Archive for september, 2016

Komisija pripravlja seznam svojih odprtokodnih rešitev

Evropska komisija pripravlja javni inventar vseh odprtokodnih rešitev, ki jih uporablja. Generalni direktorat za informatiko Evropske komisije (DIGIT) je ravnokar sprejel metodologijo za pripravo inventarja, in sicer v sklopu svojega projekta Revizija EU proste in odprte programske opreme (‘EU Free and Open Source Software Auditing’ (EU-Fossa)).

Seznam, ki naj bi se posodabljal periodično, je eden od mejnikov projekta EU-Fossa. Več …

No Comments

Government Digital Service (GDS) Združenega kraljestva išče »vodjo pingvinov« – joinup.eu

GDS išče vodjo na področju odprte kode (Open Source Lead) oz. »glavnega pingvina (Chief Penguin)«, kot Register rad imenuje nov položaj.

Glede na opis delovnih nalog na socialnem omrežju LinkedIn je novo delovno mesto ustvarjeno v sklopu spremenjenega, bolj odločnega pristopa k odprti kodi, z namenom pospeševanja sodelovanja in ponovne uporabe na interni ravni, kakor tudi z namenom pomembno prispevati k širši odprtokodni skupnosti. Več …

No Comments