Posts Tagged JU

Transparentnost in gospodarnost javne uprave pri nakupih programske opreme

V letu 2010 je precej prahu v slovenski strokovni ITK javnosti dvignil način in postopki Javne uprave pri nakupu programske opreme in s tem povezana vprašanja.

Kako, kje, po kakšnih postopkih in s kakšnimi utemljitvami Javna uprava kot največji uporabnik naroča in kupuje programske rešitve. Pri tem so odprto kodne rešitve najbolj (ne)zaželena tema s kopico nasprotnikov in podpornikov.

Članek podaja celovit pregled nad potmi in stranpotmi slovenske Javne uprave na področju IT in odprte kode. Več …

,

No Comments

Uradnik slovenske državne uprave: "Ocenjujem, da bi lahko na Linux prešlo vsaj 90% zaposlenih v javni upravi."

Intervju z Matjažem Kašetom, uradnikom slovenske državne uprave, ki pri svojem delu uporablja Linux. Intervju je bil objavljen tudi na spletnem portalu Slo-Tech. Več …

,

No Comments

"Odprta koda preprečuje monopolizacijo in povečuje inovativnost!" – belgijski minister za poenostavitev javne administracije.

"Odprta koda preprečuje monopolizacijo, pomaga pri širjenju znanja in in povečuje socialno inovativnost. ", je zatrdil Vincent Van Quickenborne, belgijski minister za poenostavitev javne administracije, ob odprtju delavnice o OKPO za javno upravo v Bruslju, ki jo je organiziralo Ministrstvo za gospodarstvo. Več …

,

No Comments

MJU objavilo pogodbo z Microsoftom

Kot poroča Slo-tech, je MJU javno objavil krovno pogodbo Microsoft Enterprise Agreement za obdobje 2009-2011 s podjetjem Microsoft. MJU je ob tem objavil tudi nekaj dodatnih pojasnil.

, ,

No Comments

Slovenska Revizija postopkov naročanja programske opreme odmeva tudi v Evropi!

Pobuda za Revizijo postopkov naročanja programske opreme v Republiki Sloveniji, o kateri smo poročali, odmeva tudi v Evropi! Portal OSOR.EU (The Open Source Observatory and Repository for European public administrations), ki združuej projekte in napore EU pri uveljavljanju Odprto kodne programske opreme, je objavil novico in komentar Več …

, ,

No Comments

Ubuntu Linux na voljo uporabnikom v administraciji Združenih Držav Amerike

Conical Ubuntu je postal tretja Linux distribucija (ob distribucijah SuSE Novell in Red Hat), ki jo je odobrila General Services Administration za uporabo zveznih uporabnikov. Tako je Ubuntu ob SuSE Novell-u in Rad Hat-u vključen in na voljo v programu "GSA Advantage purchasing program".

,

No Comments

Vložena Pobuda za revizijo in preučitev suma konflikta interesov in korupcije pri postopkih naročanja programske opreme Microsoft za potrebe Državne uprave

Pobudnik "Kranjski Tux" je danes (19.2.2010) na Računsko sodišče RS in Komisijo za preprečevanje Korupcije RS vložil pobudi za revizijo skladnosti postopkov z ZJN ter preučitev suma konflikta interesov in suma korupcije pri postopkih naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 – 2010.

Pobuda za revizijo skladnosti postopkov naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 –   2010 z Zakonom o Javnem naročanju

Naziv revidiranca:
Ministrstvo za Javno Upravo RS

Predmet revizije:

 • naročanje blaga, materiala in storitev – Pisarniška programska oprema za potrebe DU
 • pravilnost in smotrnost odločitev – ocena primernosti rešitev in izbira postopka naročanja

Obdobje:
Ocene, izhodišča, pogajanja, postopki in pogodbe v obdobju 2002 – 2010

Akt, ki ga velja revidirati:

 • Poročilo (interno?) in utemeljitev odločitve o ustreznosti neposrednih in tajnih pogajanj za sklenitev pogodbe EA s podjetjem Microsoft Slovenija.
 • Pogodba „Enterprise Agreement“ s podjetjem Microsoft Slovenija(oktober 2009)

Splošni cilji revizije:

 • ugotoviti smotrnost poslovanja, javnih naročil na področju naročanja Pisarniške programske opreme za potrebe DU (gospodarnost, učinkovitost, uspešnost)
 • ugotoviti ustreznost k rezultatom usmerjenega upravljanja na področju naročanja Pisarniške programske opreme za potrebe DU

Ocenjena vrednost pogodb oz. nepravilnosti:

€60 mio

Opozorila na nepravilnosti:

Naročnik po našem mnenju krši Zakon o javnih naročilih (ZJN, temeljna načela):

 • načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN)
 • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN)
 • načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN)

Zakon o preprečevanju korupcije ter druge predpise o konfliktu interesov

Utemeljitev predloga:

Kratek povzetek stanja

V obdobju 2003 – 2010 je naročanje pisarniške programske opreme (v tem dokumentu to vključuje operacijski sistem za namizni računalnik in pisarniško zbirko) za potrebe državnih organov RS, potekalo po različnih korakih in na različne načine.

V splošnem pa lahko prepoznamo sledeče značilnosti:

 • naročnik dosledno upošteva predpostavko, da je na voljo le en dobavitelj izdelkov in storitev iz tega področja – Microsoft Slovenija s svojima družinama izdelkov Microsoft Windows in Microsoft Office. Čeprav temu ni tako, saj so na voljo tudi drugi komercialni, še posebej pa odprto kodni, brezplačni izdelki, ki jih vedno več uporabljajo tudi državne in javne uprave drugih EU članic. Naročnik ni preveril obstoja morebitnih drugih konkurenčnih ponudnikov, z javnim pozivom / razpisom zainteresiranim.
 • pravni okvir naročanja različnih DO temelji na t.i. Enterprise Agreement, krovni pogodbi med RS (MJU) in Microsoft Slovenija, ki se praviloma podpiše vsake tri leta (2003, 2006, 2009). MS EA določa okvirne količinske in cenovne pogoje. Dejanski nakup pa DO opravijo z neposrednimi naročili izbranemu ponudniku, oz. ustreznemu partnerskemu podjetju Microsofta. Ocenjena vrednost letnih licenčnin Microsoft za potrebe DO cca. €20mio, oz. €60mio v obdobju trajanja pogodbe.
 • obstoj in vsebina pogajanj o MS EA in postopek ter vsebina pogajanj so tajni, ter javnost praviloma ni obveščena o poteku, vsebini pogodb in rezultatih. MJU tudi na zahtevo medijev in Informacijskega Pooblaščenca ne razkriva vsebine pogodb EA, količin in cen.
 • pri postopkih priprave „strokovnih“ izhodišč in mnenj, ki so osnova za odločitev o neposrednih pogajanjih in izbor konkretnega ponudnika, obstaja utemeljen sum o konfliktu interesov zadolženih uradnikov.
 • Strokovna izhodišča in mnenja, ki so podlaga za nadaljnje odločitve, pripravljajo uradniki v katerih strokovnost je moč upravičeno dvomiti.
 • Prav tako obstaja sum konflikta interesov. Isti uradnik(i) vodijo in sodelujejo pri (tajnih) pogajanjih s ponudnikom Microsoft, pripravljajo študije o upravičenosti uporabe Microsoft orodij, ter na drugi strani vodijo aktivnosti, ki bi morale vzpodbujati uporabo in uvajanje konkurenčnih rešitev Odprte Kode:
  • vodijo Komisijo za Odprto Kodo na MJU,
  • sodelujejo v EU programih IDABC katerih naloga je vzpodbujanje uporabe alternativnih rešitev
  • sodelujejo v medresorski Delovni skupini za odprto kodo v Javni Upravi
 • kljub temu, da se po svetu, še posebej pa v EU mnoge države odločajo za postopno evaluacijo in prehod na druge rešitve pisarniške programske opreme, predvsem na odprto kodne rešitve, se v RS ta praksa ne spremeni. Narejeni niso niti osnovni operativni koraki, čeprav gre za daljši proces, ki zahteva čas.
 • deklarativno se Naročnik zavzema za oceno drugih alternativ in rešitev, sodeluje v programih EU ter vzpodbuja domače iniciative, dejansko pa ohranja nespremenjen način operativnega naročanja
 • v telesih EU (programih IDABC, OSOR), kjer potekajo aktivnosti za vzpodbujanje držav k prehodu na cenejše in odprto kodne rešitve, sodelujejo isti uradniki, ki zadnjih 9 let skrbijo tudi za pogajanja in podpise pogodb z sedanjim ponudnikom Microsoft Slovenija
 • odločitev o smotrnosti neposrednih pogajanj in podpisa MS EA se občasno (na pritisk javnosti) utemelji s študijami in analizami, ki jim del strokovne javnosti ugovarja. Dvom o utemeljenosti potrjujejo tudi drugačni rezultati analiz drugih držav članic EU s podobno strukturo in informacijskimi potrebami DU.

Predlog za urgentno obravnavo

Na podlagi sklenjeno pogodbe MS EA (oktober 2009), so v teku pogajanja med izbranim ponudnikom in različnimi DO ter naročila za sklenitev licenčnih pogodb za obdobje 2010 – 2012. Zato smatramo, da je potrebna urgentna obravnava pobude. V slučaju, da gre za dejansko ugotovljene kršitve, lahko pravočasna Odločba RS RS prepreči povzročanje nadaljnje škode.

Kranjski Tux

Poslano v vednost:

 • medijem (STA, Delo, Dnevnik, Večer, Finance, Mladina, RTVSlo)
 • medijem s področja ITK (Monitor, MojMikro, Računalniške Novice, SloTech)
 • Centru odprte kode Slovenije

, ,

15 komentarjev

Odprto pismo Direktoratu za e-upravo in upravne procese Ministrstva za Javno upravo RS

Spoštovani,

želimo vas opozoriti, da več spletnih strani Javne uprave pravilno deluje le v spletnem brskalniku Internet Explorer podjetja Microsoft (v nadaljevanju IE). Takšen primer, ki pa še zdaleč ni edini, je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer jim pri nekaterih spletnih storitvah izrecno piše, da delujejo le z IE. Ko smo poklicali na AJPES, kako naj uporabljamo njihove servise uporabniki, ki nimamo Microsoftovega operacijskega sistema, nam je sicer prijazna gospa svetovala naj poiščemo kakšnega prijatelja, ki se spozna na računalnike, da nam naloži Okna…

Nedopustno se nam zdi, da Javna uprava Republike Slovenije uporabo njenih uslug državljanom pogojuje z uporabo plačljive programske opreme neke multinacionalke. To je tako, kot da bi se lahko po državnih avtocestah vozili samo z avtomobili točno določenega proizvajalca!

In naj poudarimo, da ne gre za kaprico manjšine. Država na ta način diskriminira več kot 50% državljanov, ki uporabljajo druge spletne brskalnike (na primer odprtokodni FireFox, ki je popolnoma zastonj).

Poleg pravnega je zelo pomemben tudi argument varnosti. Medtem ko Javna uprava RS izrecno zahteva IE, vlade drugih držav opozarjajo uporabnike, naj zaradi varnosti ne uporabljajo IE in naj se zatečejo k alternativam. Na primer Nemčija ali Francija.

V želji, da se stvari čim prej izboljšajo vas lepo pozdravljamo,

dr. Miha Fošnarič,
mag. Samo Penič,
dr. Aleš Berkopec,
Jure Fošnarič

V vednost:

 • medijem (STA, Delo, Dnevnik, Večer, Primorske Novice, 24ur, Mladina, RTVSlo)
 • Centru odprte kode Slovenije

, ,

7 komentarjev

Francoska vojska prispevala kodo za Mozillin Thunderbird

Nova verzija priljubljenega odprto kodnega poštnega odjemalca Thunderbird vsebuje tudi del kode napisane v okviru Francoskega ministrstva za obrambo.
Obrambno ministrstvo je poklonilo odprto kodni skupnosti nekatere izboljšave varnosti, kot so označevanje e-sporočil kot pomembna, potrdilo o prejemu, povečanje možnosti podpisovanja e-pošte in varnosti in enkripcije.

Thunderbird se uporablja kar na 80.000 namizjih v lasti ministrstva za obrambo.
Francija je prenovila svoje informacijske sisteme in uporablja veliko sodobnih odprto kodnih tehnologij. Najprej se je začelo pri prehodu policije na odprto kodne tehnologije, nato Ministrstvo za obrambo, nekatere aplikacije, kot je tudi Thunderbird, pa e uporabljajo še na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za kulturo.
Nova verzija Thunderbirda je brezplačno na voljo tu (prenesi) Žal zaenkrat samo v angleščini, vendar se pričakuje tudi slovenski prevod.
V Sloveniji imamo tudi skupnost Mozilla, več informacij najdete na www.mozilla.si
Kjer lahko tudi sami pomagate pri prevodih.

vir: Osor, mozilla.si

, ,

No Comments

OpenOffice.org se širi po Belgiji

belgija

V Belgiji se številne agencije v okviru javne uprave odločajo za prehod na OpenOffice.org

Uprava mesta Schoten je letos poleti prešla na odprto kodni pisarniški paket. Mesto je ustanovilo svojo skupnost IT strokovnjakov iz podjetij, nevladnih organizacij in javnega sektorja, ki skrbi za promocijo odprte kode in odprtih standardov. Objavili pa so več kot 50 videov, kako uporabljati OpenOffice.org paket.

Luka v Antwerpu je začela s prehodom 1300 namizij na OpenOffice.org. Odprti format ODF pa bodo uporabljali tako za interno komunikacijo, kot tudi za komunikacijo z zunanjimi partnerji. Ludo Nauws, vodja ITja je komentiral:"Trenutno je odličen čas za migracijo na OpenOffice.org. Alternativa temu bi bila prehod na Visto in instalacija Microsoft Office 2007 paketa. Tak prehod bi zahteval vsaj dva dni izobraževanj za vsakega zaposlenega, da bi se vsaj malo znašel v novem pisarniškem paketu. OpenOffice.org pa je zelo podoben pisarniškem paketu, ki ga uporabljamo sedaj, Microsoft Office 2003"

Tudi javna Agencija za odpadke (OVAM) se pripravlja na prehod 100 namizij na OpenOffice.org.

Provinca Limburg ravno tako prehaja na OpenOffice.org, soočali so se s problemov prenosa številnih makrojev iz Microsoftovega pisarniškega paketa na OpenOffice.org. Našli so zunanjega izvajalca, ki jim pomaga pri prenosu.

, , ,

1 Comment