Archive for december, 2016

Z novim nacionalnim portalom odprtih podatkov (OPSI) je Slovenija izredno napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja

Delovati je pričel nov portal OPSI, kjer so objavljeni oziroma na enem mestu zbrani vsi podatki in zbirke podatkov, s katerimi razpolaga in jih dnevno ustvarja javni sektor. Portal OPSI je v skladu z zakonodajo, ki je bila spremenjena v zadnjem letu, vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo RS. Gre za odpiranje javnih podatkov za ponovno uporabo.

Evropska komisija je v primerjalni analizi držav članic ocenila, da je Slovenija v zadnjem letu izredno napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja. Iz repa sledilcev (followers) je letos uvrščena med hitre sledilce (fast trackers). Države so razvrščene v štiri kategorije od začetnikov do teh, ki postavljajo trende (begginers, followers, fast trackers, trend setters).

Stanje na področju odprtih podatkov javnega sektorja so ocenjevali na osnovi dveh glavnih kazalnikov, in sicer »pripravljenosti« za odpiranje podatkov javnega sektorja (Open Data Readiness) in razvitosti nacionalnega portala odprtih podatkov (Portal Maturity). V zvezi z zrelostjo portala se preverja uporabnost in funkcionalnost nacionalnega portala odprtih podatkov ter zagotavljanje podatkov v strojno-berljivi obliki. Portal OPSI je osnovan na odprtokodni platformi CKAN in je povezljiv z EU portalom odprtih podatkov.

Na strokovnem posvetu Dan pravice vedeti je minister za javno upravo, g. Boris Koprivnikar, septembra letos poudaril, da so podatki javnega sektorja javno dobro in da je zato treba z njimi ravnati skrbno. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS se pripravlja analiza stanja podatkov in podatkovnih baz na področju kulture. Naslednji izziv je vzpostavitev ekosistema odprtih podatkov, v okviru katerega bi različni deležniki spodbujali uporabo odprtih podatkov, izmenjevali informacije ter izkušnje. Več …

MJU: EK: Slovenija napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja

 

No Comments

Rezultati raziskave Prihodnost odprte kode 2016

North Bridge & Black Duck študija z naslovom Prihodnost odprte kode v letu 2016 beleži 10. obletnico. Gre za študijo, ki na letni ravni raziskuje trende odprtokodne programske opreme. Izsledki raziskave, izvedene v letu 2016, umeščajo odprto kodo med vodilne arhitekture današnjega časa ter med temelje za skoraj vse aplikacije, operacijske sisteme, računalništvo v oblaku, podatkovne baze in velike podatke.

Glede na strateški vpliv, ki ga ima odprta koda na njihovo poslovanje, so anketiranci odprto kodo prepoznali kot gonilo inovacij. 90 % anketirancev celo temelji svoje delovanje na odprti kodi v smislu izboljšane učinkovitosti, inovacije in interoperatibilnosti. Med najbolj privlačne razloge za uporabo odprte kode, navedene v raziskavi, sodijo prilagodljivost in neodvisnost od lastniške programske opreme; konkurenčne lastnosti in tehnične zmogljivosti, sposobnost za prilagoditve in vsesplošna kakovost. Več …

No Comments

Parlameter – inovativno orodje za enostavno in pregledno spremljanje dela poslancev

Slovenski javnosti je od 5. 12. 2016 na voljo napredno spletno orodje Parlameter. Gre za orodje, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dela v državnem zboru. Parlameter pokaže, kaj poslanci govorijo in kako glasujejo. S tem se povečuje transparentnost delovanja državnega zbora in posledično možnost za odgovoren nadzor nad delovanjem oblasti. Avtorji parlametra si prizadevajo za bolje informirano družbo, ki se bolj aktivno zanima za delo politikov.

Kateri poslanec je največkrat prisoten na sejah državnega zbora? Kateri poslanec se najpogosteje oglaša? Kateri poslanec najpogosteje ali najredkeje glasuje v skladu z navodili v poslanski skupini? Na takšna in podobna vprašanja vam odgovarja Parlameter.

Namenjen je splošni javnosti, novinarjem, raziskovalcem in razvijalcem ter vsem, ki jih zanima delo državnega zbora. Odlikujeta ga uporabnikom prijazna vizualna zasnova in napreden iskalnik, ki omogoča brskanje po parlamentarnih govorih in glasovanjih. Podatke je mogoče poenostavljeno spremljati in deliti oz. jih analizirati, interpretirati in vključiti v novinarske članke.

Projekt parlameter, ki ga državni zbor sprejema odprtih rok, so avtorji pod okriljem inštituta Danes je nov dan razvijali dve leti. Ključen pospešek se je zgodil, ko je prejel Googlovo podporo. Na Googlovem razpisu je med 1200 prijavami kot prvi slovenski projekt namreč prejel več kot 300.000 evrov. Parlameter predstavlja eno najbolj naprednih platform za nadzor dela poslancev na svetu.

Več informacij:

No Comments

Slovenska vlada: podatki javnega sektorja kot javno dobro

Podatki, ki jih dnevno ustvarja javni sektor, so javno dobro, zato je z njimi treba ravnati skrbno, je povedal Boris Koprivnikar, slovenski minister za javno upravo, na letošnjem strokovnem posvetu Dan pravice vedeti.

Kulturne institucije, kot so knjižnice, muzeji in arhivi, morajo posledično poskrbeti za odpiranje svojih podatkov za ponovno uporabo. Anton Peršak, minister za kulturo, je poudaril, da je pojav digitaliziranih vsebin prinesel spremembe v družbi, saj naraščajoč delež prebivalstva do informacij dostopa le še digitalno. Več …

No Comments

Švica razvija odprtokodni program za zbiranje podatkov o hrani

Opendata.ch, ki predstavlja fundacijo Open Knowledge v Švici, je lansirala 3-letni inovativni program »Business Innovation food.opendata.ch«, s ciljem, zgraditi odprto in javno podatkovno bazo s podatki o hrani in prehranjevanju.

Podatkovna baza naj bi zbirala odprte podatke, ki jih lahko znanstveniki, start up-i in drugi ponovno uporabijo za potrebe svojih programov ali storitev, navaja opendata.ch.

»Kakšna hrana je v tem trenutku primerna zame? Je to, kar je na mojem krožniku, ekološko, vegansko, proizvedeno v skladu s principi pravične trgovine (fair trade) oz. ustrezno glede na moje alergije?« so primeri podatkov, ki jih bo vsebovala podatkovna baza. Več …

No Comments