Evropski parlament se še nadalje zavzema za odprto kodo – joinup.eu


Evropski parlament še nadalje poudarja pomen svobodnega (prostega) in odprtokodnega programja. V resoluciji, ki jo je sprejel marca in aprila, o »rastočem, data-driven gospodarstvu« in o »enakosti med spoloma in krepitvi vloge žensk v digitalni dobi«, Parlament izpostavlja vlogo svobodnega in odprtega programja. Po mnenju politikov je prav prosto in odprto programje ključno orodje za spodbujanje enakosti med spoloma in demokratizacije. Več …

Comments are closed.