Italija ustanavlja odprtokodni kompetenčni center


Italijanska državna administracija je v okviru priprav na bolj poglobljeno uporabo OKPO, po zgledu nekaterih evropskih držav, tudi Slovenije, vzpodbudila ustanovitev odprtokodnega kompetenčnega centra. Kompetenčni center bo temeljil predvsem na speltni platformi in bo posvečen vzpodbujanju uporabe in oblikovanju dobrih praks.

V začetni fazi se bo center posvetil predvsem uporabi OKPO v šolskem sistemu in univerzah, kasneje pa tudi med drugimi uporabniki. Več …

,

Comments are closed.