Jedro Linuxa vredno 1 milijardo US dolarjev!


Znanstveniki Univerze Oviedo (Španija) ocenjujejo, da vrednost razvojnega dela vloženega v jedro Linuxa, presega 1 milijardo US dolarjev.

Jess Garca-Garca in Isabel Alonso de Magdaleno sta pri oceni uporabila algoritme modela COCOMO 81, ter povprečne cene dela, ki se običajno uporabljajo tudi za oceno stroškov razvoja komercialne programske opreme.

Po ocenah študije, bi bilo za ponoven razvoj podobnega operacijskega sistema potrebno delo 1000 programskih inženirjev v trajanju 14 let, ob upoštvanju povprečnih stroškvo plače 31.000$. Stroški razvoja Linux jedra so izrazito narasli v zadnjih letih. Od 100 milijonov US$ leta 2005 do 225 milijonov US$ v letu 2008. To odraža tako vedno večjo kompleksnost Linux operacijskega sistema, kakor tudi naraščanje stroškvo razvoja v evropskem prostoru. Več …

Comments are closed.