Alfresco Enterprise 4 je prejel akreditacijo Arhiva RS za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki


Dokumentni sistem Alfresco ECM je prva odprtokodna rešitev za upravljanje z gradivom v digitalni obliki, ki je prejela akreditacijo Arhiva RS. Ta potrjuje, da Alfresco ECM ustreza vsem zakonskim zahtevam Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) ter Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP). V skladu z akreditacijo je tako Alfreco ECM primeren za upravljanje arhivskega in dokumentarnega digitalnega gradiva v celotnemu življenjskem ciklu. Alfresco ECM je tudi prva rešitev, ki je akreditirana v skladu z novimi enotnimi tehnološkimi zahtevami ETZ 2.0.

Več …

 

Comments are closed.