Archive for december, 2010

EU nedosledna pri naročanju programske oprem in storitev s svojimi lastnimi usmeritvami

EU zagovarja svojo odločitev pri oddaji svojega €189 milijonov vrednega javnega naročila, za nakup lastniške in odprtokodne programske opreme  in povezanih storitev. Free Software Foundation Europe trdi, da je pogodba v nasprotju z njenimi siceršnjimi odločitvami in usmeritvami.

FSFE je v izjavi v začetku tega meseca zapisal: "EU v objavljeni Digitalni Agendi, objavljeni maja 2010, poziva k "izdelkom in storitvam IKT ", ki so "odprti in interoperabilni. Smernice, ki jih je izdal projekt OSOR EU navajajo evropska pravila o javnih naročilih, ki pravijo, da morajo javni razpisi temeljiti na funkcionalnih zahtevah, ne pa na navajanju posebnih izdelkov ali proizvajalcev. Omenjeni razpis in pogodba pa vsebujeta dolg seznam konkretnih proizvodov, ki jih Komisija želi kupiti.

V pismu FSFE, Francisco García Moran, generalni direktor Generalnega direktorata EU za informatiko (Digit), je 10. decembra pojasnil, da je pogodba rezultat javnega razpisa, dodeljena na podlagi najvišje kakovosti in ceno. "

Pogodba zajema tudi naročilo odprtokodne programske opreme in s tem povezanih storitev, piše García Moran. Dodaja, da bo EU v kratkem objavil tudi dopolnjeno verzijo odprtokodne politike in da EU že zdaj uporablja preko 250 odprtokodnih rešitev in izdelkov.

Direktor navaja primere uporabljenih rešitev, vključno z uporabo odprokodnih strežnikov, orodij za sodelovanje, avtentikacijskih ogrodij, upravljanja vsebin in izmenjavo e-računov.

Več …

No Comments

Evropski interoperabilnostni okvir (EIFv2) zavezuje članice k odprtim standardom in funkcionalnim, nediskriminatornim zahtevam pri naročanju.

Evropska komisija je pred kratkim sprejela EIFv2.
Gre za temeljni dokument v EU, ki opredeljuje potrebo po interoperabilnosti in posledično tudi uporabo odprtih standardov in prostega programja v javni upravi v EU in njenih članicah.
Uradno mnenje FSFE o EIFv2 je, da je za bil skrajni čas za revizijo in da tekst pozdravlja, vendar z zadržki.

Pomembne opazke:

  • EIFv1 je bil zgolj priporočilo, EIFv2 pa je pravno veljaven tekst;
  • pri EIFv2 je zato močno lobirala tudi BSA in je zato zmaga že to, da se je v končni tekst zopet uvedlo odprte standarde v tekst (čeprav EIFv2 dopušča FRAND);
  • EIFv2 je potrebno vzeti skupaj z drugimi dokumenti, kot npr. eGovernment Action Plan — kar pomeni, da morajo države članice delovati po EIFv2.

Več o tem je napisal v svojem blogu tudi Karsten Gerloff.

Skratka: čeprav nekatere pomembne podrobnosti zdaleč niso idealne, je tekst kot celota in dejstvo, da je zavezujoč, velik korak naprej k preferiranju odprtih standardov in prostega programja v javni upravi.

No Comments