Posts Tagged EU JU

Kriteriji za prehod Javne Uprave na odprtokodno programsko opremo (analiza raziskave)

Namen študije je analizirati najbolj pomembna merila, ki so jih upoštevale javne uprave v tridesetih državah pri sprejemanju ali izbiranju odprtokodne programske opreme, v okviru omejitev, povezanih s to vrsto študije.

Študija, ki je pred vami bi naj pomembno prispevala k prihodnosti odprtokodnega sektorja, predvsem zaradi dejstva, da je rezultat sodelovanja med člani številnih javnih uprav po vsem svetu. IT strokovnjaki iz štirih kontinentov so sodelovali s CENATIC observatorijem, njihova mnenja in predlogi pa so služili kot podlaga za zaključke, navedene v tej dokumentaciji.

Prevod izvirnika: Kriteriji za prehod Javne Uprave na odprtokodno programsko opremo (analiza raziskave)

Izvirnik: Criteria for adopting open source software in Public Administrations

Avtor raziskave: Pop Ramsamy. Vodja nacionalnega odprtokodnega observatorija (Head of the National Open Source Obervatory) – CENATIC.

No Comments

Italija ustanavlja odprtokodni kompetenčni center

Italijanska državna administracija je v okviru priprav na bolj poglobljeno uporabo OKPO, po zgledu nekaterih evropskih držav, tudi Slovenije, vzpodbudila ustanovitev odprtokodnega kompetenčnega centra. Kompetenčni center bo temeljil predvsem na speltni platformi in bo posvečen vzpodbujanju uporabe in oblikovanju dobrih praks.

V začetni fazi se bo center posvetil predvsem uporabi OKPO v šolskem sistemu in univerzah, kasneje pa tudi med drugimi uporabniki. Več …

,

No Comments

Anketa uporabnikov: OSOR potrebuje več promocije

Uporabniki in obiskovalci OSOR.eu, evropskega repozitorija in promotorja uporabe OKPO v državah EU, so ocenili, da projekt in celoten portal potrebujeta več promocije in vidnosti. To je poglavitna ugotovitev raziskave, ki jo je Gartner opravil v mesecu Februarju. Več …

,

No Comments

Italijansko ustavno sodišče odobrava favoriziranje odprte kode v javni upravi

Italijansko ustavno sodišče je presodilo in objavilo odločitev, da so predpisi in zakoni, ki favorizirajo uporabo odprte kode nasproti lastniškim rešitvam, v skladu z ustavo in zakoni.

S tem je sodiče potrdilo zakon, ki ga je sprejel svet regije Piedmont, s katerim lokalna administracija razglaša, da bo pozitivno diskriminirala odprto kodne rešitve pri isvojem izboru IT rešitev. Ustavno sodišče je presodilo da je takšna obravnava legitimna  in da sledi principom svobode in konkurenčnosti. Več …

,

No Comments

Švicarska vlada priporoča in vzpobuja prehod šol na odprto kodo

Švicarska agencija za IT v šolstvu (SBIF – Schweizerischen Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen) priporoča prehod vseh šol na odprto kodo.  Obenem pripravljajo ponudbo storitev podpore za vse šole, ki se bodo odločile za tak korak. V začetku marca je SFIB na svoji spletni strani bjavila več dokumentov s pripročili in navodili za prehod na odprto in prosto programsko opremo. Obenem odsvetujejo nakupe licenčne programske opreme in podaljševanje obstoječih pogob. Več …

,

No Comments