Archive for december, 2009

Ustanovljena mednarodna mreža Kompetenčnih centrov za Odprto Kodno Programsko Opremo

COKS Soustanovitelj

Berlin, Chennai, Madrid, Maribor, Newry, Pariz, Portadown, Raleigh, Sao Paulo, Tokio, december 2009. Vodilne neprofitne FLOSS (Free Libre Open Source Software) organizacije po celem svetu so združile moči za ustanovitev prve mednarodne mreže FLOSS Kompetenčnih centrov, ki bodo omogočali izmenjava izkušenj, opredelitev najboljših praks ter ocenjevanje možnih sinergij za spodbujanje razvoja FLOSS v svetovnem merilu. Pri tem je vidno vlogo pobudnika in koordinatorja odigral slovenski COKS (Center Odprte Kode Slovenije).

Kot rezultat prvega mednarodnega Vrha FLOSS Kompetenčnih centrov, ki ga organizira Qualipso (http://www.qualipso.org/), ki je med drugim član Svetovnega odprtega foruma, je kar 11 vodilnih FLOSS podpornih organizacij po vsem svetu združilo moči in ustanovilo prvo mednarodno mrežo FLOSS Kompetenčnih centrov.

OKPO (Odprto Kodna Programska Oprema) trenutno radikalno spreminja IT inovacije in strategije ter postaja temeljni vir inovacij na področju informacijske družbe, programske opreme in digitalne poštenosti. Že nekaj let nekatere vizionarske skupnosti v industriji in javnem sektorju razvijajo namenske strukture, ki bodo podprle ta ukrep, širile znanje ter pomagale podjetjem in vladam, da sprejmejo OKPO zaradi povečanja svoje konkurenčnosti, inovativnosti in gospodarske rasti. Medtem ko vse te organizacije prihajajo iz različnih okolij (inovatorji, akademiki, e-gov, proizvodnja, izobraževanje, ali poslovni modeli javnega ali zasebnega financiranja), imajo vsi skupen cilj: podpora sprejetju in razširjanju OKPO.

Eden pomembnejših dogodkov na področju promocije in sprejetja OKPO, je prav pobuda 11 vodilnih FLOSS Kompetenčnih centrov ter ustanovitev svetovne mreže FLOSS Kompetenčnih centrov. Mreža bo sodelovala pri podpori OKPO ter omogočala delitev izkušenj, opredelitev najboljših praks, ter krepitev sinergij.

Svetovna mreža FLOSS Kompetenčnih centrov ponuja:

  • Manifest FLOSSovih Kompetenčnih centrov o načinu dela, poslanstvu in etičnih pravilih, ki so ga napisali in podpisali vsi člani mreže. Manifest je na voljo na www.flosscc.org.
  • Izmenjave in sinergije med udeleženci, ter dodatno letni FLOSS-ov kompetenčni Vrh na Svetovnem Odprtem forumu, vodilnem svetovnem Vrhu, ki združuje deležnike in odločevalce iz vsega sveta, z namenom razpravljanja o tehnološkem, finančnem in socialnem vplivu odprtih tehnologij.
  • Spletno stran www.flosscc.org, kjer se bodo izmenjavale izkušnje o tem, kako izvajati oz. voditi uspešen FLOSS Kompetenčni center.

Vsak Kompetenčni center bo deloval lokalno znotraj svojega geografskega območja, ter deloval kot stična točka in skladišče znanja na svojem območju. Kompetenčni centri bodo sodelovali tudi v svetovni skupnosti in izmenjavali izkušnje, metode in rešitve za povečanje in širjenje znanja o FLOSS-u. Delovali bodo kot katalizatorji, spodbujali bodo zaupanje v FLOSS in njegovo verodostojnost, ne le v industriji programske opreme, ampak tudi v družbi kot celoti.

Aktivnosti mreže FLOSS Kompetenčnih centrov bodo:

  • stičišče FLOSS-ovih uporabnikov, razvijalcev, študentov, učiteljev, raziskovalcev in drugih ljubiteljev, tako na individualni kot na institucionalni ravni;
  • spremljanje in sledenje FLOSS tehnologiji, tržiščem in trendom;
  • omogočanje in širjenje zaupanje v FLOSS metode, orodja in rešitve;
  • delovanje kot nevtralni udeleženec znotraj FLOSS projektov, trendov in študij;
  • razvijanje, ohranjanje in objavljanje svojega delo pod prosto / odprto licenco
  • raziskovanje novih inovacij in možnosti sodelovanja z uporabo FLOSS-a.

Michael Tiemann, predsednik OSI – Open Source Initiative (http://www.opensource.org/) in Open Source strateg družbe Red Hat, potrjuje, da: "Ta edinstvena pobuda bo še naprej trajnostno povečevala FLOSS pobude na svetovni ravni. Skupaj bodo tako Kompetenčni centri ustvarili mrežo, ki bo omogočala izmenjavo izkušenj o FLOSS-ovih pridobitvah iz različnih perspektiv, različnih kultur in različnih vizij. In vsi končni rezultati bodo prosto in odprto na voljo celotni FLOSS skupnosti, in to vam bodo omogočili ljudje, ki govorijo isti jezik in delijo z vami enake težave. To predstavlja znaten korak v smeri resničnega svetovnega gospodarstva znanja. "

Z delitvijo skupne etike in kulture sodelovanja, bodo Kompetenčni centri podpirali in spodbujali sinergije med izobraževalnimi ustanovami, industrijo, vlado, in skupnostmi, pomagali pri razširjanju in uporabi znanja o odprtih standardih in tehnologijah ter spodbujali razvoj informacijskih tehnologij na način, ki bo koristil celotni človeški družbi. Poleg tega je cilj Kompetenčnega centra ostati korak pred FLOSS tržiščem in trendi, ter zagotavljati stično točko med industrijskimi in akademskimi člani ter člani skupnosti FLOSS gibanja, in posledično spodbujati učinkovite uporabe FLOSS tehnologij.

Prof. Fabio Kon iz oddelka računalniške znanosti na Univerzi v Sao Paulo in vodja "Centro de em competência Software Livre Qualipso", pojasnjuje, da "Kompetenčni Centri povdarjajo napor, ki ga izvajajo skupnosti FLOSS, sprejemajo in ga prenašajo v smeri inovativne akademske raziskave in industrijske kakovosti razvoja na način, ki je skladen s kulturo in etiko skupnosti. Združitev naših moči v nacionalnih in mednarodnih omrežjih, bo okrepil naše delovanje tako lokalno kot globalno."

Seznam ustanovnih članov FLOSSCC.ORG:

COKS – Open Source Competence Centre – Slovenija
Fokus Qualipso Competence Centre – Nemčija
International Medical Informatics Association Open Source Working Group IMIA OS WG
IPA Open Software Center – Japonska
Morfeo Qualipso Competence Centre – Španija
National Resource Centre for Free / Open Source Software (NRCFOSS) – Indija
USP Qualipso FLOSS kompetenčni center – Brazilija
Več informacij in seznam organizacij, članic mednarodne mreže FLOSS Kompetenčnih centrov se nahaja tu.

, , , ,

No Comments

Francoska vojska prispevala kodo za Mozillin Thunderbird

Nova verzija priljubljenega odprto kodnega poštnega odjemalca Thunderbird vsebuje tudi del kode napisane v okviru Francoskega ministrstva za obrambo.
Obrambno ministrstvo je poklonilo odprto kodni skupnosti nekatere izboljšave varnosti, kot so označevanje e-sporočil kot pomembna, potrdilo o prejemu, povečanje možnosti podpisovanja e-pošte in varnosti in enkripcije.

Thunderbird se uporablja kar na 80.000 namizjih v lasti ministrstva za obrambo.
Francija je prenovila svoje informacijske sisteme in uporablja veliko sodobnih odprto kodnih tehnologij. Najprej se je začelo pri prehodu policije na odprto kodne tehnologije, nato Ministrstvo za obrambo, nekatere aplikacije, kot je tudi Thunderbird, pa e uporabljajo še na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za kulturo.
Nova verzija Thunderbirda je brezplačno na voljo tu (prenesi) Žal zaenkrat samo v angleščini, vendar se pričakuje tudi slovenski prevod.
V Sloveniji imamo tudi skupnost Mozilla, več informacij najdete na www.mozilla.si
Kjer lahko tudi sami pomagate pri prevodih.

vir: Osor, mozilla.si

, ,

No Comments

Odprto kodne e-health iniciative v ZDA – zgled tudi za EU sistem javnega zdravstva.

"Evropske organizacije za zdravstveno varstvo bi se morale zgledovati in preučiti primere v ZDA pri uporabi Health Information Systems and Technology Architecture (Vista)", pravi Thomas Karopka, vodja oddelka za e-zdravje IT Science Center v nemškem mestu Putbus.

Karopka, predsednik Evropske federacije za medicinsko informatiko, delovne skupine za  Libre / Open Source Free Software je eden od organizatorjev delavnice o prosti in odprtokodni programski opremi v zdravstvu (FLOAT-HC), ki bo potekala v Luksemburgu aprila 2010. Želi vzpodbuditi zanimanje in zavedanje kolegov o odprtih sistemih v zdravstvenem varstvu, vključno z Vista.

Vista je zbirka zdravstvenih aplikacij, ki jo razvija U. S. Department of veterans affairs. Programska oprema je bila dana v "public domain" v začetku osemdesetih let.

"Vista se danes uporablja v vseh Veteran Affairs bolnišnicah in klinikah, na Ministrstvu za obrambo in mnogih drugih," pravi Karopka. "Obstajajo komercialne različice in tudi proste, odprte različice. To je verjetno edini pravi primer interoperabilnega IT sistema zdravstvenega varstva, ki deluje v vseh sektorjih v bolnišnici. In je odprto koden! Vista je odličen zdravstveni informacijski sistem, katerega lastništvo stane le majhen delček stroškov lastništva komercialnih izdelkov."

Več …

,

No Comments

Švedska policija bo z odprto kodo prihranila 20 milijonov evrov

S Švedske poročajo, da bodo v naslednjih 5h letih z prehodom na odprto kodno strežniško infrastrukturo prihranili kar 20 milijonov evrov. Poleg prihranka denarja pa je po njihovem mnenju pomembno tudi to, da se s tem izognejo odvisnosti od ponudnikov programja in s tem večjo neodvisnost.
Cena odprto kodnih strežniških rešitev v njihovem primeru znaša le 1/5 stroškov primerljivega komercialnega programja, ter le 1/7 stroškov pri uporabi odprto kodnih baz podatkov.
Spomnimo se tudi na francosko policijo, ki je s prehodom na odprto kodo znižala stroške za 70%. Podobno pa razmišljajo tudi na Nizozemskem, kjer je njihova policija še v fazi testiranja odprto kodnih rešitev.
vir: OSOR

, ,

No Comments