Archive for december, 2012

Dostop do raziskovalnih podatkov financiranih iz javnih sredstev

V sredo, 5. decembra 2012, je Arhiv družboslovnih podatkov, Univerze v Ljubljani, organiziral delavnico z naslovom Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. Ob koncu srečanja so udeleženci sprejeli skupno izjavo z naslovom: Priporočila udeležencev delavnice Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, Fakulteta za družbene vede, 5. 12. 2012

Dokument je v prilogi, dostopen je tudi na tem naslovu: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/odpp10D1/priporocila.html

Izjava Priporočila udeležencev delavnice Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, Fakulteta za družbene vede, 5. 12. 2012

Več o poteku delavnice na blogu Arhiva: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2012/blog/izvajalci-podatkovnih-resitev-na-poti-k-odpiranju-podatkov

Več o sami delavnici (vsebina, program, udeleženci, predstavitve, fotografije) tukaj: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/odpp10D1/

Delavnica pa je le ena od aktivnosti projekta Odprti podatki, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in ARRS. V okviru projekta Odprti podatki preučujejo pogoje in okoliščine za oblikovanje politik in strategij za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov financiranih iz javnih sredstev.

Pred kratkim so objavili obsežno poročilo z naslovom Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji, utemeljeno na intervjujih s slovenskimi raziskovalci, predstojniki raziskovalnih ustanov in znanstvenimi knjižničarji. Analiza kaže, da so slovenski raziskovalci načeloma naklonjeni odprtemu dostopu, vendar nimajo znanja, sredstev in kapacitet za uresničitev le-tega. Za doseganje zadanega cilja bo potrebno odpraviti tudi nekaj pomembnih ovir: sprejeti politike ravnanja s podatki tako na nacionalni ravni kot na ravni raziskovalnih ustanov, vzpostaviti kulturo deljenja podatkov oziroma odpraviti obstoječi neformalni sistem, po katerem konkurenčne prednosti izvirajo iz monopoliziranja in restriktivnega ravnanja s podatki, premostiti pravna vprašanja in dileme (avtorske in sorodne pravice, etika, strah pred zlorabami…), razviti podatkovno infrastrukturo idr.

Poročilo je v celoti dostopno na tem naslovu: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odpp10_opis_stanja/Priporocila z delavnice

No Comments