Evropska unija in Evropsko združenje za prosto trgovino obljubljata podporo odprtokodnim rešitvam za e-upravo.


V Estoniji so se zbrali ministri iz 32 držav Evropske skupnosti in Evropskega združenja za prosto trgovino z namenom sprejetja Talinske deklaracije o e-upravi. Udeleženci konference so odprtokodno programsko opremo (OSS) opredelili kot ključen dejavnik za dosego ambicioznih načrtov, ki so si jih na področju e-uprave zadali do leta 2020.

Med sklepe so med drugim zapisali tudi zavezo k »aktivni uporabi odprtokodnih rešitev in odprtih standardov pri gradnji/prenovi informacijskih in komunikacijskih (ICT) sistemov in rešitev«. Pri tem je zelo pomembno dvoje – aktivna uporaba OSS bo vključevala tudi rešitve, ki jih EU razvija ali promovira na področju interoperabilnosti in standardizacije informacijskih procesov ter preprečevanje odvisnosti od ponudnika (vendor lock-in).

Več…

Comments are closed.