Pomembni projekt skupnega evropskega interesa


Komisija odobrila do 1,2 milijarde evrov državne pomoči s strani sedmih držav članic za pomembni projekt skupnega evropskega interesa v zvezi s tehnologijami računalništva v oblaku in na robu.

Komisija je v okviru pravil EU o državni pomoči odobrila pomembni projekt skupnega evropskega interesa (IPCEI) v podporo raziskavam, razvoju in prvi industrijski uvedbi naprednih tehnologij računalništva v oblaku in na robu, ki jih bo razvijalo več ponudnikov v Evropi.

Projekt, imenovan IPCEI v zvezi z infrastrukturo in storitvami v oblaku naslednje generacije (IPCEI CIS), je skupaj priglasilo sedem držav članic: Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Poljska in Španija.

Države članice bodo zagotovile do 1,2 milijarde evrov javnih sredstev, kar naj bi sprostilo dodatnih 1,4 milijarde evrov zasebnih naložb. V okviru tega IPCEI se bo 19 podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP), lotilo 19 zelo inovativnih projektov.

IPCEI CIS je prvi IPCEI s področja računalništva v oblaku in na robu. Zadeva razvoj prvega interoperabilnega in javno dostopnega evropskega ekosistema za obdelavo podatkov, v katerem bo več ponudnikov zagotavljalo kontinuiteto storitev od roba do oblaka. Razvil bo zmogljivosti za obdelavo podatkov ter orodja za izmenjavo programske opreme in podatkov, ki bodo omogočale združevalne, energijsko učinkovite in zaupanja vredne tehnologije obdelave podatkov prek računalništva v oblaku in na robu ter povezane storitve. Inovacije, ki jih bo zagotovil IPCEI CIS, bodo evropskim podjetjem in državljanom omogočile novo paleto možnosti, pripomogle pa bodo tudi k napredku pri digitalnem in zelenem prehodu.

Sodelujoča podjetja bodo razvila odprtokodno programsko opremo, ki bo prek porazdeljenih računalniških virov blizu uporabnikom omogočala storitve v realnem času in z nizko latenco (nekaj milisekund), s čimer se bo zmanjšala potreba po pošiljanju velikih količin podatkov centraliziranim strežnikom v oblaku. Posamezni projekti zajemajo celotno kontinuiteto tehnologije od oblaka do roba, od osnovnega programskega sloja do posebnih sektorskih aplikacij.

Cilj projektov je omogočanje digitalnega in zelenega prehoda z: (i) zagotavljanjem programske opreme, ki bo razvila potrebne infrastrukturne zmogljivosti za izgradnjo osnovnih slojev strukture računalništva v oblaku in na robu; (ii) razvojem skupne referenčne arhitekture, ki bo delovala kot načrt za vzpostavitev in upravljanje sistema v oblaku in na robu; (iii) razvojem sklopa naprednih storitev v oblaku in na robu, ki jih je mogoče nemoteno uporabiti v različnih omrežjih ponudnikov; ter (iv) razvojem sektorsko prilagojenih sistemov (na primer v energetskem, zdravstvenem ali pomorskem sektorju).

Faze raziskav, razvoja in prve industrijske uvedbe bodo potekale v obdobju 2023–2031, časovni okvir pa bo odvisen od projekta in udeleženih podjetij. Prve izvirne rezultate IPCEI – odprtokodno referenčno infrastrukturo – je mogoče pričakovati proti koncu leta 2027. V teh fazah je mogoče pričakovati nastanek najmanj 1 000 neposredno in posredno povezanih visokokvalificiranih delovnih mest, v fazi komercializacije pa še veliko več.

Komisija je ocenila predlagani IPCEI na podlagi pravil EU o državni pomoči, natančneje na podlagi sporočila o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa (sporočilo o IPCEI) iz leta 2021. Kadar zasebne pobude, s katerimi se podpirajo prodorne inovacije, zaradi znatnih tveganj, povezanih s takšnimi projekti, niso uspešne, pravila za IPCEI državam članicam omogočajo, da skupaj zapolnijo to vrzel za odpravo teh velikih tržnih nepopolnosti. Pravila za IPCEI hkrati zagotavljajo, da ima gospodarstvo EU v celoti koristi od podprtih naložb in se omejijo morebitna izkrivljanja konkurence.

Komisija je ugotovila, da IPCEI CIS izpolnjuje zahtevane pogoje iz sporočila o IPCEI in je v skladu s pravili o državni pomoči.

Ta IPCEI bo imel znatne pozitivne učinke prelivanja za nesodelujoča podjetja, konkurente in končne uporabnike po vsej Evropi. Sodelujoča podjetja bodo rezultate in znanje projekta široko delila z evropsko industrijo in znanstveno skupnostjo, ne le s podjetji in državami, ki so del IPCEI. Udeleženci bodo zlasti: (i) poleg običajnih praks in poslovnih modelov odprtokodne programske opreme podelili permisivne, neomejevalne licence za odprtokodno programsko opremo kateri koli zainteresirani strani ter dejavno sodelovali z odprtokodnimi skupnostmi in prispevali k njihovemu razvoju; (ii) zainteresiranim stranem zagotovili dostop do vsaj 20 % zmogljivosti robnih vozlišč in laboratorijev, ki jih uporabljajo v svojih projektih; (iii) razširili razvite tehnologije na dodatne gospodarske sektorje; (iv) izvajali ciljno usmerjena usposabljanja, izdelovali samostojna tehnična gradiva, sodelovali na konferencah, pri publikacijah, v partnerstvih z univerzami in raziskovalnimi organizacijami; ter (v) licencirali pravice intelektualne lastnine pod poštenimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji.

Več…

Comments are closed.