Posts Tagged e-zdravje

Odprto kodne e-health iniciative v ZDA – zgled tudi za EU sistem javnega zdravstva.

"Evropske organizacije za zdravstveno varstvo bi se morale zgledovati in preučiti primere v ZDA pri uporabi Health Information Systems and Technology Architecture (Vista)", pravi Thomas Karopka, vodja oddelka za e-zdravje IT Science Center v nemškem mestu Putbus.

Karopka, predsednik Evropske federacije za medicinsko informatiko, delovne skupine za  Libre / Open Source Free Software je eden od organizatorjev delavnice o prosti in odprtokodni programski opremi v zdravstvu (FLOAT-HC), ki bo potekala v Luksemburgu aprila 2010. Želi vzpodbuditi zanimanje in zavedanje kolegov o odprtih sistemih v zdravstvenem varstvu, vključno z Vista.

Vista je zbirka zdravstvenih aplikacij, ki jo razvija U. S. Department of veterans affairs. Programska oprema je bila dana v "public domain" v začetku osemdesetih let.

"Vista se danes uporablja v vseh Veteran Affairs bolnišnicah in klinikah, na Ministrstvu za obrambo in mnogih drugih," pravi Karopka. "Obstajajo komercialne različice in tudi proste, odprte različice. To je verjetno edini pravi primer interoperabilnega IT sistema zdravstvenega varstva, ki deluje v vseh sektorjih v bolnišnici. In je odprto koden! Vista je odličen zdravstveni informacijski sistem, katerega lastništvo stane le majhen delček stroškov lastništva komercialnih izdelkov."

Več …

,

No Comments