Tudi naša vlada na odprto kodo?


Trije SD-jevi poslanci predlagajo prehod s plačljivih licenčnih računalniških programov na odprtokodne.

Luki Juriju, Matevžu Frangežu in Dejanu Levaniču se taka prenova državnih in javnih informacijskih sistemov zdi smiselna, saj menijo, da so odprtokodne rešitve prav tako dobre kot plačljive, hkrati pa so popolnoma brezplačne. Pobudo so že naslovili na predsednika vlade, ministre za javno upravo, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter za šolstvo in šport.

DZ za licence porabi več kot pol milijona Če bi predlog podprli, bi prihranili kar nekaj denarja. Samo državni zbor na primer za nakup programskih licenc porabi več kot pol milijona evrov.

Sicer bi tudi prehod na nov sistem nekaj stal, saj bi bilo treba dodatno izboraziti tiste, ki informacijske sisteme vzdržujejo, nekaj napotkov pa bi potrebovali tudi uporabniki.

Poslanec Juri si predstavlja postopni prehod. Tako bi se najprej zamenjalo enostavnejše programe, za katera niso potrebna večja dodatna znanja. Tako bi Internet Explorer zamenjali z Mozillo Firefoxom, Microsoft Office pa z Open Officeom. Pozneje bi lahko iz programskega okolja Windows prešli na Linux.

Comments are closed.