Rezultati raziskave Prihodnost odprte kode 2016

North Bridge & Black Duck študija z naslovom Prihodnost odprte kode v letu 2016 beleži 10. obletnico. Gre za študijo, ki na letni ravni raziskuje trende odprtokodne programske opreme. Izsledki raziskave, izvedene v letu 2016, umeščajo odprto kodo med vodilne arhitekture današnjega časa ter med temelje za skoraj vse aplikacije, operacijske sisteme, računalništvo v oblaku, podatkovne baze in velike podatke.

Glede na strateški vpliv, ki ga ima odprta koda na njihovo poslovanje, so anketiranci odprto kodo prepoznali kot gonilo inovacij. 90 % anketirancev celo temelji svoje delovanje na odprti kodi v smislu izboljšane učinkovitosti, inovacije in interoperatibilnosti. Med najbolj privlačne razloge za uporabo odprte kode, navedene v raziskavi, sodijo prilagodljivost in neodvisnost od lastniške programske opreme; konkurenčne lastnosti in tehnične zmogljivosti, sposobnost za prilagoditve in vsesplošna kakovost. Več …

Ni komentarjev

Parlameter – inovativno orodje za enostavno in pregledno spremljanje dela poslancev

Slovenski javnosti je od 5. 12. 2016 na voljo napredno spletno orodje Parlameter. Gre za orodje, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dela v državnem zboru. Parlameter pokaže, kaj poslanci govorijo in kako glasujejo. S tem se povečuje transparentnost delovanja državnega zbora in posledično možnost za odgovoren nadzor nad delovanjem oblasti. Avtorji parlametra si prizadevajo za bolje informirano družbo, ki se bolj aktivno zanima za delo politikov.

Kateri poslanec je največkrat prisoten na sejah državnega zbora? Kateri poslanec se najpogosteje oglaša? Kateri poslanec najpogosteje ali najredkeje glasuje v skladu z navodili v poslanski skupini? Na takšna in podobna vprašanja vam odgovarja Parlameter.

Namenjen je splošni javnosti, novinarjem, raziskovalcem in razvijalcem ter vsem, ki jih zanima delo državnega zbora. Odlikujeta ga uporabnikom prijazna vizualna zasnova in napreden iskalnik, ki omogoča brskanje po parlamentarnih govorih in glasovanjih. Podatke je mogoče poenostavljeno spremljati in deliti oz. jih analizirati, interpretirati in vključiti v novinarske članke.

Projekt parlameter, ki ga državni zbor sprejema odprtih rok, so avtorji pod okriljem inštituta Danes je nov dan razvijali dve leti. Ključen pospešek se je zgodil, ko je prejel Googlovo podporo. Na Googlovem razpisu je med 1200 prijavami kot prvi slovenski projekt namreč prejel več kot 300.000 evrov. Parlameter predstavlja eno najbolj naprednih platform za nadzor dela poslancev na svetu.

Več informacij:

Ni komentarjev

Slovenska vlada: podatki javnega sektorja kot javno dobro

Podatki, ki jih dnevno ustvarja javni sektor, so javno dobro, zato je z njimi treba ravnati skrbno, je povedal Boris Koprivnikar, slovenski minister za javno upravo, na letošnjem strokovnem posvetu Dan pravice vedeti.

Kulturne institucije, kot so knjižnice, muzeji in arhivi, morajo posledično poskrbeti za odpiranje svojih podatkov za ponovno uporabo. Anton Peršak, minister za kulturo, je poudaril, da je pojav digitaliziranih vsebin prinesel spremembe v družbi, saj naraščajoč delež prebivalstva do informacij dostopa le še digitalno. Več …

Ni komentarjev

Švica razvija odprtokodni program za zbiranje podatkov o hrani

Opendata.ch, ki predstavlja fundacijo Open Knowledge v Švici, je lansirala 3-letni inovativni program »Business Innovation food.opendata.ch«, s ciljem, zgraditi odprto in javno podatkovno bazo s podatki o hrani in prehranjevanju.

Podatkovna baza naj bi zbirala odprte podatke, ki jih lahko znanstveniki, start up-i in drugi ponovno uporabijo za potrebe svojih programov ali storitev, navaja opendata.ch.

»Kakšna hrana je v tem trenutku primerna zame? Je to, kar je na mojem krožniku, ekološko, vegansko, proizvedeno v skladu s principi pravične trgovine (fair trade) oz. ustrezno glede na moje alergije?« so primeri podatkov, ki jih bo vsebovala podatkovna baza. Več …

Ni komentarjev

Odprta vlada (Open Government) v Franciji predstavlja »mini revolucijo« – Joinup.eu

Gospa Axelle Lemaire, francoska ministrica, odgovorna za področje digitalizacije (Digital Affairs), je na Open Source Summit-u v Parizu izjavila, da projekt odprte vlade (Open Government) v Franciji pomeni pravo »mini revolucijo«. »Vendar pa moramo narediti vse potrebno, da bomo v naslednjih nekaj letih zagotovili, da bodo te zakonske obveznosti dale tudi zelo konkretne rezultate,« navaja ga. Lemaire, ki se sklicuje na nov zakon digitalne republike (the new law for a Digital Republic). Slednji med drugim narekuje razkrivanje javnih podatkov s strani uprav. Več …

Ni komentarjev

Microsoft je postal platinasti partner Fundacije Linux – zdnet.com

Čeprav sta bila Microsoft in Linux še pred desetletjem tekmeca, Microsoftova odločitev ni povsem nepričakovana. V zadnjih letih se Microsoft vse bolj vključuje v odprtokodne projekte, prispeva pa tudi k številnim projektom Fundacije Linux, kot so Fundacija Node.js, OpenDaylight, Open Container Initiative, R Consortium in Open API Initiative. Kot odprto kodo je izdal tudi svojo razvojno platformo .NET.

Zakaj se je Microsoft tako odločil? Z dvema besedama lahko rečemo, da je »Linux zmagal«.

Microsoft bi se proti temu lahko boril ali pa se odločil za sodelovanje. Izbral je slednje, z zavedanjem, da mu bo to prineslo več dobička. Jim Zemlin, izvršni direktor Fundacije Linux, je na vprašanje o tem, ali je presenečen, da se je Microsoft pridružil Fundaciji, med drugim odgovoril: »Naša filozofija je, da vsi lahko prispevajo k odprti kodi. Bili so časi, ko je veljalo, da lastniško programje vs. odprto programje tekmuje v smislu the winner takes it all, ampak to je bilo nekoč. Odprta koda je danes gonilna sila na področju razvoja software-a in tudi industrija je ugotovila, da se lahko sam izboljšuješ le, če hkrati pomagaš tudi drugim, da postajajo boljši.« Več …

Ni komentarjev

Madžarska se namerava znebiti odvisnosti od komercialnih IT ponudnikov (IT vendor lock-in) – joinup.eu

Madžarska centralna vlada želi zmanjšati svojo odvisnost od peščice IT komercialnih ponudnikov. Na osnovi odločitve, ki jo je prejela prejšnji teden, namerava za začetek znižati uporabo licenčne pisarniške zbirke za 60 % do leta 2020. Obenem želi vlada tudi izboljšati postopke javnega naročanja, da bi ustvarila poslovne priložnosti za domača manjša in srednje velika podjetja. Odločitev, da bo povečala uporabo odprtokodne programske opreme, je vlada sprejela v maju. Več …

Ni komentarjev

Odprti standardi kot privzet standard Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Raba odprtih ICT standardov je na IT področju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zahteva. Slednje je odgovorno za IT podporo celotnemu sodstvu v državi. Center za informatiko (CIF), organizacijska enota Vrhovnega sodišča, je močno naklonjen razvoju modularnih, ponovno uporabnih programskih rešitev. Ta strategija zagotavlja agilnost in fleksibilnost, pravi Bojan Muršec, direktor Centra za informatiko.

Pozitiven stranski učinek navedene IT strategije je, da sodišče uporablja pretežno odprtokodne programske rešitve. To pomaga vzdrževati nizke IT stroške, pravi IT direktor, ki ocenjuje, da sodišče letno privarčuje od 400.000 do 500.000 evrov, ker mu ni treba kupovati licenc: »Cene licenc nenehno rastejo.« Več …

Ni komentarjev

Evropska komisija je odobrila rešitev slovenskega sodstva za izmenjavo podatkov – joinup.eu

Prva CEF AS4-skladna b2b rešitev razvita kot odprta koda s strani javne uprave. Evropska komisija je testirala in odobrila Laurentius, rešitev v obliki e-dostave (eDelivery) za izmenjavo sodnih listin in sodnih primerov, ki je skladna z AS4 profilom OASIS ebMS standarda. Laurentius je razvit s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in objavljen na GitHub-u. Več …

Ni komentarjev

Komisija pripravlja seznam svojih odprtokodnih rešitev

Evropska komisija pripravlja javni inventar vseh odprtokodnih rešitev, ki jih uporablja. Generalni direktorat za informatiko Evropske komisije (DIGIT) je ravnokar sprejel metodologijo za pripravo inventarja, in sicer v sklopu svojega projekta Revizija EU proste in odprte programske opreme (‘EU Free and Open Source Software Auditing’ (EU-Fossa)).

Seznam, ki naj bi se posodabljal periodično, je eden od mejnikov projekta EU-Fossa. Več …

Ni komentarjev