Archive for marec, 2014

Predlagam vladi si : Linux in odprta koda za celotno javno upravo

Predlog na portalu Predlagam Vladi:

http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/5719

 

No Comments

Zanemarjanje odprtih standardov in odprte kode v Sloveniji skrbi mnoge … solidarnost.si

"Kje je uvajanje odprte kode in odprtih standardov v javni upravi?

V Solidarnosti se sprašujemo, kaj se dogaja na področju uvajanja odprte kode in odprtih standardov v javni upravi Republike Slovenije? Naj spomnimo, kot so nedavno zapisali v Centru odprte kode Slovenije, da je leta 2011 Ministrstvo za javno upravo pod takratno ministrico Irmo Pavlinič Krebs pripravilo poglobljeno in široko študijo uvajanja odprtokodne programske opreme v javni upravi. Študija je potrdila potencialne prihranke iz naslova uporabe odprtokodnih rešitev in korenito zmanjšanje stroškov, ki jih za licence država plačuje tujim multinacionalkam.

Celotna pobuda – solidarnost.si

No Comments

Kaj se je zgodilo s Študijo odprte kode v RS na namizjih iz leta 2011?

Leta 2011 je Ministrstvo za javno upravo, pod taktirko ministrice Irme Pavlinič Krebs, pripravilo poglobljeno in široko študijo o uporabi odprte kode v JU po Evropski uniji, ter potrdilo potencialne prihranke pri uporabi odprto kodnih rešitev ter korenito zmanjšanje stroškov licenčnin družbe Microsoft, IBM in drugih. Del Študije je tudi akcijski načrt, ki predvideva konkretne in nadzorovane korake v smeri uporabe odprtih standardov in odprte kode v DU.

Kaj se tri leta kasneje v Sloveniji dogaja z odprto kodo, odprtimi standardi in to študijo?

Študija je "čudežno" izginila iz vseh vladnih strežnikov, od korakov so ostale le želje, licenčne pogodbe se obnavljajo, priklenjenost in odvisnost DU od licenčnih tehnologij in dobaviteljev je še večja !!!

Študija na COKS.SI

No Comments