Francija preizkuša storitve v oblaku (cloud services), temelječe na odprti kodi – joinup.eu


Francoska vlada preizkuša številne na odprti kodi temelječe alternative za vzpostavitev lastne infrastrukture za računalništvo v oblaku, piše SGMAP. »Prosto programje oz. free software omogoča modernizacijo IT sistemov, vključujoč njihove najpomembnejše nove projekte,« piše vladna služba za modernizacijo (the government modernisation unit).

V ta namewn vlada testira OpenStack, Docker in MongoDB, piše SGMAP (Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique). Več …

Comments are closed.