Archive for februar, 2011

Slovenska Študija o uvajanju OKPO na delovnih postajajh v JU, tudi na osor.eu

Novico o objavi Študije o uvajanja odprtokodne programske opreme (OKPO) na delovnih postajajh v javni upravi, je objavil tudi osrednji portal Evropske komisije, ki se ukvarja s promocijo in informiranjem o uporabi OKPO v JU držav članic EU. Več: www.osor.eu

No Comments

Ministrstvo za javno upravo objavilo študijo o uvajanju OKPO na delovnih postajah v javni upravi RS

V preteklih dneh je MJU objavil Študijo uvajanja odprtokodne programske opreme (OKPO) na delovnih postajajh v javni upravi, pri pripravi in pregledu katere je sodeloval tudi COKS

Predstavniki MJU javnosti še niso podrobneje predstavili ugotovitev študije, lahko pa le-to strnemo v kratek povzetek:

 • pregled stanja in institucij v zvezi z OKPO v EU, njenih članicah ter Sloveniji
 • pregled in anliza direktov in politik EU na področju OKPO
 • pregled in analiza politik OKPO v Sloveniji
 • predlog Akcijskega načrta uvajanja OKPO na delovnih postajah v javni upravi Republike Slovenije

Ključna in najbolj ambicionzan je zadnja točka, torej Akcijski načrt uvajanja OKPO na delovnih postajah v javni upravi Republike Slovenije:

 • strateški in operativni dokumenti za uvedbo OKPO
 • pripomočki za uvedbo OKPO
 • uvedba odprtokodne pisarniške zbirke in brskalnika
 • distribucija OKPO vključno z operacijskim sistemom
 • predlog terminskega plana realizacije Akcijskega načrta

Akcijski načrt predvideva zagon projekta v letu 2011, intenziviranje dela v letu 2012 in postopne prehode do leta 2015. Eden ključnih ciljev je: "Do konca leta 2015 se v 80 % institucij državne uprave v Republiki Sloveniji na delovnih postajah uporablja OKPO."

Študija je sicer že dvignila precej prahu in nasprotnih mnenj v laični, strokovni in "strokovni" javnosti. Kljub različnim mnenjem pa je dejstvo, da predstavlja  prvi resen in strokovno utemeljen razmislek o postopnem prehodu Javne uprave RS na OKPO rešitve.

No Comments

Angleška vlada zavezana odprti kodi.

Vladna koalicija Velike Britanije želi povečati uporabo proste in odprtokodne programske opreme v javni upravi. Politiki in ministri so dosegli soglasje in zavezo za uporabo na vseh nivojih in področjih delovanja. Najprej na strežniških sistemih v naslednjem koraku pa se bodo posvetili tudi uporabi na namizjih. V okviru vladnih dogodkov in konferenc bodo posebej vzpodbujali uporabo v javni upravi ter vzpodbujali ponudnike IT storitev in rešitev k oblikovanju tovrstnih rešitev. Več …

No Comments

Nova pogodba o uporabi Microsoft programske opreme za šole v Sloveniji

Podpisana je nova pogodba o uporabi Microsoft programske opreme za vzgojno-izobraževalne zavode, to je Microsoft School Agreement 3.5.

Predmet pogodbe je 3-letni najem licenc programske opreme Microsoft Desktop Schools EEL Lic/SA, ki vključuje:

 • nadgradnjo operacijskega sistema Windows 7,
 • polno različico pisarniškega paketa Microsoft Office Professional,
 • pravice za dostop do strežnikov, ki vključujejo licence Microsoft Windows Server CAL, Microsoft Exchange Server CAL, Microsoft SharePoint Server CAL, Microsoft SC Configuration Manager Server CAL.

Več …

No Comments