Open World Forum 2009 – Pariz, 1.-2.10.2009


Pariz v zadnjih letih postaja neformalno središče evropskega odprto kodnega dogajanja, vsaj kar se konferenc in srečanj tiče. Že lanski forum "Paris Capital du libre 2008" je pokazal, da se v Parizu lahko zbere tudi več nekaj sto udeležencev iz različnih krogov OKPO (Odprto Kodne Programske Opreme).

Letos pa je Open World Forum 2009 zbral več kot 500 udeležencev iz vseh koncev sveta in različnih profilov. Od razvojnikov, poslovnih uporabnikov, preko vladnih organizacij do ponudnikov najrazličnejših storitev iz področja OKPO. Smetano na torti je pomenil eliten izbor panelistov na forumih in okroglih mizah.

Koncept OWF temelji na nekaj izbranih ključnih predavateljih – gostih, ki nadaljujejo svoje misli na okroglih mizah, posvečenih določenim tematika, ter spremljajočih  tematskih sklopih, ki so posvečeni različnim področjem uporabe OKPO. Letošnja novost so vzporedne konference s tematiko OKPO – FLOSS Communities Summit, an Open CIO Summit, FLOSS Competence Centers Summit, FLOSS Politics Summit in Open Innovation Summit.

COKS je bil kot nacionalni kompetenčni center soustvarjalec zaprte vzporedne konference Open Source Competence Center Summit, kjer so se zbrali vsi najpomembnejši evropski in svetovni OKPO kompetenčni centri. Na intenzivnih delavnicah in srečanjih smo izmenjali bogate uzkušnje ter začrtali nekatere pomembne smernice za delovanje in sodelovanje OKPO kompetenčnih centrov po svetu.

Povdarka vredna je vzporedna konferenca "IDABC on public administrations in open source communities" namenjena srečanju vladnih uporabnikov ter pregledu napredka in stanja po različnih državah.

Letošnji krog povabljencev je vključeval ključne ljudi OKPO in nekaterih najpomembnejših podjetij iz tega področja: Chris Hofmann, Director of Engineering and Special Projects, Mozilla Foundation, Mike Milinkovich, Executive Director, Eclipse Foundation, Mark Shuttleworth, Founder, Ubuntu, Michael Tiemann, President, Open Source Initiative, VP Red Hat, Jim Zemlin, Executive Director, Linux Foundation, Larry Augustin, CEO SugarCRM, James Bessen, Director, ResearchOnInnovation.org, Andrew Aitken, Founder, Olliance, Open Source Think Tank, Matthew Aslett, Analyst, Enterprise Software, The 451 Group.

Letošnji program in dogajanje je bilo posvečeno položaju OKPO v sodobnem gospodarstvu, ki ga zaznamuje recesija ter priložnostih, ki jih le ta ponuja.V splošnem je prevladalo mnenje, da ohladitev in posledična racionalnost svetovnega gospodarstva ugodno vpliva na porast uporabe OKPO po svetu.

Med tehnološkimi usmeritvami so bile v središču pozornosti tehnologije računalniških oblakov (Cloud computing) ter različni poslovni in tehnološki modeli ponujanja storitev in rešitev (SaaS, IaaS, etc) OKPO v zadnjih dveh – treh letih aktivno osvaja področje poslovnih aplikacij in ključni pojmi na tem področju so upravljanje odnosov s strankami, upravljanje z vsebinami in dokumenti ter z web 2.0 in web 3.0 povezane nove tehnologije.

Med različnimi prikazi uspešne uporabe OKPO v podjetjih in različnih vladnih organizacijah, velja omeniti predstavitev avstrijskega sodnika Dr Herbert-a Grassner-ja "Involvement of IT-savvy Eisenstadt Court personnel in OS communities – investment and expected results”, ki je govoril tudi o uporabi OKPO v sistemu avstrisjkih sodišč. Avstrija sodi med 10 najbolj e-razvitih držav na svetu. Dolgoletno aktivno delovanej na področju odprte kode je pripeljalo do velikih prihrankov, neodvisnosti od ponudnikov. Avstrija v sistemu sodišč za leto 2010 načrtuje popolno "MS free" okolje, kar pomeni celoviti OKPO rešitev. Tudi v šolskem sistemu so ubrali zanimivo pot, vsako leto namreć znižujejo zneske, ki jih odobravajo šolam za nakup programske opreme in v letu 2011 bodo vse šole pretežno na odprto kodni programski opremi.

Zdi se da se lahko po razvitosti naših severnih sosedov samo zgledujemo, čeprav znamo včasih vihati nos nad malo alpsko republiko.

Comments are closed.