Brezplačni programi za nevladne organizacije


Nevladnim organizacijam je odslej omogočen lažji in brezplačen dostop do računalniške programske opreme.

Center odprte kode Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil zbirko programov OKNO (Odprta Koda za Nevladne Organizacije). Zbirka vsebuje polno funkcionalne programe za Windows okolje, ki jih mnoge nevladne organizacije po svetu že uporabljajo.

Namen zbirke računalniških programov in spletnega mesta OKNO je omogočiti nevladnim organizacijam na enem mestu urejen dostop ter celovito podporo za legalno odprto kodno programsko opremo, ter tako prispevati k zmanjševanju digitalnega razkoraka v nevladnem sektorju in k razvoju celotnega sektorja, ki neprestano in pogosto na temeljih prostovoljne participacije skrbi za zdravje naše družbe.

Brezplačno je zbirka OKNO na voljo na straneh www.coks.si/index.php5/OKNO v ISO zapisu, lahko pa ga proti plačilu stroškov tiska in poštnine naročite na DVDju. Vsi programi so na voljo tudi posamično preko spletnih povezav.

Zbirka OKNO je nastala na pobudo predstavnikov nevladnih organizacij in v tesnem sodelovanju med Centrom odprte kode Slovenije (COKS), Inštitutom za e-participacijo (INePA), zavoda PIP (www.nevladna.org), ter Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS).
Delo COKSa je finančno podprto s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), ter podjetja Agenda.

Mnoge nevladne organizacije, kljub stalnem pomanjkanju denarja za izvedbo njihovih projektov in
aktivnosti, plačujejo drage licenčne programske pakete na podlagi zavezujočih pogodb ter omejenih
pogojev uporabe s strani licenčnih ponudnikov. Mnogokrat ne vedo, da so jim na voljo povsem
brezplačni programi, ki jih mnoge nevladne organizacije po svetu že uporabljajo.

V zbirki programov lahko uporabniki najdejo pisarniški paket OpenOffice.org, spletni brskalnik
Mozilla Firefox, e-poštni odjemalec Mozilla Thunderbird, program za projektno vodenje Open
Workbench, program za izdelavo grafike Gimp, multimedijski predvajalnik VLC media player in še
mnogo več. Zbirka je nastala na podlagi tesnega sodelovanja odprto kodne skupnosti in
predstavnikov nevladnih organizacij.
OKNO Odprta koda za nevladne orgaizacije. Kakovostni polno funkcionalni programi za nevladni sektor

,

Comments are closed.