Vložena Pobuda za revizijo in preučitev suma konflikta interesov in korupcije pri postopkih naročanja programske opreme Microsoft za potrebe Državne uprave


Pobudnik "Kranjski Tux" je danes (19.2.2010) na Računsko sodišče RS in Komisijo za preprečevanje Korupcije RS vložil pobudi za revizijo skladnosti postopkov z ZJN ter preučitev suma konflikta interesov in suma korupcije pri postopkih naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 – 2010.

Pobuda za revizijo skladnosti postopkov naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 –   2010 z Zakonom o Javnem naročanju

Naziv revidiranca:
Ministrstvo za Javno Upravo RS

Predmet revizije:

 • naročanje blaga, materiala in storitev – Pisarniška programska oprema za potrebe DU
 • pravilnost in smotrnost odločitev – ocena primernosti rešitev in izbira postopka naročanja

Obdobje:
Ocene, izhodišča, pogajanja, postopki in pogodbe v obdobju 2002 – 2010

Akt, ki ga velja revidirati:

 • Poročilo (interno?) in utemeljitev odločitve o ustreznosti neposrednih in tajnih pogajanj za sklenitev pogodbe EA s podjetjem Microsoft Slovenija.
 • Pogodba „Enterprise Agreement“ s podjetjem Microsoft Slovenija(oktober 2009)

Splošni cilji revizije:

 • ugotoviti smotrnost poslovanja, javnih naročil na področju naročanja Pisarniške programske opreme za potrebe DU (gospodarnost, učinkovitost, uspešnost)
 • ugotoviti ustreznost k rezultatom usmerjenega upravljanja na področju naročanja Pisarniške programske opreme za potrebe DU

Ocenjena vrednost pogodb oz. nepravilnosti:

€60 mio

Opozorila na nepravilnosti:

Naročnik po našem mnenju krši Zakon o javnih naročilih (ZJN, temeljna načela):

 • načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN)
 • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN)
 • načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN)

Zakon o preprečevanju korupcije ter druge predpise o konfliktu interesov

Utemeljitev predloga:

Kratek povzetek stanja

V obdobju 2003 – 2010 je naročanje pisarniške programske opreme (v tem dokumentu to vključuje operacijski sistem za namizni računalnik in pisarniško zbirko) za potrebe državnih organov RS, potekalo po različnih korakih in na različne načine.

V splošnem pa lahko prepoznamo sledeče značilnosti:

 • naročnik dosledno upošteva predpostavko, da je na voljo le en dobavitelj izdelkov in storitev iz tega področja – Microsoft Slovenija s svojima družinama izdelkov Microsoft Windows in Microsoft Office. Čeprav temu ni tako, saj so na voljo tudi drugi komercialni, še posebej pa odprto kodni, brezplačni izdelki, ki jih vedno več uporabljajo tudi državne in javne uprave drugih EU članic. Naročnik ni preveril obstoja morebitnih drugih konkurenčnih ponudnikov, z javnim pozivom / razpisom zainteresiranim.
 • pravni okvir naročanja različnih DO temelji na t.i. Enterprise Agreement, krovni pogodbi med RS (MJU) in Microsoft Slovenija, ki se praviloma podpiše vsake tri leta (2003, 2006, 2009). MS EA določa okvirne količinske in cenovne pogoje. Dejanski nakup pa DO opravijo z neposrednimi naročili izbranemu ponudniku, oz. ustreznemu partnerskemu podjetju Microsofta. Ocenjena vrednost letnih licenčnin Microsoft za potrebe DO cca. €20mio, oz. €60mio v obdobju trajanja pogodbe.
 • obstoj in vsebina pogajanj o MS EA in postopek ter vsebina pogajanj so tajni, ter javnost praviloma ni obveščena o poteku, vsebini pogodb in rezultatih. MJU tudi na zahtevo medijev in Informacijskega Pooblaščenca ne razkriva vsebine pogodb EA, količin in cen.
 • pri postopkih priprave „strokovnih“ izhodišč in mnenj, ki so osnova za odločitev o neposrednih pogajanjih in izbor konkretnega ponudnika, obstaja utemeljen sum o konfliktu interesov zadolženih uradnikov.
 • Strokovna izhodišča in mnenja, ki so podlaga za nadaljnje odločitve, pripravljajo uradniki v katerih strokovnost je moč upravičeno dvomiti.
 • Prav tako obstaja sum konflikta interesov. Isti uradnik(i) vodijo in sodelujejo pri (tajnih) pogajanjih s ponudnikom Microsoft, pripravljajo študije o upravičenosti uporabe Microsoft orodij, ter na drugi strani vodijo aktivnosti, ki bi morale vzpodbujati uporabo in uvajanje konkurenčnih rešitev Odprte Kode:
  • vodijo Komisijo za Odprto Kodo na MJU,
  • sodelujejo v EU programih IDABC katerih naloga je vzpodbujanje uporabe alternativnih rešitev
  • sodelujejo v medresorski Delovni skupini za odprto kodo v Javni Upravi
 • kljub temu, da se po svetu, še posebej pa v EU mnoge države odločajo za postopno evaluacijo in prehod na druge rešitve pisarniške programske opreme, predvsem na odprto kodne rešitve, se v RS ta praksa ne spremeni. Narejeni niso niti osnovni operativni koraki, čeprav gre za daljši proces, ki zahteva čas.
 • deklarativno se Naročnik zavzema za oceno drugih alternativ in rešitev, sodeluje v programih EU ter vzpodbuja domače iniciative, dejansko pa ohranja nespremenjen način operativnega naročanja
 • v telesih EU (programih IDABC, OSOR), kjer potekajo aktivnosti za vzpodbujanje držav k prehodu na cenejše in odprto kodne rešitve, sodelujejo isti uradniki, ki zadnjih 9 let skrbijo tudi za pogajanja in podpise pogodb z sedanjim ponudnikom Microsoft Slovenija
 • odločitev o smotrnosti neposrednih pogajanj in podpisa MS EA se občasno (na pritisk javnosti) utemelji s študijami in analizami, ki jim del strokovne javnosti ugovarja. Dvom o utemeljenosti potrjujejo tudi drugačni rezultati analiz drugih držav članic EU s podobno strukturo in informacijskimi potrebami DU.

Predlog za urgentno obravnavo

Na podlagi sklenjeno pogodbe MS EA (oktober 2009), so v teku pogajanja med izbranim ponudnikom in različnimi DO ter naročila za sklenitev licenčnih pogodb za obdobje 2010 – 2012. Zato smatramo, da je potrebna urgentna obravnava pobude. V slučaju, da gre za dejansko ugotovljene kršitve, lahko pravočasna Odločba RS RS prepreči povzročanje nadaljnje škode.

Kranjski Tux

Poslano v vednost:

 • medijem (STA, Delo, Dnevnik, Večer, Finance, Mladina, RTVSlo)
 • medijem s področja ITK (Monitor, MojMikro, Računalniške Novice, SloTech)
 • Centru odprte kode Slovenije

, ,

 1. #1 by Miha on 20 februarja, 2010 - 11:28 dop

  Odlično! Popolnoma podpiram pobudnike.

  Končno nekdo, ki zna stvari, o katerih mnogi tarnamo, spraviti tudi v primerno obliko.

  Močno upam, da bo kaj zaleglo!

 2. #2 by Kranjski Janez on 20 februarja, 2010 - 2:20 pop

  Pohvalno! Upam, da bo kaj iz tega.

 3. #3 by mulaz on 20 februarja, 2010 - 3:30 pop

  Bi bil že čas, da se kaj spremeni na tem področju…

  …vprašanje je samo, kaj se bo zdaj zgodilo, in kdo vse bo poskušal vse skupaj pomesti pod preprogo, s kako novo kratkoročno(!) analizo stroškov…

 4. #4 by miha on 20 februarja, 2010 - 7:14 pop

  Trenutno stanje se lahko spremeni le s pomočjo medijev. Dokler namreč nihče ne kontrolira komisij, ki se odločajo o nakupih programske opreme, se bodo le-te gotovo odločale tako, da bodo imele one same (njihovi člani) tem manj dela in tem več dobička. Javno dobro gotovo ni njihova prioriteta.

  V praksi je pač tako, da se morajo "navadni" ljudje ravnati po zakonih, (politična) elita pa ravna kvečjemu po javnem mnenju. Zato je treba spoštovanje zakonov in delo v javno dobro zagotoviti s pritiskom medijev. Brez tega bo vsaka revizija dala enake rezultate: "Izbrali smo najboljšega ponudnika po tem pa tem členu.. bla bla.. člen nekej, odstavek 23,…". Pač pravniško izmotavanje, ki bi na sodišču zdržalo. Ne bi pa zdržalo na poročilih, ko bi pokazali razliko v ceni in pa prakso v "razviti" Evropi.

  Imate mojo podporo – vsaj moralno 🙂 Po pravici povedano se ne spoznam na pravo pa javno upravo, tako da bolj konkretno vam pa ne morem pomagati.

 5. #5 by Matthai on 22 februarja, 2010 - 10:29 dop

  En podatek iz pobude ne drži – pogodbe MJU – Microsoft mi MJU sicer res ni hotel razkriti, vendar pa sem se pritožil Informacijskemu pooblaščencu in postopek še ni končan. Predvidoma bo v marcu – boste obveščeni.

  Tako da zaenkrat ne vemo ali bo pogodba tajna ali ne.

 6. #6 by Miha on 22 februarja, 2010 - 11:51 dop

  A morda kdo ve, če je še kakšnem drug medij kaj napisal o tej Pobudi?

 7. #7 by Matevž on 22 februarja, 2010 - 6:39 pop

  Pohvale! Upam, da imamo kakšen tim / podjetje, ki je pripravljeno graditi informacijske sisteme na odprtih tehnologijah v Slo?

 8. #8 by freakazoid on 23 februarja, 2010 - 9:01 dop

  Matevž :
  Pohvale! Upam, da imamo kakšen tim / podjetje, ki je pripravljeno graditi informacijske sisteme na odprtih tehnologijah v Slo?

  Imamo, pozabil sem kako se imenuje ampak ti prodajo open office (v bistvu ti prodajo podporo) in pomagajo z linuxom.

  NAJBOLJ me pa motijo take stvari: https://sirena.arso.gov.si/roz/frm/frmLogin.aspx mislim za ogled potrbujem IE6.0… TO JE SRAMOTA!!!

  Najhuje je pa to, da to ni edina stran!!!!

 9. #9 by DG on 25 februarja, 2010 - 8:52 dop

  NAJBOLJ me pa motijo take stvari: https://sirena.arso.gov.si/roz/frm/frmLogin.aspx mislim za ogled potrbujem IE6.0… TO JE SRAMOTA!!!
  Najhuje je pa to, da to ni edina stran!!!!

  Najhuje je to, da država od podjetij (pa verjetno tudi od posameznikov) zahteva uporabo spletnih aplikacij, ki delujejo samo v MS Windows okolju (pa še to verjetno ne v vseh variantah).

 10. #10 by David on 26 februarja, 2010 - 11:28 dop

  freakazoid :

  Matevž :
  Pohvale! Upam, da imamo kakšen tim / podjetje, ki je pripravljeno graditi informacijske sisteme na odprtih tehnologijah v Slo?

  Imamo, pozabil sem kako se imenuje ampak ti prodajo open office (v bistvu ti prodajo podporo) in pomagajo z linuxom.
  NAJBOLJ me pa motijo take stvari: https://sirena.arso.gov.si/roz/frm/frmLogin.aspx mislim za ogled potrbujem IE6.0… TO JE SRAMOTA!!!
  Najhuje je pa to, da to ni edina stran!!!!

  http://www.agenda.si 🙂

  D.

 11. #11 by mica on 26 februarja, 2010 - 11:59 dop

  Vprašanje, kako se bo ta zgodba zaključila, oziroma če se bo sploh začela, saj so novinarji preokupirani s pasjimi aferami, ki tečejo že tedne. Pa z njimi ni kaj prihraniti v državni blagajni. S podpiranjem odprte kode pa bi se lahko prihranilo na dolgi rok in to velikooooo.
  Groza me je, ko otroci doma težilijo, zakaj nimamo "worda" , ko pa morajo oni za oceno v šoli pokazati, kako se ureja besedilo v "wordu". Ali jih res ne bi mogli učiti kako se dela z "urejevalniki besedila"? Potem pa ko rečeš, da nakup "worda" stane in da z Open Office-om lahko prav tako dobro, če ne še bolje, urediš besedilo, ti pa očitajo, da si nesposoben, ker imajo vsi sošolci "word" doma, zastonj, celo vejo povedati, kje ga lahko !ukradeš!. Lepa vzgoja, ni kaj.

 12. #12 by andraž on 26 februarja, 2010 - 3:13 pop

  V celoti podpiram, vse kar je predlagano.

 13. #13 by Vampire on 27 februarja, 2010 - 1:53 dop

  Upam da se bo kaj spremenilo v tej smeri.. ker to je res razmetavanje davkoplačevalskega denarja + diskriminizacija ne-windows uporabnikov.
  Tudi če bi hotel namestiti M$ Internet Explorer v linux ga ne morem, ker M$ ne izda pakteka za linux.. torej sem na nek način prisiljen v uporabo windowsa, da bom lahko uporabljal internet explorer!

 14. #14 by Martin on 28 februarja, 2010 - 9:16 dop

  Vampire :
  Upam da se bo kaj spremenilo v tej smeri.. ker to je res razmetavanje davkoplačevalskega denarja + diskriminizacija ne-windows uporabnikov.
  Tudi če bi hotel namestiti M$ Internet Explorer v linux ga ne morem, ker M$ ne izda pakteka za linux.. torej sem na nek način prisiljen v uporabo windowsa, da bom lahko uporabljal internet explorer!

  Pohvalno! Upajmo da se bo kaj premaknilo v JU in šolstvu. Večino kar delajo v JU se da opraviti v Linux namizjih z OOo, za šolstvo pa je ogromno izobraževalne programske opreme. Kar pa se trenutno ne da, pa so le aplikacije pisane direkno za M$ in jih bo tako potrebno ščasoma spremeniti.

  Glede IE – v Linuxu lahko namestite ie4linux (to je ie6, na voljo tudi ie7 beta)
  oz. si namestite paket wine in skripto winetricks (http://wiki.winehq.org/winetricks) – potem lahko poganjate tudi precej iger za M$ (d3dx10, mpc, vcrun6)

Comments are closed.