Rast kljub izzivom


Odprtokodne tehnologije za svoje komercialne izdelke uporablja že več kot polovica podjetij, skoraj tri četrtine pa za lastne potrebe.

Odprtokodne tehnologije so nekdaj veljale za »hobistični« pristop, sedaj pa gre za trg, ki bo do leta 2023 vreden več kot 29 milijard evrov, na odprtokodnih tehnologijah pa v svetu že sedaj dela več kot 30 milijonov razvijalcev. Da ima odprtokodni pristop svetlo prihodnost, kaže tudi letošnja raziskava »Currents, Open Source 2019«, ki so jo s pomočjo 5800 razvijalcev opravili pri DigitalOcean.

In kaj opravi raziskava? V celoti si jo lahko ogledate na tem naslovu, na tem mestu pa le nekaj poudarkov:

  • Zanimanje tehnoloških podjetij za odprtokodne projekte je še vedno v porastu, prav tako zadovoljstvo z njimi in načrtovanju za prihodnje projekte,
  • Razvijalci se v odprtokodnih okolji dobro počutijo, so pa precej nezadovoljne ženske, ki opažajo svojo manjšo vključenost in manjšo pripravljenost, da bi se to spremenilo,
  • Razvijalci se pogosto sprašujejo o vplivu velikih tehnoloških podjetij na razvoj odprtokodne ideje saj menijo, da ta nimajo dobrih namenov in da licenčne omejitve prepogosto uporabljajo za omejevanje konkurence. Kar zadeva prijaznost so odprtokodnih tehnologij se najpogosteje omenjata Microsoft in Alphabet, za najbolj neprijaznega pa velja Apple.

Več…

Comments are closed.