Archive for januar, 2017

FSFE: programska oprema, financirana s strani H2020, bi morala biti brezplačna

Po besedah fundacije Free Software Foundation Europe (FSFE) bi morala biti programska oprema, ki je razvita v sklopu raziskovalnih projektov, financiranih s strani programa Evropske komisije, Horizon 2020, objavljena kot odprtokodna programska oprema, ki je na voljo brezplačno (free software licence). Interesna skupina želi izvedeti, kolikšen del H2020 proračuna je namenjen nakupu licenc za lastniško programsko opremo.

Horizon 2020 je največji program za financiranje raziskovalne dejavnosti v Evropi. Med 2014 in 2020 bo v sklopu programa Horizon 2020 namenjenih 80 milijard evrov za projekte na področju raziskav in inovacij. Več …

No Comments

Zakaj bo odprta koda ključnega pomena za prihodnost SDDC

Medtem ko model SDDC (Software Defined Data Center) pomembno sooblikuje prihodnost podatkovnih centrov, predstavljajo odprtokodne tehnologije samo jedro te tehnološke revolucije.

Podatkovni centri so vse manj osredotočeni na to, kako zmogljiva je strojna oprema in vse bolj na to, kako najbolje izkoristiti zmogljivosti obstoječe strojne opreme s funkcionalno programsko opremo. Prehod k programsko definiranim podatkovnim centrom (SDDC) predstavlja edinstveno priložnost z namenom združljivosti najpogosteje uporabljene strojne opreme z odprtokodno programsko opremo, s čimer se organizacije razbremenijo omejujočih vezav na določene ponudnike strojne opreme, njihovih dragih storitev in pogodb. Slednje IT-oddelkom omogoča, da dobijo več za svoj denar. Več …

No Comments

Študija Evropske komisije: odprta koda pomemben deležnik na področju sodelovanja javnega sektorja

Odprto programje ponuja preprost in dostopen način za izboljšanje obstoječih javnih storitev. V skladu s poročilom Evropske komisije Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT lahko posamezni razvijalci na osnovi javno dostopne izvorne kode zagotavljajo nadaljnji razvoj kode.

Ponovna uporaba takšnih aplikacij je zelo visoka. Primera tovrstnih aplikacij sta FixMyStreet (zasnovana v ZK, danes jo uporabljajo po vsem svetu, vključujoč Irsko, Švedsko, Norveško in Francijo) ter Patient Opinion (zasnovana v ZK, danes se uporablja tudi v Irski in Avstraliji). Tovrstne storitve ne nadomeščajo obstoječih javnih storitev, temveč pripomorejo k njihovemu izboljšanju. Več …

No Comments