Anketa uporabnikov: OSOR potrebuje več promocije


Uporabniki in obiskovalci OSOR.eu, evropskega repozitorija in promotorja uporabe OKPO v državah EU, so ocenili, da projekt in celoten portal potrebujeta več promocije in vidnosti. To je poglavitna ugotovitev raziskave, ki jo je Gartner opravil v mesecu Februarju. Več …

,

Comments are closed.