Študija Evropske komisije: odprta koda pomemben deležnik na področju sodelovanja javnega sektorja


Odprto programje ponuja preprost in dostopen način za izboljšanje obstoječih javnih storitev. V skladu s poročilom Evropske komisije Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT lahko posamezni razvijalci na osnovi javno dostopne izvorne kode zagotavljajo nadaljnji razvoj kode.

Ponovna uporaba takšnih aplikacij je zelo visoka. Primera tovrstnih aplikacij sta FixMyStreet (zasnovana v ZK, danes jo uporabljajo po vsem svetu, vključujoč Irsko, Švedsko, Norveško in Francijo) ter Patient Opinion (zasnovana v ZK, danes se uporablja tudi v Irski in Avstraliji). Tovrstne storitve ne nadomeščajo obstoječih javnih storitev, temveč pripomorejo k njihovemu izboljšanju. Več …

Comments are closed.