Nova pogodba o uporabi Microsoft programske opreme za šole v Sloveniji


Podpisana je nova pogodba o uporabi Microsoft programske opreme za vzgojno-izobraževalne zavode, to je Microsoft School Agreement 3.5.

Predmet pogodbe je 3-letni najem licenc programske opreme Microsoft Desktop Schools EEL Lic/SA, ki vključuje:

  • nadgradnjo operacijskega sistema Windows 7,
  • polno različico pisarniškega paketa Microsoft Office Professional,
  • pravice za dostop do strežnikov, ki vključujejo licence Microsoft Windows Server CAL, Microsoft Exchange Server CAL, Microsoft SharePoint Server CAL, Microsoft SC Configuration Manager Server CAL.

Več …

Comments are closed.