Meta, AWS, Microsoft in TomTom »proti« Google Maps


Fundacija Overture Maps, ki deluje v okviru Linux Foundation, želi ustvariti zemljevide, ki bodo boljši in sodobnejši od vseh dosedanjih – tudi od Googlovih.

Interoperabilni odprti podatki o zemljevidih – to je tisto, na čemer dela fundacija Overture Maps Foundation v okviru fundacije Linux Foundation. Pri projektu so združila moči velika tehnološka podjetja, kot so Meta, Microsoft, Amazon Web Services in TomTom, namen pa je zbrati in združiti obstoječe kartografske podatke vseh sodelujočih in s tem ustvariti sistem, ki ga bodo lahko uporabljali vsi sodelujoči, ker bo odprtokoden, pa bo na podlagi teh podatkov lahko nastala celotna skupnost, ki bo razvijala nadaljnje storitve.

Vse skupaj seveda diši po skupnem naporu izdelati storitev, ki bo konkurenčna Googlovim Zemljevidom. Ti so že nekaj časa najbolj uporabljana tovrstna storitev, ki pa zaradi dodajanja novih funkcionalnosti ni več tako ažurna, kot je bila nekdaj. Omenjena zveza zato meni, da je nemogoče, da bi eno samo podjetje sproti posodabljalo kartografske storitve z vsemi spremembami v svetu. V Nemčiji je recimo Google z avtomobili, ki so s kamerami snemali ulice, bil pred šestimi leti.

Podatki o zemljevidih so uporabni v številnih storitvah, ne le za končne uporabnike, ki iščejo pot. Uporabljajo se v sledilnikih aktivnosti, kot nujen predpogoj delovanja avtonomnih vozil in v celi vrsti aplikacij interneta stvari. In tu bo svojo vlogo imel Overture Maps Foundation.

Več…

Comments are closed.