Italija oblikovala ekipo za digitalno transformacijo

Italijanska vlada je s projektom »Developers Italia« vzpostavila ekipo za digitalno transformacijo vlade in skupnost razvijalcev programske opreme, ki se osredotoča na razvoj odprtokodne programske opreme. Programske rešitve in programske knjižnice bodo objavljene na GitHub-u pod MIT licence.

Ustanovitev ekipe Developers Italia je bila razglašena na konferenci Codemotion, ki je ena od ključnih tehnoloških konferenc v Italiji.

Italijanska agencija za digitalizacijo javnega sektorja, Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), je prav tako objavila novico o pobudi. Opremila jo je z naslednjimi besedami: »Developers Italia, ki je bila ustanovljena z namenom, da izboljša kakovost programske opreme na področju javnega sektorja, pomeni korak naprej k digitalizaciji in inovacijam v naši državi«. Več o …

Ni komentarjev

Študija Evropske komisije priporoča, da evropske politike podprejo odprto kodo

Javne uprave evropskih držav bi morale podpreti rabo odprte kode na vseh področjih gospodarstva in javnega sektorja, priporoča študija, izvedena po naročilu direktorata Evropske komisije, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. V poročilu, ki so ga v ta namen pripravili nemški in francoski raziskovalci na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, le-ti zaključujejo, da je »odprta koda pomembna za prihodnost razvoja evropske industrije programske opreme.«

Evropski politični ukrepi bi morali prispevati k večanju baze znanja na področju odprte kode in okrepitvi izmenjave dobrih praks med zasebnimi in javnimi organizacijami, navajajo raziskovalci. Evropska unija bi si morala v večji meri prizadevati, da bi evropskim podjetjem, javni upravi in uporabnikom razjasnila in predstavila prednosti odprtokodne programske opreme. Več o …

Ni komentarjev

Odprta koda je za evropski zračni promet ključnega pomena

Uporaba odprte kode je v tako intenzivno reguliranem okolju, kot je kontrola zračnega prometa, povsem ustrezna, pravi dr. Gerolf Ziegenhain, vodja centra Linux Competence & Service Centre (LCSC) v Mainzu v Nemčiji.

Linux in druga odprtokodna programska oprema sta ključna elementa evropskega sistema za kontrolo zračnega prometa. Kombinacija računalniške strojne opreme in programske opreme, temelječe na Linux-u, kot posledica razvoja, testiranja in certificiranja v zadnjih 15 letih, tvori jedro – centralno voden sistem kontrole zračnega prometa. Dodatni sistemi se implementirajo v letaliških stolpih po vsej Nemčiji. Več …

Ni komentarjev

Šole v Nemčiji sprejemajo odprtokodno oblačno e-učenje

Šole in višje strokovne šole v Kölnu, Aachnu, Essnu in drugih mestih uporabljajo oblačno in na odprtih standardih temelječo programsko opremo za e-učenje in sodelovanje. Oblačna storitev, Ucloud4schools, temelji na odprtokodni oblačni rešitvi NextCloud.

Storitev Ucloud4schools uporablja več kot 100 šol v mestu Köln in širši regiji. V Aachnu oblačno programsko opremo uporabljata že dve šoli, mestna uprava pa razmišlja v smeri, da bi bila programska oprema na voljo še ostalim. Več …

Ni komentarjev

Odprtokodni simulator človeškega telesa usposablja bodoče zdravnike

Po besedah Huga Talbota, koordinatorja konzorcija SOFA (Simulation Open Framework Architecture), vse več raziskovalnih centrov, organizacij in podjetij uporablja odprtokodni simulator človeškega telesa, ki je v pomoč pri usposabljanju bodočih zdravnikov in pri pripravah na medicinske posege. SOFA se že uporablja v Franciji, Nemčiji, Španiji, Italiji, Združenem kraljestvu, ZDA, Kanadi, Kitajski, Južni Koreji in na Japonskem.

Simulatorjeva programska oprema lahko združuje podatke o pacientu z namenom, da ustvari npr. simulacijo operacije pacientovega očesa ali jeter, nevrokirurškega posega ali da ustvari anatomske modele. »Kirurgi lahko s pomočjo simulacij načrtujejo najboljšo strategijo za posameznega pacienta«, pojasnjuje programer Talbot.

Delovanje simulatorja SOFA je g. Talbot prikazal na dogodku FOSDEM, največji konferenci odprtokodne programske opreme (free software) v Evropi, ki se je med 4. in 5. 2. 2017 odvijala v Bruslju. Več …

Ni komentarjev

FSFE: programska oprema, financirana s strani H2020, bi morala biti brezplačna

Po besedah fundacije Free Software Foundation Europe (FSFE) bi morala biti programska oprema, ki je razvita v sklopu raziskovalnih projektov, financiranih s strani programa Evropske komisije, Horizon 2020, objavljena kot odprtokodna programska oprema, ki je na voljo brezplačno (free software licence). Interesna skupina želi izvedeti, kolikšen del H2020 proračuna je namenjen nakupu licenc za lastniško programsko opremo.

Horizon 2020 je največji program za financiranje raziskovalne dejavnosti v Evropi. Med 2014 in 2020 bo v sklopu programa Horizon 2020 namenjenih 80 milijard evrov za projekte na področju raziskav in inovacij. Več …

Ni komentarjev

Zakaj bo odprta koda ključnega pomena za prihodnost SDDC

Medtem ko model SDDC (Software Defined Data Center) pomembno sooblikuje prihodnost podatkovnih centrov, predstavljajo odprtokodne tehnologije samo jedro te tehnološke revolucije.

Podatkovni centri so vse manj osredotočeni na to, kako zmogljiva je strojna oprema in vse bolj na to, kako najbolje izkoristiti zmogljivosti obstoječe strojne opreme s funkcionalno programsko opremo. Prehod k programsko definiranim podatkovnim centrom (SDDC) predstavlja edinstveno priložnost z namenom združljivosti najpogosteje uporabljene strojne opreme z odprtokodno programsko opremo, s čimer se organizacije razbremenijo omejujočih vezav na določene ponudnike strojne opreme, njihovih dragih storitev in pogodb. Slednje IT-oddelkom omogoča, da dobijo več za svoj denar. Več …

Ni komentarjev

Študija Evropske komisije: odprta koda pomemben deležnik na področju sodelovanja javnega sektorja

Odprto programje ponuja preprost in dostopen način za izboljšanje obstoječih javnih storitev. V skladu s poročilom Evropske komisije Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT lahko posamezni razvijalci na osnovi javno dostopne izvorne kode zagotavljajo nadaljnji razvoj kode.

Ponovna uporaba takšnih aplikacij je zelo visoka. Primera tovrstnih aplikacij sta FixMyStreet (zasnovana v ZK, danes jo uporabljajo po vsem svetu, vključujoč Irsko, Švedsko, Norveško in Francijo) ter Patient Opinion (zasnovana v ZK, danes se uporablja tudi v Irski in Avstraliji). Tovrstne storitve ne nadomeščajo obstoječih javnih storitev, temveč pripomorejo k njihovemu izboljšanju. Več …

Ni komentarjev

Z novim nacionalnim portalom odprtih podatkov (OPSI) je Slovenija izredno napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja

Delovati je pričel nov portal OPSI, kjer so objavljeni oziroma na enem mestu zbrani vsi podatki in zbirke podatkov, s katerimi razpolaga in jih dnevno ustvarja javni sektor. Portal OPSI je v skladu z zakonodajo, ki je bila spremenjena v zadnjem letu, vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo RS. Gre za odpiranje javnih podatkov za ponovno uporabo.

Evropska komisija je v primerjalni analizi držav članic ocenila, da je Slovenija v zadnjem letu izredno napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja. Iz repa sledilcev (followers) je letos uvrščena med hitre sledilce (fast trackers). Države so razvrščene v štiri kategorije od začetnikov do teh, ki postavljajo trende (begginers, followers, fast trackers, trend setters).

Stanje na področju odprtih podatkov javnega sektorja so ocenjevali na osnovi dveh glavnih kazalnikov, in sicer »pripravljenosti« za odpiranje podatkov javnega sektorja (Open Data Readiness) in razvitosti nacionalnega portala odprtih podatkov (Portal Maturity). V zvezi z zrelostjo portala se preverja uporabnost in funkcionalnost nacionalnega portala odprtih podatkov ter zagotavljanje podatkov v strojno-berljivi obliki. Portal OPSI je osnovan na odprtokodni platformi CKAN in je povezljiv z EU portalom odprtih podatkov.

Na strokovnem posvetu Dan pravice vedeti je minister za javno upravo, g. Boris Koprivnikar, septembra letos poudaril, da so podatki javnega sektorja javno dobro in da je zato treba z njimi ravnati skrbno. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS se pripravlja analiza stanja podatkov in podatkovnih baz na področju kulture. Naslednji izziv je vzpostavitev ekosistema odprtih podatkov, v okviru katerega bi različni deležniki spodbujali uporabo odprtih podatkov, izmenjevali informacije ter izkušnje. Več …

MJU: EK: Slovenija napredovala na področju odprtih podatkov javnega sektorja

 

Ni komentarjev

Rezultati raziskave Prihodnost odprte kode 2016

North Bridge & Black Duck študija z naslovom Prihodnost odprte kode v letu 2016 beleži 10. obletnico. Gre za študijo, ki na letni ravni raziskuje trende odprtokodne programske opreme. Izsledki raziskave, izvedene v letu 2016, umeščajo odprto kodo med vodilne arhitekture današnjega časa ter med temelje za skoraj vse aplikacije, operacijske sisteme, računalništvo v oblaku, podatkovne baze in velike podatke.

Glede na strateški vpliv, ki ga ima odprta koda na njihovo poslovanje, so anketiranci odprto kodo prepoznali kot gonilo inovacij. 90 % anketirancev celo temelji svoje delovanje na odprti kodi v smislu izboljšane učinkovitosti, inovacije in interoperatibilnosti. Med najbolj privlačne razloge za uporabo odprte kode, navedene v raziskavi, sodijo prilagodljivost in neodvisnost od lastniške programske opreme; konkurenčne lastnosti in tehnične zmogljivosti, sposobnost za prilagoditve in vsesplošna kakovost. Več …

Ni komentarjev