Poziv za zavrnitev obravnave ZDU-1J (EPA 1277-VII) po skrajšanem postopku

V razvoju informacijske družbe v Sloveniji v preteklih letih vse bolj zaostajamo. Pomanjkanje vizije, političnega zavedanja priložnosti in pritiski lobijev tujih korporacij so vprašanja informacijske družbe degradirali in jih potisnile nekam pod točko razno, v področje informatizacije javne uprave. Zadnji tak primer je prenos Direktorata za informacijsko družbo iz Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo na Ministrstvo za javno upravo. Vlada predlaga skrajšan parlamentarni postopek, ki bo to omogočil.

Zato vse več strokovnjakov izraža zaskrbljenost nad dogajanjem zato je bil predsedniku Državnega zbora poslan POZIV ZA ZAVRNITEV OBRAVNAVE NOVELE ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI PO SKRAJŠANEM POSTOPKU IN ZA RAZPRAVO O PREDLAGANIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA.

Poziv je podpisalo 13 strokovnjakov s področja informacijske družbe, ki izražajo globoko zaskrbljenost nad odsotnostjo odprtega in vključujočega dialoga o vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji in pozivajo, da Državni zbor omenjeno novelo zakona obravnava po rednem postopku ter ob tem omogoči poglobljen dialog z vsem deležniki.

Poziv objavljamo v celoti:

POBUDA ZA ODPRT IN VKLJUČUJOČ DIALOG O RAZVOJU DIGITALNE DRUŽBE V SLOVENIJI

V Ljubljani, dne 2. 6. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Predsednik Državnega zbora
Dr. Milan Brglez

Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana

POZIV ZA ZAVRNITEV OBRAVNAVE NOVELE ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI PO SKRAJŠANEM POSTOPKU IN ZA RAZPRAVO O PREDLAGANIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

Spoštovani gospod predsednik!

Podpisniki izražamo globoko zaskrbljenost nad odsotnostjo odprtega in vključujočega dialoga o vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji med politiko na eni strani in strokovno javnostjo, civilno družbo in podjetji na drugi. Predstavniki ministrstev so ta dialog doslej zavračali. Informacijsko družbo razumemo kot aktualno obliko razvoja in ključno priložnost za Slovenijo, v katero vstopamo z vse večjo digitalizacijo vseh ravni poslovanja, izobraževanja, ustvarjanja in preživljanja prostega časa. Informacijska družba neločljivo povezuje in vključuje izobraževalno-raziskovalni sistem, gospodarstvo, še posebej inovativna podjetja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ter vse poslovne in zasebne uporabnike storitev IKT, vključno z nevladnimi organizacijami. Informatizacija javne uprave je sicer pomembna, a predstavlja le del razvoja informacijske družbe.

Predlog novele zakona o državni upravi — ZDU-1J, ki spreminja organizacijo in pristojnosti na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij, je bil pripravljen na hitro in v tajnosti, brez kakršnekoli poglobljene analize, temeljitega premisleka ter širše razprave med deležniki v in izven javne uprave. Predlog ne vsebuje strokovno utemeljenih razlogov za spremembe glede prenosa pristojnosti na področju informacijske družbe, pomembne spremembe pristojnosti glede Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) pa omenja le v razlagi zakona.

Nenazadnje pa sta pristojna ministra spremembe javno utemeljevala z zavajajočimi argumenti in prikrivanjem pomembnih informacij, na primer glede umestitve in nalog Arnesa ter mednarodnih primerov. Odločno zavračamo politiko izvršenih dejstev na področju, ki je pomembno za razvoj celotne družbe oz. države in zahteva sodelovanje, ne pa izključevanja. Omenjeni predlog novele kaže na nerazumevanje pomembnosti oblikovanja strategij informacijske družbe, ne priznava odločilnega vpliva področja za razvoj družbe ter jo degradira na podporni sloj
informatizacije javne uprave.

Prepričani smo, da bi oblikovanje strategij in usmeritev na področju informacijske družbe moralo nastajati v odprtem dialogu med deležniki, pristojno ministrstvo pa bi moralo biti katalizator tega dialoga ter porok uravnoteženih in premišljenih odločitev.

Vemo, da ima vlada pravico po svoje določiti ministrstva in njihovo organizacijo, a prenos pristojnosti med ministrstvi med mandatom zahteva podrobnejšo analizo in utemeljitev. Še zlasti na
tako kritičnih področjih, kot sta informacijska družba in elektronske komunikacije, kjer mora vlada med drugim izpolnjevati tudi zakonske zahteve glede neodvisnosti regulatorja in slediti
spremembam evropske zakonodaje.
Spoštovani gospod predsednik, prosimo vas, da v znak upoštevanja družbenega dialoga kolegiju predlagate, da ne sprejme obravnave novele zakona o državni upravi po skrajšanem postopku, ki
ga je predlagala vlada. Predlagamo, da Državni zbor zakon obravnava po rednem postopku, pred tem pa omogoči odprt dialog z vsem deležniki, ki ga vlada doslej ni opravila. Še zlasti pomemben
je dialog s predstavniki nevladnih organizacij in tistega dela gospodarstva, ki ustvarja največ delovnih mest in je generator razvoja slovenske digitalne preobrazbe. Ob tem posebej
poudarjamo, da vlada spremembe oz. dopolnitve zakona prikazuje kot manj zahtevne, a v resnici gre za pomembne sprememba z daljnosežnimi družbenimi posledicami.

V kolikor bo Državni zbor zakon brez širše razprave sprejel v predlaganem besedilu, bomo podpisniki uporabili zakonsko predvidena sredstva, da njegovo uveljavitev preprečimo.

Spoštovani gospod predsednik, prosimo vas, da naš poziv obravnavate in upoštevate.

Z odličnimi pozdravi!

Podpisniki (po abecednem vrstnem redu):

 • Andraž Brodnik, predsednik, LUGOS — Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije in hackerspace Kiberpipa
 • dr. Dušan Caf, direktor, Digitas, Inštitut za digitalno družbo
 • Mitja Čander, direktor, Beletrina, zavod za založniško dejavnost
 • mag. Simon Delakorda, direktor, Inštitut za elektronsko participacijo
 • mag. Andrej Flogie, nekdanji direktor Direktorata za informacijsko družbo in nekdanji predsednik UO Arnesa
 • dr. Pavel Gantar, sociolog
 • dr. Tomaž Kalin, svetovalec, TK Consult
 • Andrej Kositer, koordinator, COKS — Center odprte kode Slovenije
 • dr. Benjamin Lesjak, direktor, Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
 • Aleš Špetič, podjetnik, nekdanji glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije
 • Matija Šuklje, Free Software Foundation Europe
 • prof. dr. Žiga Turk, informatik
 • Jan Žorž, direktor, Zavod go6

V vednost: poslanskim skupinam

 

 

 

Ni komentarjev

Nov Linux 4.6 je pomemben mejnik: kaj je novo in kaj izboljšano – zdnet.com

Izboljšana varnost, podpora novim ARM procesorjem in seveda strojni opremi za "igralničarje". Linux 4.6 je pomemben mejnik.

Več …

Ni komentarjev

Linux bo operacijski sistem avtomobilov 21. stoletja – zdnet.com

Avtomobili so več kot le zmogljvi motorji in oblikovno dovršene karoserije. Vse bolj so tudi kompleksni informacijski sistemi, zato je razumljivo, da jih poganja Linux.

Več …

Ni komentarjev

Odprta koda in Linux sta zmagala, sprijaznite se! – zdnet.com

Leto 2015 je bilo leto Linuxa in odprtokodne programske opreme, ki je prevzel IT svet. Mnogo IT navdušencev tega še ni dojelo.

Leta 2015 je Microsoft osvojil in začel podpirati Linux, Apple je svoj najnovejši, najbolj vroč programski jezik izdal pod odprtokodno liceno in računalniški oblaki ne bi mogli delovati brez Linuxa in odprtokodne programske opreme. Torej, zakaj ne morejo ljudje sprejeli, da sta Linux in odprta koda osvojila programsko bitko in osvojila svet? Več …

Ni komentarjev

Britanska vlada opustila pisarniške zbirke MS Office in Google in izbrala odprtokodni LibreOffice – fossbytes.com

Po zaključenih ocenah primernosti MS Office in nato prehodu na Google Apps, se je britanska vlada odločila za odprtokodni "GovOffice", pisarniško zbirko, ki temelji na paketu LibreOffice. Več …

Ni komentarjev

Prva "Disaster Recovery" rešitev za oblačno platformo OpenStack – hweblog.com

Telekomunikacijski in informacijski gigant Huawei je na dogodku "Huawei Cloud Congress 2015" predstavil prvo "Disaster Recovery" rešitev za oblačno platformo OpenStack, ki je namenjena velikim uporabnikom – internetnim in telekomunikacijskim operaterjem. Rešitev ponuja podporo "disaster recovery" postopkom za oblačne podatkovne centre, ki uporablaj odprto arhitekturo. Obenem omogoča ponudnikom oblikovanje storitve "disaster recovery", kot dodatno ponudbo svojim kupcem in uporabnikom.

Več …

Ni komentarjev

Indijska vlada oblikovala in sprejela celovito politiko uporabe odprte kode – opensource.com

Indijska vlada je sprejela celovito odprto kodno politiko. Temelji na njihovih preteklih prizadevanjih za uvedbo odprtih standardov za javna naročila. Kot smo videli v drugih regijah , sprejetje takšnih politik pogosto prinaša pomisleke pri nekaterih krogih , ki želijo širiti "strah in dvom" o odprtokodnih pristopih. Torej, kakšna so dejstva o politiki in kako se prilega širši strategiji razvoja indijskega gospodarstva?

Več …

Ni komentarjev

Why your organisation deserves a 'real' open cloud – cloudcomputing-news.net

Worldwide, there's a growing appreciation for the many benefits of the open dource way. Clearly, being truly open is a frame of mind that can apply to just about anything in life – including the development and nurture of a progressive company culture that's equipped for the challenges and opportunities of today's Global Networked Economy.

Jim Whitehurst, CEO of Red Hat, recently launched his new book entitled "The Open Organisation" – Igniting Passion and Performance. He says, "The conventional approach to business management was not designed to foster innovation, address the needs and expectations of the current workforce that demands more of jobs, or operate at the accelerated speed of business." More …

Ni komentarjev

Open source is going even more open – wired.com

Google often gives its software away for free. It has long believed in open source software.

But last week, the company took this idea to the next level. It gave away all rights to Kubernetes, a cloud computing system originally designed by Google engineers, asking a non-profit to manage its development. It didn’t just share some software code with the world. It agreed to let an independent party oversee the development of the code. More …

Ni komentarjev

Red Hat je predstavil celovito oblačno rešitev za programske rešitve (Cloud Suite for Applications) – zdnet.com

Red Hat today takes the wraps off its Cloud Suite for Applications, which the open-source enterprise software firm is describing as a full cloud stack, from infrastructure through to application platform, along with management capabilities. The company has announced June 1 as the start of an early-access scheme for the suite, which comprises Red Hat's OpenShift platform-as-a-service offering, its Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform infrastructure-as-a-service product, and the Red Hat CloudForms hybrid cloud-management framework. More …

Ni komentarjev