Parlameter – inovativno orodje za enostavno in pregledno spremljanje dela poslancev


Slovenski javnosti je od 5. 12. 2016 na voljo napredno spletno orodje Parlameter. Gre za orodje, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dela v državnem zboru. Parlameter pokaže, kaj poslanci govorijo in kako glasujejo. S tem se povečuje transparentnost delovanja državnega zbora in posledično možnost za odgovoren nadzor nad delovanjem oblasti. Avtorji parlametra si prizadevajo za bolje informirano družbo, ki se bolj aktivno zanima za delo politikov.

Kateri poslanec je največkrat prisoten na sejah državnega zbora? Kateri poslanec se najpogosteje oglaša? Kateri poslanec najpogosteje ali najredkeje glasuje v skladu z navodili v poslanski skupini? Na takšna in podobna vprašanja vam odgovarja Parlameter.

Namenjen je splošni javnosti, novinarjem, raziskovalcem in razvijalcem ter vsem, ki jih zanima delo državnega zbora. Odlikujeta ga uporabnikom prijazna vizualna zasnova in napreden iskalnik, ki omogoča brskanje po parlamentarnih govorih in glasovanjih. Podatke je mogoče poenostavljeno spremljati in deliti oz. jih analizirati, interpretirati in vključiti v novinarske članke.

Projekt parlameter, ki ga državni zbor sprejema odprtih rok, so avtorji pod okriljem inštituta Danes je nov dan razvijali dve leti. Ključen pospešek se je zgodil, ko je prejel Googlovo podporo. Na Googlovem razpisu je med 1200 prijavami kot prvi slovenski projekt namreč prejel več kot 300.000 evrov. Parlameter predstavlja eno najbolj naprednih platform za nadzor dela poslancev na svetu.

Več informacij:

Comments are closed.