Archive for april, 2010

Uradnik slovenske državne uprave: "Ocenjujem, da bi lahko na Linux prešlo vsaj 90% zaposlenih v javni upravi."

Intervju z Matjažem Kašetom, uradnikom slovenske državne uprave, ki pri svojem delu uporablja Linux. Intervju je bil objavljen tudi na spletnem portalu Slo-Tech. Več …

,

No Comments

Cenatic: 'OKPO je eden ključnih vzvodov za uspešno e-državo'

OKPO je ena ključnih tehnologij pri oblikovanju elektronskih storitev državne uprave, trdi Cenatic, španski nacionalni odprtokodni kompetenčni center. V dokumentu, ki so ga objavili 5. aprila, navajajo še devet drugih razlogov za uporabo OKPO v državni upravi. Po njihovem mnenju OKPO ustreza pravilom in priporočilom EU v zvezi z interoperabilnostjo. "Evropska skupnost in Španska vlada sta se odločili, da je uporaba OKPO ključni element razvoja "e-government" in "open government." Več …

No Comments

Italija ustanavlja odprtokodni kompetenčni center

Italijanska državna administracija je v okviru priprav na bolj poglobljeno uporabo OKPO, po zgledu nekaterih evropskih držav, tudi Slovenije, vzpodbudila ustanovitev odprtokodnega kompetenčnega centra. Kompetenčni center bo temeljil predvsem na speltni platformi in bo posvečen vzpodbujanju uporabe in oblikovanju dobrih praks.

V začetni fazi se bo center posvetil predvsem uporabi OKPO v šolskem sistemu in univerzah, kasneje pa tudi med drugimi uporabniki. Več …

,

No Comments

Anketa uporabnikov: OSOR potrebuje več promocije

Uporabniki in obiskovalci OSOR.eu, evropskega repozitorija in promotorja uporabe OKPO v državah EU, so ocenili, da projekt in celoten portal potrebujeta več promocije in vidnosti. To je poglavitna ugotovitev raziskave, ki jo je Gartner opravil v mesecu Februarju. Več …

,

No Comments

Italijansko ustavno sodišče odobrava favoriziranje odprte kode v javni upravi

Italijansko ustavno sodišče je presodilo in objavilo odločitev, da so predpisi in zakoni, ki favorizirajo uporabo odprte kode nasproti lastniškim rešitvam, v skladu z ustavo in zakoni.

S tem je sodiče potrdilo zakon, ki ga je sprejel svet regije Piedmont, s katerim lokalna administracija razglaša, da bo pozitivno diskriminirala odprto kodne rešitve pri isvojem izboru IT rešitev. Ustavno sodišče je presodilo da je takšna obravnava legitimna  in da sledi principom svobode in konkurenčnosti. Več …

,

No Comments