Indijska vlada oblikovala in sprejela celovito politiko uporabe odprte kode – opensource.com


Indijska vlada je sprejela celovito odprto kodno politiko. Temelji na njihovih preteklih prizadevanjih za uvedbo odprtih standardov za javna naročila. Kot smo videli v drugih regijah , sprejetje takšnih politik pogosto prinaša pomisleke pri nekaterih krogih , ki želijo širiti "strah in dvom" o odprtokodnih pristopih. Torej, kakšna so dejstva o politiki in kako se prilega širši strategiji razvoja indijskega gospodarstva?

Več …

Comments are closed.