Archive for februar, 2012

Smernice za javno naročanje IKT sistemov v okviru EU

Digitalna Agenda 2020 je EU strategija za razvoj evropske digitalne ekonomije do leta 2020. Pomemben del lahko prispevajo tudi države članice z inovativno in odprto uporabo IKT tehnologij, ki ponuja čimveč dodane vrednosti za investiran javni denar ter izogibanje odvisnosti od ponudnikov (vendor lock-in).

Pomemben del nevtralnosti in konkurenčnosti lahko dosežejo z odprtimi postopki javnega naročanja, ki preprečujejo do sedaj vse prepogoste zahteve za točno določenimi (lastniškimi in nestandardnimi) tehnologijami, preferiranje samo odoločenih izvajalcev ter podleganje lobističnim pritiskom velikih in premožnih ponudnikov.

Smernice, ki bodo to preprečile so v okviru EU projekta CORDIS že pripravi, le upamo lahko, da se bodo čimprej uveljavile tudi v Sloveniji. Predlog v razpravi

No Comments