Posts Tagged EU

Avstrijska javna uprava na poti odprtosti

Včeraj je Dunajska gospodarska zbornica organizirala konferenco (Wien stakeholders conference), kjer so se srečali predstavniki gospodarstva, vlade in stroke. Največji poudarek je bil na uvajanju odprte kode v javno upravo. Po uvodnih predstavitvah in predavanjih so sledile okrogle mize, kjer so predstavniki izmenjali svoja mnenja. Konference smo se udeležili tudi predstavniki Centra odprte kode Slovenije.
V Avstriji se mnogi predstavniki javne uprave zavedajo pomena njihove avtonomije, popolnega nadzora nad rešitvami, ki jih uporabljajo. Debata o kakovosti, varnosti in zanesljivosti različnih sistemov je bila hitro ustavljena z argumentom, da je razlika med odprto kodo in komercialnim programjem predvsem v licencah, različni programi tako iz vrste odprte kode, kot komercialnega programa pa se med seboj razlikujejo v kakovosti.
Podobno kot v Sloveniji se tudi v Avstriji srečujejo s problemi lobijev, odvisnosti od posameznih ponudnikov, ter zastarelo prakso razpisov investicij v IT v javni upravi. Prijetno presenečeni smo bili, da v Avstriji podrobno poznajo delo Evropske komisije na področju odprte kode, ter OSORja in IDABC, kar je pri nas bolj redkost kot praksa.
Diskusije se je udeležili tudi predstavnik Microsofta. Ki se sicer ni preveč aktivno udeležil debate, le brez argumentov je izrazil nestrinjanje s trditvijo, da pri izbiri komercialnega programja nastajajo dolgoročni skriti stroški.

In kakšni so ti skriti stroški?

Skriti stroški nastajajo dolgoročno, ko se pojavi potreba po nadgradnji ali dograditvi neke specifične programske rešitve. Namreč pri komercialnih licencah ima edino proizvajalec pravico posegati v že napisano kodo programja, ter si tako zagotavlja monopol, med tem ko pri odprti kodi lahko naročnik izbira ponudnike na trgu. V praksi začetna cena predstavlja le majhen del dolgoročne cene softwarske rešitve.

Skriti stroški nastajajo tudi na druge načine, namreč komercialno programje pogosto uporablja lastne standarde, s patenti si lahko zagotavljajo izključno pravico nad uporabo teh standardov. V praksi se dostikrat zgodi, da ko program zastari in so potrebne nove investicije, ni (niti tehnično, niti pravno) enostavno prenesti podatkov v novo programsko rešitev. Tu ima isti ponudnik ponovno prednost pred ostalimi zaradi uporabe lastnih standardov in lahko postavlja višje cene.

Dolgoročni stroški nastajajo tudi iz tveganja, da gre določen komercialni proizvajalec programske opreme v stečaj, ali preusmeri svoje interese drugam. V tem primeru je pravno nemogoče doseči, da bi proizvajalec predal izvorno kodo programja naročniku, da bi si ta lahko poiskal nove vzdrževalce programja.

Dolgoročni stroški nastajajo zaradi tega, ker se proizvajalec sam odloča ali bo nudil podporo in v kakšni meri za določen produkt (ter po kaki ceni). Nasprotno pri odprti kodi ima naročnik vse pravice upravljanja z kupljenim programjem, v kolikor ni zadovoljen z enim ponudnikom storitev, ga lahko kadarkoli brez težav zamenja.

Večina udeležencev se je strinjala, da ne bi bilo primerno v celoti prepovedati uporabo komercialnega programja v javni upravi, hkrati pa je dolgoročno pomembno upoštevati prednosti odprto kodnih licenc.

vienna1

,

2 komentarja

Šole v Islandiji na Ubuntu?

Slo-tech poroča, da je vIslandska nacionalna televizija predvajala oddajo z naslovom "Novi sistem prihrani milijone". V oddaji so prikazali primer tehniške šole v Islandiji, v kateri so prihranili 27.700 EUR ko so se ognili nakupu licenc in prešli na Ubuntu Linux operacijski sistem. Vendar ta prihranek sam po sebi ni toliko pomemben, saj je tu še ogromno drugih posrednih koristi. Ker Ubuntu deluje dosti hitreje od Windows operacijskega sistema, ni bilo potrebno kupiti nove strojne opreme.
Poleg prihranka je pomembno tudi to, da je namen šol izobraževanje iz računalniških tehnologij in ne le uporabe programov enega samega ponudnika na trgu, kot je stara praksa.

S prehodom so imeli izjemno pozitivne izkušnje, zato so v oddaji pozvali k prehodu tudi druge ustanove.

, ,

No Comments

Univerza v Veroni seli 4000 namizij na odprto kodo

Univerza v Veroni je Januarja 2007 začela z projektom migracije 4000 namizij na odprto kodo. V januarju so začeli izobraževati zaposlene za delo z odprto kodnimi programi. Zadnjih nekaj mesecev so se izobraževali o uporabi Ubuntu Linuxa. Iz Univerze poročajo, da zaposleni nimajo težav pri spoznavanju Ubuntu Linuxa, Open Office pisarniškega paketa in Firefox brskalnika. Zaposleni z relativno malo računalniškega predznanja, presenetljivo hitro napredujejo. Lansko leto so imeli tečaje Firefoxa, e-poštnega programa Thunderbird in pisarniškega paketa Open Office.
Z januarjem 2010, bo Univerza začela uporabljati odprte formate za zapisovanje dokumentov tudi za komunikacijo izven Univerze. V letu 2011 bodo vsa namizja uporabljala le odprto kodo.
Na strežniškem delu že uporabljajo Apache strežnike in PostgreSQL. Oddelek za raziskave pa že uporablja Linux in odprto kodne programe, ki jih potrebujejo za raziskovalno dejavnost.

Več o tem si lahko preberete na straneh OSOR.

No Comments

So odprti standardi pomembni uporabnikom?

V času informacijske dobe vsak izmed nas uporablja napredno tehnologijo, kakršne si znanstveniki pred 50 leti niso znali niti predstavljati. Praktično vsak ima svoj mobilni telefon, skoraj ni več gospodinjstva brez računalnika. Število osebnih notebookov in netbookov strmo raste.
Mladim je internet postal osnova za izobraževanje. Malo starejši se najpogosteje zaposlujejo na delavnih mestih, ki so vezane na delo z računalnikom. V prostem času marsikdo preživi več prostega časa na internetu, kot pred klasično televizijo. Nedeljskih izletov si skorajda ne predstavljamo več brez uporabe navigacijske naprave v avtomobilu.

Tehnologija nam omogoča hiter dostop do vseh informacij, hitro in enostavno opravljanje dela in tudi razvedrilo. Tehnologija ima pa tudi svojo ceno. Vsaka tehnološka naprava in programje, ki jo poganja stane nekaj denarja. Tudi podjetjem in organizacijam, kjer smo zaposleni predstavlja tehnologija strošek.

Zaradi konkurence na trgu cene padajo, saj ponudniki tehnologije tekmujejo katero bo pri uporabnikih doseglo vtis da ponujajo več za nižjo ceno. Konkurenca je zelo koristna za uporabnike. Zaradi nje imamo možnost dobiti naprednejšo tehnologijo po nižji ceni.

Kakšno povezavo imajo odprti standardi z razvojem tehnologij in s konkurenco?

Odprti standardi zelo ugodno vplivajo na konkurenco. Omogočajo hitro "evolucijo" tehnoloških proizvodov. Omogočajo konkurenco in tekmo številnih ponudnikov tehnologije.
V primeru, ko pa se uveljavijo restriktivni standardi, potem ne gre več za enakopraven boj, razvoj tehhnologije se upočasni.

V očeh proizvajalcev tehnologije smo vsi potrošniki. Posamezniki, podjetja in organizacije smo vir zaslužkov ponudnikov tehnologije. V tržnem okolju razvoj proizvajalcem predstavlja strošek, a je nujen za zadovoljevanje pričakovanj uporabnikov in pomeni konkurenčno prednost. To sili ponudnike tehnologije v nenehni razvoj. Ni pa hiter razvoj edini način tekmovanja s konkurenco. Uporabike se prepričuje z velikimi vložki v marketing, z načrtnim in dobro organizirano patentno politiko velikih koorporacij pa se onemogoča konkurenco.
Patenti v tehnologiji predstavljajo direkten in tudi posreden zaslužek za podjetja, preko licenc za patente in nekako zaščito pred konkurenco. Seveda je povsem pravilno da vsak za svoj izum tudi žanje sadove le tega in nekaj zasluži za svoja vlaganja v razvoj.
Žal pa je s tem da je mogoče patentirati skoraj vse, svetovna patentna politika skrenila stran od svojega prvotnega namena, ki je bil pospeševanje razvoja (z pravno zaščito izumiteljev) . To je še posebej vidno v programski opremi, kjer je preveč patentov, ki nimajo občutne stopnje inovativnosti.

Neredka praksa ponudnikov programske opreme je, da namesto odprtih in splošno priznanih ISO standardov uporabljajo svoje lastne, s katerimi priklenjo uporabnike na njih, to jim predstavlja dodaten zaslužek, ob monopolu pa omejuje izbiro uporabnikom.
Proizvajalci programske opreme se pogosto poslužujejo patentiranja načina zapisa podatkov. S tem pa jim je omogočena določena mera kontrole nad rezultati avtorskega dela uporabnikov.

Da bo lažje predstavljivo potrebujemo praktičen primer:

Janez iz Lendavskih goric potrebuje nalepko za svoje buteljčno vino. Poišče oblikovalca, ki v svojem programu oblikuje nalepko z unikatnim logotipom (avtorsko delo) in ga shrani, ter pošlje Janezu. Janez ima doma tiskalnik, s katerim zna tiskati samolepilne nalepke. Od oblikovalca dobi design v zaprtem standardu zapisa. Janez hitro ugotovi, da tega formata na njegovem računalniku ne gre odpreti. Pobrska po spletu da bi našel kak brezplačni program s katerim bi lhko te nalepke natisnil, vendar zamanj. Format zapisa v katerem je dobil design je patententno zaščiten, licenca za uporabo formata pa je plačljiva.
Janez je tako postavljen pred problem, ki ga lahko reši tako, da kupi program, ki zna odpreti ta format, plača tiskanje nekomu tretjemu, ki ta program že ima. Laho pa prosi oblikovalca, da mu pošlje datoteko v formatu zapisa, ki ga bo lahko odprl. V vsakem primeru bo pa izgubil denar ali čas za reševanje nastalega problema.

V primeru odprtega standarda zapisa, Janez problema sploh ne bi imel, odprti standardi so podprti tudi v povsem brezplačnih programih in bi najverjetneje tak program dobil zraven že ob nakupu tiskalnika ali bil integriran v operacijski sistem njegovega računalnika.

Odprti standardi so standardi, ki jih je mogoče prosto uporabljati in so primerno dokumentirani.

Da smo priča tako hitremu razvoju interneta, se gre v veliki meri zahvaliti odprtim standardom, saj omogočajo prost in brezplačno izmenjavo informacij in slik med uporabniki. Odprti standardi so osnova za interoperabilnost, za združljivost in tudi osnova za sinergijo različnih aplikacij (nepovezanih ponudnikov) znotraj informacijskih sistemov.

Odprti standardi so tudi osnova za odprto kodno programje. Brez njih ne bi bilo brezplačnih programov, kot so Firefox, OpenOffice, Thunderbird, Apache, Linux, in številnih odprto kodnih CMS sisteme,…

odprti-standardi

Odprti standardi uporabnikom omogočajo cenejši dostop do tehnologije, spodbujajo konkurenčno ponudbo tehnologije in spodbujajo razvoj, ter so kot taki izrednega pomena za vsakega uporabnika in vsakega državljana in vsake organizacije v Republiki Sloveniji.

Evropska komisija vlaga veliko truda v promocijo uporabe odprtih standardov v državnih upravah, ter lokalnih skupnostih. Med drugim je EU ustanovila tudi OSOR, ki skrbi za promocijo, dobre prakse in informiranost državnih uslužbencev na tem področju.

Država je praktično največji potrošnik tehnologije. Tako velik da ima tudi pomemben vpliv na trg. Hkrati ima tudi izjemno velik del uporabnikov rezultatov dela v državni upravi. Zato je uporaba odprtih standardov (kjer je to mogoče) v državni upravi izjemnega pomena. Uporaba komercialnih namesto odprih standardov pa nasprotno pomeni negativni vpliv na trg, saj daje neupravičeno prednost lastnikom patentov in s tem slabšajo pogoje na trgu in naravne tržne selekcije ponudnikov tehnologije. Dolgoročno to pomeni upočasnitev tehnološkega razvoja in slabšanje konkurenčnega položaja Slovenije.

To reach interoperability in the context of pan-European eGovernment services, guidance needs to focus on open standards.
EU

Številne razvite države EU in številne mednarodne organizacije so za to sprejele ukrepe, s katerimi so se zavezale k uporabi odprtih standardov. Med njimi so NATO, ter države kot so Nizozemska, Norveška, Danska državna administracija, velik napredek so naredili tudi v Španiji, Angliji, Franciji, Italiji, Nemčiji in Avstriji. Celo Hrvaška, Poljska, Litva in Madžarska so zadnje čase prehiteli Slovenijo v prizadevanjih za odprtost.

Več lahko bralec najde na straneh OSORja

OSOR tudi opozarja na kršitve zakonodaje s strani javnih uprav, agencij in organizacij, ki pogosto nezavedoma nastanejo pri pripravi razpisov javnih naročil zaradi nepoznavanja tematike.

, ,

1 Comment

Norveška javna uprava uporablja odprte standarde

Norvežani, kot že kar nekaj držav EU, so sprejeli odločitev, da bodo začeli uporabljati odprte standarde za komuniciranje z državljani in podjetji na vseh svojih spletnih straneh. Za dokumentne standarde bodo uporabljali PDF in ODF. Poleg tega bodo uporabljali tudi PNG zapis za slike in Theora/Vorbis/Ogg in Flac odprte standarde za multimedijo. od Januarja 2012 bo uporaba teh standardov postala obvezna za celotno javno upravo.

Ta odločitev pomeni uveljavitev pravice do uporabe informacij javnega značaja, ne da bi s tem bili prisiljeni pristati na pogoje komercialnih ponudnikov programske opreme.

Izjava za javnost

Kaj pa naša javna uprava?

Pravna podlaga za tak ukrep že obstaja v Sloveniji.
5. Člen zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahteva, da so informacije javnega značaja PROSTO dostopne pravnim ali fizičnim osebam.
34. Člen istega zakona določa, da mora biti vpogled v te informacije brezplačen.

Mnogi predstavniki pravniške in informacijske stroke delijo mnenje, da dosledno upoštevanje zakona o dostopu do informacij javnega značaja posledično narekuje uporabe odprtih standardov za objavo informacij javnega značaja na spletu tudi v Sloveniji. Trenutno se uporabljajo pri nas komercialni (zaprti) standardi zapisov, to v praksi pomeni da je uporaba teh standardov povezana z določenimi patenti in omejitvami pri uporabi. Posledično tudi z določenimi produkti, z njihovimi pogoji uporabe in njihovo ceno.

,

3 komentarji

Londonska Borza opušča svojo Microsoft platformo

Morda se še spomnite novice iz septembra 2008, ko je LSE (London Stock Exchange) doživel izpad delovanja za skoraj cel dan, kar je povzročilo ogromno poslovne škode in tudi zmede ne samo na otoku, temveč širom sveta.

Borza v Londonu opušča Microsoftovo platformo

Borza v Londonu opušča Microsoftovo platformo


Viri na LSE pravijo, da je bil razlog v nezanesljivosti njihove trgovalne platforme. Če ravno so sprva zavrnili krivdo njihovega TradElecta (Sistem, ki ga uporabljajo za borzno trgovanje). Viri iz LSE pa navajajo tudi druge težave sistema. Težave imajo s hitrostjo delovanja. Ob implementaciji načrtovan odzivni čas naj bi bil do 10 milisekund, vendar se v realnosti niti ne približajo temu. Nasprotno njihova konkurenca, ki že poganja podoben sistem na Linuxu tak odzivni čas zlahka dosega.
Na Linux so prešle že nekatere druge tudi borze, med njimi borza v New Yorku in Chichagu.

TradeElect je bil skupen projekt podjetja Microsoft in podjetja Accenture – svetovno poznane svetovalne agencije. Njihova infrastruktura sestoji iz zmogljivih HP ProLiant strežnikov, Windows Server 2003 platforme, ter kombinacije .NET in C# programov in SQL 2000 strežnika.

Ne zgodi se pogosto, da se neko podjetje odloči opustiti sistem, v takem stroškovno-investicijskem rangu. Zagotovo je tudi priznanje lastne napake ob izbiri izredno boleča izkušnja za vodilne.

vir: Computerworld

,

No Comments

Belgija odprla izvorno kodo aplikacije za volitve, Bo Slovenija prepoznala priložnost?

Belgijska vlada je napravila pomemben korak k transparentnosti s tem, ko so dali javnosti vpogled programsko kodo, ki jo uporabljajo za glasovanje na volitvah.

Elektronsko glasovanje je za državo cenejše, štetje glasov poteka avtomatsko, zato so tudi uradni rezultati volitev lahko objavljeni hitreje, novo izvoljeni predstavniki ljudstva pa lahko hitreje začnejo s svojim delom.
Če malenkost pobrskamo po spominu, se lahko spomnimo da je ravno elektronsko glasovanje povzročalo, predvsem na drugi strani Atlantika, mnogo hude krvi. Bilo je kar nekaj takih primerov. Zaradi hrošča je v Južni Dakoti sistem sam dodal 5613 fantomskih glasov (vir: Rapid City Journal). Na to temo je bilo slišati kar nekaj teorij zarot še iz časa, ko je Al Gore izgubil volitve za predsednika ZDA. Vendar taki hrošči niso bili prisotni le v ZDA. Tudi na Finskem jim je zagodil hrošč, ki je "pozabil" prešteti 2% vseh glasov. Ob dejstvu da je programska koda nastala znotraj privatnega sektorja in je očem javnosti skrita, upravičeno vzbuja zadržke glede transparentnosti in natančnosti končnega volilnega rezultata.

transparentnost je moč doseči z odprto kodo

transparentnost je moč doseči z odprto kodo


V Belgiji so naredili pomemben in pogumen korak. Kodo, ki jo uporabljajo za volitve so dali na vpogled in uporabo javnosti v skladu z odprto kodnimi načeli. S tem so naredili velik korak k zagotavljanju transparentnosti. S tem je omogočeno preverjanje varnosti sistema vsakemu, ki podvomi. Hkrati pa so s tem odprli možnosti vsem ostalim informacijsko slabše razvitim državnim administracijam, ki elektronskega volilnega glasovanja še ne uporabljajo, da uporabijo že obstoječo programsko kodo in na njej razvijejo lastno rešitev e-glasovanja. V to kategorijo spada tudi naša zelena deželica na sončni strani Alp.

Slovenija bi od tega lahko imela veliko koristi, saj lahko programsko opremo dobi sedaj popolnoma brezplačno, edini strošek je da jo prevede v Slovenščino in prilagodi naši volilni zakonodaji, napiše ustrezno pravno podlago, ter objavi razpis za nakup/razvoj naprav, ki bodo to programje znale uporabljati.

Za Slovenijo je to lahko velika priložnost, vprašanje pa je ali imamo v javni upravi ljudi, ki bi se želeli spopasti s takim izzivom, ter ali dobro razumejo pojem odprte kode, ter ali znajo prepoznati prednosti, ki jih odprta koda družbi zagotavlja.

Elektronsko glasovanje je enostavnejše in cenejše za državni proračun. Posebno pozornost pa je potrebno posvetiti zagotavljanju transparentnosti, ki je mogoča le ob možnosti vpogleda v programsko kodo s strani zainteresirane javnosti in stroke

Elektronsko glasovanje je enostavnejše in cenejše za državni proračun. Posebno pozornost pa je potrebno posvetiti zagotavljanju transparentnosti, ki je mogoča le ob možnosti vpogleda v programsko kodo s strani zainteresirane javnosti in stroke

, ,

No Comments

Ko zaživi svoboda

Finančna kriza je močno prizadela tudi podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijo. Na področju programske opreme marsikatero podjetje sooča s finančnimi težavami in so prisiljeni odpuščati svoje zaposlene. Istočasno pa nekatera podjetja ki se ukvarjajo z odprto kodo beležijo dvomestne številke rasti. Red Hatu na primer se je prodaja povečala za 18% na letni stopnji. "Proračuni so tesni, po našem mnenju je to dobro za odprto kodo." Pravi Jim Whitehurst, vodja Red Hata. Odprto kodo so uporabniki sprejeli v takšni meri, da se k njej usmerjajo tudi tradicionalni ponudniki programja. Mnoga podjetja ponujajo komercialne dodatke za odprto kodne projekte in vedno težja je delitev podjetij na komercialna in odprto kodna. dober primer tega je na primer Alfresco.

cwb508
Cena je najpogostejši razlog za širitev odprtega programja med poslovne uporabnike. Uspeh odprte kode ni več le v Linuxu in Apache strežniku. Podjetja, ki se ukvarjajo z bazami podatkov (za primer Ingres), poslovno inteligenco (jasperSoft), CRM sistemi (na primer Sugar CRM), dokumentnimi sistemi (Alfresco) uspešno osvajajo tržne deleže in uspešno zadovoljujejo potrebe poslovnih uporabnikov.

Ko podjetja razmišljajo o uporabi odprte kode, tehtajo predvsem ceno komercialnih licenčnin na eni strani in stroške, ki nastanejo ob prehodu v obliki dodatnih človeških virov in znanja potrebnega za implementacijo odprto kodnih rešitev, na drugi strani.

Vendar cena ni edini razlog za popularnost odprte kode. Veliko število podjetij ne pozna glavnih prednosti pred komercialnimi rešitvami. Odprta koda ponuja fleksibilnost, ki je komercialno programje ne, saj licence vsebujejo omejitve glede načina uporabe (poseganje v kodo, pouporaba, …). Podjetja spoznavajo da odprta koda ni manj varna, kot nas v to prepričuje marketing komercialnega programja, temveč nasprotno. Včasih je obstajal strah da se bo podjetje znašlo pod tožbami zaradi uporabe odprte kode. Vendar vsi pomembni odprto kodni projekti nudijo pravno varstvo podjetij z licencami pod katerimi so izdani (GPL,…).

Velika odprto kodna podjetja so postala dosti bolj pragmatična. Red Hat in Novell na primer služita denar tako da Linux dajeta brezplačno v uporabo, vendar zračunavata podporo tistim, ki jo potrebujejo. Stranke plačajo podporo in so tako upravičene do zaščite odgovornosti in tehnične pomoči v kolikor gre kaj narobe pri implementaciji.
Zadnja leta pa se je uveljavil nov model, ki omogoča plačljive dodatke (ekstenzije) za odprto kodne programe.
Nekatera podjetja so ugotovila da lahko jedro programa dajo na uporabo brezplačno, uporabijo odprto kodni model poslovanja, ter koristijo in tržijo inovativnost odprto kodne skupnosti. Tradicionalna komercialna podjetja pa v zadnjem času vse bolj navezujejo lastne komercialne rešitve na odprto kodno programje. Celo Microsoft previdno sprejema tisto, kar so nekdaj managerji označevali za "rakavost" računalniškega sveta.

Povzeto po Economist

, ,

No Comments

Španija: Microsoft ali odprta koda?

V Španiji je vprašanje programske opreme v šolstvu eskaliralo tako daleč, da je postala ena glavnih tem na vseh medijih. Predsednik vlade Zapatero in Bill Gates pa sta pod žarometi novinarjev poskusila najti odgovor na vprašanje ali na 420.000 Šolskih laptopov instalirati odprto kodne ali Microsoftove rešitve. Rešitev tega vprašanja se sedaj najbolj nagiba k tem, da bo na laptopih tako Microsoft, kot tudi Linux.
Bill Gatesu se je zgodil neljubi spodrsljaj, saj je malo zamešal pokrajine v Španiji in je tako po poročanju nacionalne televizije javno pohvalil napredek, ki so ga dosegli v pokrajini Extremadura, ki pa je vzorna uporabnica odprte kode. V medijih pa so se pojavili naslovi "Bill Gates poklonil časti dobrim praksam z Linuxom Extremaduri".

,

No Comments

Red Hat toži Švico

Vlada v Švici je brez javnega razpisa podaljšala pogodbo z Microsoftom za tri leta, kar jo bo stalo 15 milijonov dolarjev letno (14 milijonov frankov). to so storili na podlagi trditve, da na trgu ni alternativnih rešitev Microsoftu. Kot odgovor na to je 18 tehnoloških podjetji, med njimi tudi Red Hat vložilo tožbo. Zahtevajo da se razveljavi pogodba o nakupu licenc, ter da se omogoči pošten javni razpis, kjer se bodo lahko prijavila tudi Microsoftu konkurenčna podjetja.
Več o tem

red-hat

,

No Comments