Slovenska vlada: podatki javnega sektorja kot javno dobro


Podatki, ki jih dnevno ustvarja javni sektor, so javno dobro, zato je z njimi treba ravnati skrbno, je povedal Boris Koprivnikar, slovenski minister za javno upravo, na letošnjem strokovnem posvetu Dan pravice vedeti.

Kulturne institucije, kot so knjižnice, muzeji in arhivi, morajo posledično poskrbeti za odpiranje svojih podatkov za ponovno uporabo. Anton Peršak, minister za kulturo, je poudaril, da je pojav digitaliziranih vsebin prinesel spremembe v družbi, saj naraščajoč delež prebivalstva do informacij dostopa le še digitalno. Več …

Comments are closed.