Povsem prenovljeni ToolJet


Nova različica 2.0 orodja ToolJet, platforme za tako imenovano nizkokodno programiranje, namenjeno razvoju aplikacij za podjetja, je dobila povsem novo zasnovo, lastno zbirko podatkov in boljšo podporo programerjem.

Ker je prejšnja struktura zaradi številnih novih funkcij postala preveč nepregledna, so se razvijalci odločili za popolno prenovo uporabniškega vmesnika, zlasti modula Application Builder, v katerem uporabniki oblikujejo svoje programe. ToolJet ima po novem tudi lastno podatkovno zbirko, ki temelji na PostgreSQL in sodi v kategorijo orodja brez kode (No-Code-Tool), ki končnim uporabnikom omogoča ustvarjanje zbirk podatkov prek grafičnega vmesnika in vzdrževanje tabel, ki jih vsebuje. Programerji so do zdaj lahko aplikacije, ustvarjene v orodju ToolJet, razširili le z JavaScriptom, v novi različici pa je podprt tudi Python, mogoče pa je uvoziti tudi komponente uporabniškega vmesnika, napisane v Reactu. Več podrobnosti in dokumentacije je na voljo v obvestilu o novi različici.

Razvojna platforma z nizko kodo (LCDP) je razvojno okolje, ki se uporablja za ustvarjanje aplikativne programske opreme prek grafičnega uporabniškega vmesnika in ne zahteva veliko programerskega znanja, zato lahko k razvoju aplikacije prispeva širši krog ljudi in ne le tisti z znanjem kodiranja. S tem se zaradi boljšega sodelovanja med razvijalci in uporabniki znižajo začetni stroški zagona, usposabljanja, uvajanja in tudi vzdrževanja.

Več…

Comments are closed.