Z novim nacionalnim portalom odprtih podatkov (OPSI) je Slovenija izredno napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja


Delovati je pričel nov portal OPSI, kjer so objavljeni oziroma na enem mestu zbrani vsi podatki in zbirke podatkov, s katerimi razpolaga in jih dnevno ustvarja javni sektor. Portal OPSI je v skladu z zakonodajo, ki je bila spremenjena v zadnjem letu, vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo RS. Gre za odpiranje javnih podatkov za ponovno uporabo.

Evropska komisija je v primerjalni analizi držav članic ocenila, da je Slovenija v zadnjem letu izredno napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja. Iz repa sledilcev (followers) je letos uvrščena med hitre sledilce (fast trackers). Države so razvrščene v štiri kategorije od začetnikov do teh, ki postavljajo trende (begginers, followers, fast trackers, trend setters).

Stanje na področju odprtih podatkov javnega sektorja so ocenjevali na osnovi dveh glavnih kazalnikov, in sicer »pripravljenosti« za odpiranje podatkov javnega sektorja (Open Data Readiness) in razvitosti nacionalnega portala odprtih podatkov (Portal Maturity). V zvezi z zrelostjo portala se preverja uporabnost in funkcionalnost nacionalnega portala odprtih podatkov ter zagotavljanje podatkov v strojno-berljivi obliki. Portal OPSI je osnovan na odprtokodni platformi CKAN in je povezljiv z EU portalom odprtih podatkov.

Na strokovnem posvetu Dan pravice vedeti je minister za javno upravo, g. Boris Koprivnikar, septembra letos poudaril, da so podatki javnega sektorja javno dobro in da je zato treba z njimi ravnati skrbno. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS se pripravlja analiza stanja podatkov in podatkovnih baz na področju kulture. Naslednji izziv je vzpostavitev ekosistema odprtih podatkov, v okviru katerega bi različni deležniki spodbujali uporabo odprtih podatkov, izmenjevali informacije ter izkušnje. Več …

MJU: EK: Slovenija napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja

 

Comments are closed.