Zaživela je Open Wallet Foundation


Evropska fundacija Linux želi skupaj z industrijskimi in neprofitnimi organizacijami razviti tehnologijo za interoperabilne, večnamenske digitalne denarnice.

Linux Foundation je pred nekaj tedni uradno naznanila že pred časom napovedano ustanovitev Open Wallet Foundation (OWF) za evropski trg. Cilj projekta, v katerem poleg Linux Foundation sodelujejo tudi številna podjetja in neprofitne organizacije, je razviti odprtokodno tehnologijo za aplikacije digitalnih denarnic, s katerimi bi ljudje v prihodnosti lahko opravljali plačila, dokazovali svojo identiteto in deponirali poverilnice, kot so dokazila o zaposlitvi, certifikati, kreditna sposobnost, elektronske ključe ali kartice zdravstvenega zavarovanja.

Open Wallet Foundation (OWF) kot taka ne želi sama razvijati denarnice, prav tako ne namerava razvijati novih tehničnih standardov. Njena naloga bo bolj koordinacijska s ciljem zagotavljanja interoperabilnosti s pomembnimi nadnacionalnimi projekti, kot je recimo Evropska denarnica za digitalno identiteto, izdelava in ponudba različnih denarnic, ki bodo ustrezale dogovorjenim standardom, pa bo prepuščena organizacijam, ki sodelujejo v projektu. Te bodo lahko svoje rešitve ponujale kot odprtokodno ali lastniško programsko opremo, morale pa bodo ustrezati pogojem interoperabilnosti z obstoječimi rešitvami na trgu.

»Denarnice so ključna infrastruktura za plačila, dokazovanje identitete in varen dostop«, meni ustanovitelj OWF Daniel Goldscheider. Odprtokodni projekti, ki jih skupaj razvijajo profitna podjetja in neprofitne organizacije, bi lahko služili kot model tudi za druge infrastrukturne projekte  digitalnie družbe in bi koristili vsem. »Odprtokodno jedro digitalne delavnice je v svoji osnovi podobno odprtokodnemu jedru spletnih brskalnikov, kar pomeni, da lahko vsakdo razvije digitalno denarnico, ki deluje z drugimi, vendar uporabnikom omogoča svobodno upravljanje in deljenje svoje identitete in preverljivih poverilnic, kadar, kjer in s kom želijo in glede na svoje potrebe.«

Izvršna direktorica Fundacije Linux Gabriele Columbro je poudarila tudi pomembnost evropskega okolja. Po njenem mnenju ima EU vodilno vlogo na področju varstva podatkov in potrošnikov, OWF bi lahko postala stabilen in pregleden povratni kanal med predpisi in regulirano tehnologijo.

Več…

Comments are closed.