Uspeh odprtokodne diagnostike


Odprtokodni sistem strojnega učenja, namenjen pomoči pri odločitvi o najprimernejši kombinaciji zdravil pri kemoterapiji, se je izkazal za izredno uspešnega.

Strojno učenje je eno od pogosteje uporabljenih orodij tudi v medicini. Sicer smo do trenutka, ko bo umetna inteligenca sprejemala odločitve namesto ljudi, še daleč, pa lahko že na stopnji, v kateri je sedaj, pripomore k boljšim odločitvam. Eno takšnih rešitev so razvili na Georgia Institute of Technology, namenjen pa je analizi »informacij o izidih zdravljenja z različnimi zdravili«. Sistem se je v dosedanjih testih izkazal za 80-odstotno uspešnega pri sestavljanju najuspešnejše kombinacije zdravil za kemoterapijo.

Pri celostni stvari je zelo zanimivo tudi to, da ne gre za zaprt projekt ampak za odprtokodnega, katerega izvorna koda je na voljo na GitHubu. Snovalci so se za tak način odločili zato, ker odprtokodna filozofija edina omogoča razvoj, ki bo vključeval strokovnjake z najrazličnejših področij, ki bodo sistem pregledovali, opozarjali na napake in predlagali izboljšave.

Več…

Comments are closed.