu ni nobenega prihranka. Uporaba drugih brskalnikov pa pogosto prinaša tudi težave pri uporabi obstoječih aplikacij.

Microsoft Internet Explorer je del plačljivega operacijskega sistema Windows. Torej uporabnik plača licenco za operacijski sistem. Neuporaba MS Explorer sicer ne bo pocenila stroškov licenc, se pa s tem izognemu (ne)varnostim hroščavega brskalnika.

2. Pisarniška orodja (OpenOffice.org)
MJU tudi ne nasprotuje uporabi OpenOffice.org oziroma njegovih inačic namesto Microsoft Office. Nekateri uporabniki že sedaj uporabljajo to rešitev. Skladno z mednarodnimi standardi, ki opredeljujejo formate za izmenjavo dokumentov, MJU pripravlja pobudo za določitev odprtega standarda ISO/IEC 26300:2006 »Open Document Format for Office Applications (Open Document) v 1.0« kot obveznega standarda za izmenjavo dokumentov znotraj državne uprave Republike Slovenije.

MJU sicer "ne nasprotuje" uporabi OpenOffice.org (kar ne pomeni, da jo odobrava), po nekaterih neuradnih informacijah pa svojim uporabnikom (če že morajo zapustiti MS Office) priporoča uporabo IBM Symphony. Ker baje dvomi o dosegljivosti in kakovosti podpore za OpenOffice.org v Sloveniji????

3. Operacijski sistem na delovnih postajah (LINUX)
Večjo težavo vidimo pri predlagani uvedbi operacijskega sistema LINUX na delovne postaje, kjer je sedaj večinoma v uporabi Microsoft Windows XP. Najprej gre tu za številne aplikacije, ki jih uporabljajo uporabniki v javni upravi, ki so napisane za delovanje v Microsoft Windows okolju.
Pred zamenjavo operacijskega sistema na delovnih postajah je potrebno preveriti pravilnost delovanja vse obstoječe programske opreme v novem okolju, kar praviloma povzroči obsežne prilagoditve te programske opreme, ki so časovno in finančno lahko zelo zahtevne.

Ne samo zaradi odprte kode, tudi zaradi prenosljivosti in neodvisnosti, je imel MJU v zadnjih 6 letih izvrstno priložnost, da uvede standarde naročanja programskih rešitev, ki bi preprečili današnje stanje zaklenjenosti v dobavitelja (vendor lock-in).
Pisanje rešitev SAMO za Windows okolje je praksa, ki danes ne zdrži več resne presoje, sploh ko gre za naročnike velikosti državne uprave!

Nato je potrebno upoštevati dejstvi, da je v svetovnem merilu operacijski sistem Microsoft Windows prisoten v več kot 95% vseh delovnih postaj in da del strokovnjakov z informacijsko varnostnega področja meni, da Linux operacijski sistem še ni primeren za končnega uporabnika (vir SANS dec. 2008) zaradi preveč odprte kode in prevelike ranljivosti v primeru množične uporabe ter neustreznega znanja za uporabo le-tega.

Praviloma v poročilih o prehodih večjih uporabnikov na odprto kodne rešitve poročajo o večji varnosti, manjši izpostavljenosti virusom in večji zanesljivosti delovanja.

Ker posamezne institucije v državni upravi RS nimajo enakih delovnih potreb in posledično istih informacijskih rešitev, je zato potrebno vsako institucijo obravnavati kot samostojen problem, kar pomeni velike zahteve tako po kadrih s ustreznim znanjem kot tudi po potrebnih finančnih sredstvih, pri čemer pa je potrebno posebno pozornost posvetiti nemotenemu delovanju posameznih institucij pri prehodu na novo okolje. Brez izvedbe pilotskih projektov v različnih delovnih okoljih pa ne moremo podati ocene trajanja in stroškov takega prehoda.

Dokler se bodo problemi drobili se bodo tudi porazgubili. MJU mora postaviti jasno strategijo do uporabe odprte kode in smernice za odločanje in morebiten prehod ter pripraviti generične rešitve tam, kjer je to možno. Naloga organov in tovrstna presoja temveč prevzemanje dobrih praks in usperitev.

O potrebnih pilotskih projektih vemo že vsaj 8 let, za kar je bilo na voljo preteklih nekaj let!

5. Varnost odprto kodnih sistemov
Dejstvo je, da je okolje Microsoft Windows bolj razširjeno in s tem tudi bolj zanimivo za avtorje nezaželene programske kode ter virusov, kar pa ne pomeni, da okolje Linux ni ranljivo. Nasprotno Linux okolje je lahko še bolj ranljivo, saj gre za odprto kodo, kjer je vsakomur dostopna izvorna koda, z širjenjem uporabe se veča tudi zanimanje za zlorabe tega sistema. Tako je zmotno razmišljanje, da smo z uporabo odprto kodnih rešitev varni pred virusi in škodljivo kodo.

Popolnoma napačno in nekompetentno! Značilen FUD komercialnih proizvajalcev. Odprta koda je praviloma bolj varna, saj odprtost in tisoče uporabniških in razvijalskih oči zagotavlja "javni" in strokovni nadzor na kakovostjo kode. O prednosti varnosti odprte kode v Javni upravi je naveden celo Gartner v članku Open source security in government.

MJU pozdravlja vse pobude, ki lahko prispevajo k izboljšanju in boljši gospodarnosti informacijskih rešitev v državni upravi. Za doseganje boljše gospodarnosti smatramo, da je potrebno poleg premišljenega uvajanja odprto kodne programske opreme, kar je predmet te poslanske pobude, doseči standardizacijo uporabljenih strojnih in programskih rešitev v državni upravi tudi skozi centralizacijo nabav tovrstne opreme in s tem povezano poenostavitvijo postopkov javnega naročanja.

Žal kljub deklarativnem strinjanju, sprejetju vizionarske Politika Vlade RS pri razvijanju, uvajanju in uporabi programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi v letu 2004 in "nenasprotovanju" se zaradi pasivnosti ne zgodi kaj dosti, kar bi kakorkoli ogrozilo položaj ponudnikov licenčne programske opreme.

Zato se upravičeno sprašujem ali gre za nekompetentnost ali pa kaj drugega!

,

No Comments

Vlada RS prejela odgovor MJU na poslansko pobudu v zvezi z prenovo informacijskih sistemov in o prehodu na odprto kodne rešitve.

Vlada RS je na 19. redni seji dne 26.3.2009 sprejela odgovor MJU na pisno pobudo poslancev dr. Luka Juri, Frangež Matevž in Dejan Levanič v zvezi z prenovo informacijskih sistemov in o prehodu na odprto kodne rešitve.

Odgovor, ki skuša povzeti odnos MJU do uporabe odprte kode, pa postavlja več vprašanja, kot ponuja odgovorov. Ker bo verjetno dvigmil precej praho med zagovorniki razvoja in uporabe odprto kodnih rešitev, ga velja natančno prebrati.

Več www.mju.gov.si

,

No Comments

Pingvini na pohodu

Jure Forstnerič je v Monitorju objavil članek, kjer je podal podrobno analizo in oceno o tem, ali je Linux že pripravljen na namizja za prenosnike ali ne. Članek je zelo podroben in upošteva tako prednosti kot slabosti. Vabimo Vas, da si ga preberete. povezava do članka

No Comments

Tudi naša vlada na odprto kodo?

Trije SD-jevi poslanci predlagajo prehod s plačljivih licenčnih računalniških programov na odprtokodne.

Luki Juriju, Matevžu Frangežu in Dejanu Levaniču se taka prenova državnih in javnih informacijskih sistemov zdi smiselna, saj menijo, da so odprtokodne rešitve prav tako dobre kot plačljive, hkrati pa so popolnoma brezplačne. Pobudo so že naslovili na predsednika vlade, ministre za javno upravo, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter za šolstvo in šport.

DZ za licence porabi več kot pol milijona Če bi predlog podprli, bi prihranili kar nekaj denarja. Samo državni zbor na primer za nakup programskih licenc porabi več kot pol milijona evrov.

Sicer bi tudi prehod na nov sistem nekaj stal, saj bi bilo treba dodatno izboraziti tiste, ki informacijske sisteme vzdržujejo, nekaj napotkov pa bi potrebovali tudi uporabniki.

Poslanec Juri si predstavlja postopni prehod. Tako bi se najprej zamenjalo enostavnejše programe, za katera niso potrebna večja dodatna znanja. Tako bi Internet Explorer zamenjali z Mozillo Firefoxom, Microsoft Office pa z Open Officeom. Pozneje bi lahko iz programskega okolja Windows prešli na Linux.

No Comments