Posts Tagged US

Spoštovani predsednik Obama!

S temi besedami se začenaj pismo, ki ga je na ameriškega predsednika naslovil Jon Maddog Hall, ikona odprto kodnega gibanja, katerega besede imajo vedno veli kodmev in težo.

V pismu mu na poljuden način predstavi povdarke in priložnosti proste in odprto kodne programske opreme, ter nadaljuje:

I believe that closed-source software is impeding our movement forward. In the early days of closed source it did reduce the expense of hand-crafted unique solutions, and replaced that with the commodity software of the PC revolution. However, like a lot of revolutions, the PC revolution outlived its usefulness, and now the companies that produce behemoth amounts of this closed source code struggle to meet the needs of marketplaces consisting of billions of users. The closed-source, proprietary model does not scale.

Zanimivo branje … več na www.linuxpromagazine.com

Tudi v Sloveniji bomo očitno morali začeti pisati pisma!

No Comments