Rezultati raziskave Prihodnost odprte kode 2016


North Bridge & Black Duck študija z naslovom Prihodnost odprte kode v letu 2016 beleži 10. obletnico. Gre za študijo, ki na letni ravni raziskuje trende odprtokodne programske opreme. Izsledki raziskave, izvedene v letu 2016, umeščajo odprto kodo med vodilne arhitekture današnjega časa ter med temelje za skoraj vse aplikacije, operacijske sisteme, računalništvo v oblaku, podatkovne baze in velike podatke.

Glede na strateški vpliv, ki ga ima odprta koda na njihovo poslovanje, so anketiranci odprto kodo prepoznali kot gonilo inovacij. 90 % anketirancev celo temelji svoje delovanje na odprti kodi v smislu izboljšane učinkovitosti, inovacije in interoperatibilnosti. Med najbolj privlačne razloge za uporabo odprte kode, navedene v raziskavi, sodijo prilagodljivost in neodvisnost od lastniške programske opreme; konkurenčne lastnosti in tehnične zmogljivosti, sposobnost za prilagoditve in vsesplošna kakovost. Več …

Comments are closed.