Posts Tagged Microsoft

MJU objavilo pogodbo z Microsoftom

Kot poroča Slo-tech, je MJU javno objavil krovno pogodbo Microsoft Enterprise Agreement za obdobje 2009-2011 s podjetjem Microsoft. MJU je ob tem objavil tudi nekaj dodatnih pojasnil.

, ,

No Comments

Slovenska Revizija postopkov naročanja programske opreme odmeva tudi v Evropi!

Pobuda za Revizijo postopkov naročanja programske opreme v Republiki Sloveniji, o kateri smo poročali, odmeva tudi v Evropi! Portal OSOR.EU (The Open Source Observatory and Repository for European public administrations), ki združuej projekte in napore EU pri uveljavljanju Odprto kodne programske opreme, je objavil novico in komentar Več …

, ,

No Comments

Vložena Pobuda za revizijo in preučitev suma konflikta interesov in korupcije pri postopkih naročanja programske opreme Microsoft za potrebe Državne uprave

Pobudnik "Kranjski Tux" je danes (19.2.2010) na Računsko sodišče RS in Komisijo za preprečevanje Korupcije RS vložil pobudi za revizijo skladnosti postopkov z ZJN ter preučitev suma konflikta interesov in suma korupcije pri postopkih naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 – 2010.

Pobuda za revizijo skladnosti postopkov naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 –   2010 z Zakonom o Javnem naročanju

Naziv revidiranca:
Ministrstvo za Javno Upravo RS

Predmet revizije:

 • naročanje blaga, materiala in storitev – Pisarniška programska oprema za potrebe DU
 • pravilnost in smotrnost odločitev – ocena primernosti rešitev in izbira postopka naročanja

Obdobje:
Ocene, izhodišča, pogajanja, postopki in pogodbe v obdobju 2002 – 2010

Akt, ki ga velja revidirati:

 • Poročilo (interno?) in utemeljitev odločitve o ustreznosti neposrednih in tajnih pogajanj za sklenitev pogodbe EA s podjetjem Microsoft Slovenija.
 • Pogodba „Enterprise Agreement“ s podjetjem Microsoft Slovenija(oktober 2009)

Splošni cilji revizije:

 • ugotoviti smotrnost poslovanja, javnih naročil na področju naročanja Pisarniške programske opreme za potrebe DU (gospodarnost, učinkovitost, uspešnost)
 • ugotoviti ustreznost k rezultatom usmerjenega upravljanja na področju naročanja Pisarniške programske opreme za potrebe DU

Ocenjena vrednost pogodb oz. nepravilnosti:

€60 mio

Opozorila na nepravilnosti:

Naročnik po našem mnenju krši Zakon o javnih naročilih (ZJN, temeljna načela):

 • načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN)
 • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN)
 • načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN)

Zakon o preprečevanju korupcije ter druge predpise o konfliktu interesov

Utemeljitev predloga:

Kratek povzetek stanja

V obdobju 2003 – 2010 je naročanje pisarniške programske opreme (v tem dokumentu to vključuje operacijski sistem za namizni računalnik in pisarniško zbirko) za potrebe državnih organov RS, potekalo po različnih korakih in na različne načine.

V splošnem pa lahko prepoznamo sledeče značilnosti:

 • naročnik dosledno upošteva predpostavko, da je na voljo le en dobavitelj izdelkov in storitev iz tega področja – Microsoft Slovenija s svojima družinama izdelkov Microsoft Windows in Microsoft Office. Čeprav temu ni tako, saj so na voljo tudi drugi komercialni, še posebej pa odprto kodni, brezplačni izdelki, ki jih vedno več uporabljajo tudi državne in javne uprave drugih EU članic. Naročnik ni preveril obstoja morebitnih drugih konkurenčnih ponudnikov, z javnim pozivom / razpisom zainteresiranim.
 • pravni okvir naročanja različnih DO temelji na t.i. Enterprise Agreement, krovni pogodbi med RS (MJU) in Microsoft Slovenija, ki se praviloma podpiše vsake tri leta (2003, 2006, 2009). MS EA določa okvirne količinske in cenovne pogoje. Dejanski nakup pa DO opravijo z neposrednimi naročili izbranemu ponudniku, oz. ustreznemu partnerskemu podjetju Microsofta. Ocenjena vrednost letnih licenčnin Microsoft za potrebe DO cca. €20mio, oz. €60mio v obdobju trajanja pogodbe.
 • obstoj in vsebina pogajanj o MS EA in postopek ter vsebina pogajanj so tajni, ter javnost praviloma ni obveščena o poteku, vsebini pogodb in rezultatih. MJU tudi na zahtevo medijev in Informacijskega Pooblaščenca ne razkriva vsebine pogodb EA, količin in cen.
 • pri postopkih priprave „strokovnih“ izhodišč in mnenj, ki so osnova za odločitev o neposrednih pogajanjih in izbor konkretnega ponudnika, obstaja utemeljen sum o konfliktu interesov zadolženih uradnikov.
 • Strokovna izhodišča in mnenja, ki so podlaga za nadaljnje odločitve, pripravljajo uradniki v katerih strokovnost je moč upravičeno dvomiti.
 • Prav tako obstaja sum konflikta interesov. Isti uradnik(i) vodijo in sodelujejo pri (tajnih) pogajanjih s ponudnikom Microsoft, pripravljajo študije o upravičenosti uporabe Microsoft orodij, ter na drugi strani vodijo aktivnosti, ki bi morale vzpodbujati uporabo in uvajanje konkurenčnih rešitev Odprte Kode:
  • vodijo Komisijo za Odprto Kodo na MJU,
  • sodelujejo v EU programih IDABC katerih naloga je vzpodbujanje uporabe alternativnih rešitev
  • sodelujejo v medresorski Delovni skupini za odprto kodo v Javni Upravi
 • kljub temu, da se po svetu, še posebej pa v EU mnoge države odločajo za postopno evaluacijo in prehod na druge rešitve pisarniške programske opreme, predvsem na odprto kodne rešitve, se v RS ta praksa ne spremeni. Narejeni niso niti osnovni operativni koraki, čeprav gre za daljši proces, ki zahteva čas.
 • deklarativno se Naročnik zavzema za oceno drugih alternativ in rešitev, sodeluje v programih EU ter vzpodbuja domače iniciative, dejansko pa ohranja nespremenjen način operativnega naročanja
 • v telesih EU (programih IDABC, OSOR), kjer potekajo aktivnosti za vzpodbujanje držav k prehodu na cenejše in odprto kodne rešitve, sodelujejo isti uradniki, ki zadnjih 9 let skrbijo tudi za pogajanja in podpise pogodb z sedanjim ponudnikom Microsoft Slovenija
 • odločitev o smotrnosti neposrednih pogajanj in podpisa MS EA se občasno (na pritisk javnosti) utemelji s študijami in analizami, ki jim del strokovne javnosti ugovarja. Dvom o utemeljenosti potrjujejo tudi drugačni rezultati analiz drugih držav članic EU s podobno strukturo in informacijskimi potrebami DU.

Predlog za urgentno obravnavo

Na podlagi sklenjeno pogodbe MS EA (oktober 2009), so v teku pogajanja med izbranim ponudnikom in različnimi DO ter naročila za sklenitev licenčnih pogodb za obdobje 2010 – 2012. Zato smatramo, da je potrebna urgentna obravnava pobude. V slučaju, da gre za dejansko ugotovljene kršitve, lahko pravočasna Odločba RS RS prepreči povzročanje nadaljnje škode.

Kranjski Tux

Poslano v vednost:

 • medijem (STA, Delo, Dnevnik, Večer, Finance, Mladina, RTVSlo)
 • medijem s področja ITK (Monitor, MojMikro, Računalniške Novice, SloTech)
 • Centru odprte kode Slovenije

, ,

15 komentarjev

Delnice Red Hata vredne več kot delnice Microsofta

Kot poroča The Inquirer, so delnice Red Hata poskočila nad vrednost Microsoftovih delnic. Od leta 2001 je kumulativna vrednost podjetja Red Hat zrasla za dobrih 600 odstotkov, medtem ko je Microstoft v istem obdobju doživel negativno rast. V letu 2001 je bilo mogoče kupit delnico Red Hata za pičle 3 dolarje, trenutna cena pa je nad 28 dolarjev.
Analitiki so mnenja, da ima Red Hat ogromno potenciala, predvsem na področjih virtualizacije, Jboss strežnika in programja v oblaku.

, ,

No Comments

OpenOffice.org se širi po Belgiji

belgija

V Belgiji se številne agencije v okviru javne uprave odločajo za prehod na OpenOffice.org

Uprava mesta Schoten je letos poleti prešla na odprto kodni pisarniški paket. Mesto je ustanovilo svojo skupnost IT strokovnjakov iz podjetij, nevladnih organizacij in javnega sektorja, ki skrbi za promocijo odprte kode in odprtih standardov. Objavili pa so več kot 50 videov, kako uporabljati OpenOffice.org paket.

Luka v Antwerpu je začela s prehodom 1300 namizij na OpenOffice.org. Odprti format ODF pa bodo uporabljali tako za interno komunikacijo, kot tudi za komunikacijo z zunanjimi partnerji. Ludo Nauws, vodja ITja je komentiral:"Trenutno je odličen čas za migracijo na OpenOffice.org. Alternativa temu bi bila prehod na Visto in instalacija Microsoft Office 2007 paketa. Tak prehod bi zahteval vsaj dva dni izobraževanj za vsakega zaposlenega, da bi se vsaj malo znašel v novem pisarniškem paketu. OpenOffice.org pa je zelo podoben pisarniškem paketu, ki ga uporabljamo sedaj, Microsoft Office 2003"

Tudi javna Agencija za odpadke (OVAM) se pripravlja na prehod 100 namizij na OpenOffice.org.

Provinca Limburg ravno tako prehaja na OpenOffice.org, soočali so se s problemov prenosa številnih makrojev iz Microsoftovega pisarniškega paketa na OpenOffice.org. Našli so zunanjega izvajalca, ki jim pomaga pri prenosu.

, , ,

1 Comment

Borza 2.0

O prehodu Londonske borze na Linux smo na straneh Centra odprte kode Slovenije že poročali. Razlog, da se ponovno spuščamo v borzne vode je v tem, da gre pri trgovanju za izredno zahteven sistem, ki zahteva hkrati najvišjo stopnjo varnosti in mora ob izredno veliki količini transakcij delovati hitro ter zanesljivo.

Borzno trgovanje je v zadnjih desetletjih dobilo povsem drugačno podobo kot jo je imelo nekoč. Fizična moč in prodornost glasu ne določata več profitov borznim posrednikom, glasno dretje so zamenjale elektronske transakcije. Boj za prodaje in nakupe vrednostnih papirjev se odvija na zmogljivih strežniških sistemih, kjer razkazujejo svojo moč različni proizvajalci programske opreme.
Vodilni na področju borznih sistemov so Deutsche Börse Group. Med drugim upravljajo International Securities Exchange (ISE), Equity options exchange v New Yorku, Eurex in njihovo lastno platformo Xetra cash exchange.

Xetra stock exchange platformo uporabljajo Irish Stock Exchange, European Energy Exchange, Shanghai Stock Exchange in drugi. Temelji na Linuxu in IBM tehnologiji. Ob koncu tega leta bodo predstavili prenovljeno platformo, ki lahko zlahka doseže tudi več kot milijon transakcij na sekundo. To pa je največja hitrost na planetu, ob kateri se lahko celo mogočna borza v New Yorku (ki ravno tako uporablja Linux) skrije v polžjo hišico.

Očitno borzna dirka postaja tekma med različnimi sistemi na Linuxu. Microsoft se je, zaradi počasnosti, izpada delovanja Londonske borze za nekaj ur in povzročitvi ogromne škode, iz tekme neslavno umaknil.

Zanimivo je da Linux, simbol svobode programja, postaja temelj temelju svetovne kapitalistične ureditve. Vse kaže na to, da nas čaka zelo zanimiva in predvsem hitra prihodnost.


povzeto po Computerworld.com

, , ,

No Comments

Sedem Microsoftovih smrtnih grehov

Organizacija Free Software Foundation (FSF), ki se zavzema za odprtokodno programsko opremo, je objavila seznam sedmih očitkov na račun Microsofta in operacijskega sistema Windows 7.

Kot prvi "greh" pri FSF navajajo, da Microsoft s svojimi operacijskimi sistemi zastruplja šolski sistem. Ker večina šol uporablja Microsoftovo programsko opremo, se učenci navadijo nanjo, zato kasneje zavračajo alternative.

Sporna se jim zdi tudi raven zasebnosti, ki jo nudi Windows 7. Po njihovem mnenju operacijski sistem ne varuje dovolj zasebnosti uporabnikov.

Tretji "greh" naj bi bilo Microsoftovo monopolno obnašanje s tem, ko bodo proizvajalci prodajali računalnike s prednameščenim operacijskim sistemom Windows 7.

Kot zelo sporno ocenjujejo tudi domnevno priklepanje na en izdelek (vendor lock-in). Microsoft naj bi namenoma ukinjal podporo za starejše različice, zato da bi uporabnike prisilil k prehodu na Windows 7.

Peti "greh" se nanaša na standarde. "Microsoft je poskusil blokirati standardizacijo odprtih formatov, saj bi mu ti odvzeli moč, ki jo ima sedaj z zaprtimi Wordovimi formati," pojasnjujejo v FSF.

FSF Microsoftu očita tudi podkupovanje uradnikov, da mu ne bi bilo treba spoštovati odprtih standardov.

Kot sedmi "smrtni greh" pa navajajo uvajanje digitalnega upravljanja avtorskih pravic (DRM), saj naj bi z njim uporabnikom grozile nove nevarnosti.

VIR

, , ,

No Comments