Odprtokodni LMS: bolj odprti, bolj prosti. Vodečemu Moodlu se pridružujejo mladi, močni in ambiciozni mladci, ki jih podpirajo velika podjetja.


Tržišče sistemov za podporo e-učenju (LMS – learning management system) je precej polno, več kot 150 rešitev pomeni že skoraj zrelost ponudbe. V zadnjem času pa so nekateri veliki ponudniki z odpiranjem svojih LMS sistemov v odprtokodni svet, napovedali burno dogajanje in še večjo prosti ponudbo.

Pred meseci je založnik Pearson napovedal prosto dostopni LMS OpenClass, ki temelj ina njegovih lastniških tehnologijah. Prav tako je v letošnjem letu nase opozoril Canvas, nov ponudnik odprtokodnega LMS, ki ga odlikuje sodoben Web 2.0 vmesnik.

Odličen analitičen članek o sedanjosti in prihodnjosti lastniških in opdrtokodnih LMS sistemov. Več …

Comments are closed.