Ministrstvo za javno upravo objavilo študijo o uvajanju OKPO na delovnih postajah v javni upravi RS


V preteklih dneh je MJU objavil Študijo uvajanja odprtokodne programske opreme (OKPO) na delovnih postajajh v javni upravi, pri pripravi in pregledu katere je sodeloval tudi COKS

Predstavniki MJU javnosti še niso podrobneje predstavili ugotovitev študije, lahko pa le-to strnemo v kratek povzetek:

  • pregled stanja in institucij v zvezi z OKPO v EU, njenih članicah ter Sloveniji
  • pregled in anliza direktov in politik EU na področju OKPO
  • pregled in analiza politik OKPO v Sloveniji
  • predlog Akcijskega načrta uvajanja OKPO na delovnih postajah v javni upravi Republike Slovenije

Ključna in najbolj ambicionzan je zadnja točka, torej Akcijski načrt uvajanja OKPO na delovnih postajah v javni upravi Republike Slovenije:

  • strateški in operativni dokumenti za uvedbo OKPO
  • pripomočki za uvedbo OKPO
  • uvedba odprtokodne pisarniške zbirke in brskalnika
  • distribucija OKPO vključno z operacijskim sistemom
  • predlog terminskega plana realizacije Akcijskega načrta

Akcijski načrt predvideva zagon projekta v letu 2011, intenziviranje dela v letu 2012 in postopne prehode do leta 2015. Eden ključnih ciljev je: "Do konca leta 2015 se v 80 % institucij državne uprave v Republiki Sloveniji na delovnih postajah uporablja OKPO."

Študija je sicer že dvignila precej prahu in nasprotnih mnenj v laični, strokovni in "strokovni" javnosti. Kljub različnim mnenjem pa je dejstvo, da predstavlja  prvi resen in strokovno utemeljen razmislek o postopnem prehodu Javne uprave RS na OKPO rešitve.

Comments are closed.