EU začela posvetovanje o ponovni uporabi informacij javnega sektorja


Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o Direktivi EU o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (IJS). V skladu z direktivo so informacije javnega sektorja vse vrste podatkov, s katerimi razpolagajo organi javnega sektorja (npr. zemljevidi ter meteorološke, pravne, prometne, finančne in gospodarske informacije) in ki jih lahko v inovativnih proizvodih, npr. avtomobilskih navigacijskih sistemih, vremenskih napovedih in aplikacijah za pridobivanje potovalnih informacij (t. i. „app-ih“), ki se lahko naložijo na pametne telefone, vsakdo ponovno uporabi. Več …

Vir: MojMikro;

Comments are closed.