Government Digital Service (GDS) Združenega kraljestva išče »vodjo pingvinov« – joinup.eu


GDS išče vodjo na področju odprte kode (Open Source Lead) oz. »glavnega pingvina (Chief Penguin)«, kot Register rad imenuje nov položaj.

Glede na opis delovnih nalog na socialnem omrežju LinkedIn je novo delovno mesto ustvarjeno v sklopu spremenjenega, bolj odločnega pristopa k odprti kodi, z namenom pospeševanja sodelovanja in ponovne uporabe na interni ravni, kakor tudi z namenom pomembno prispevati k širši odprtokodni skupnosti. Več …

Comments are closed.