Evropski interoperabilnostni okvir (EIFv2) zavezuje članice k odprtim standardom in funkcionalnim, nediskriminatornim zahtevam pri naročanju.


Evropska komisija je pred kratkim sprejela EIFv2.
Gre za temeljni dokument v EU, ki opredeljuje potrebo po interoperabilnosti in posledično tudi uporabo odprtih standardov in prostega programja v javni upravi v EU in njenih članicah.
Uradno mnenje FSFE o EIFv2 je, da je za bil skrajni čas za revizijo in da tekst pozdravlja, vendar z zadržki.

Pomembne opazke:

  • EIFv1 je bil zgolj priporočilo, EIFv2 pa je pravno veljaven tekst;
  • pri EIFv2 je zato močno lobirala tudi BSA in je zato zmaga že to, da se je v končni tekst zopet uvedlo odprte standarde v tekst (čeprav EIFv2 dopušča FRAND);
  • EIFv2 je potrebno vzeti skupaj z drugimi dokumenti, kot npr. eGovernment Action Plan — kar pomeni, da morajo države članice delovati po EIFv2.

Več o tem je napisal v svojem blogu tudi Karsten Gerloff.

Skratka: čeprav nekatere pomembne podrobnosti zdaleč niso idealne, je tekst kot celota in dejstvo, da je zavezujoč, velik korak naprej k preferiranju odprtih standardov in prostega programja v javni upravi.

Comments are closed.